Marrëveshjet për Eliminimin e Tatimimit të Dyfishtë old

Modifikuar më shtator 30, 2015

ShtetiNë fuqi nga KosovaE zbatueshmeKomente
Belgjika23.02.201013.04.2012Nga ish Jugosllavia
Britania e madhe09.07.201501.01.2016
Emiratet e bashkuara Arabe03.07.201701.01.2017
Finlanda02.09.201102.09.2011Nga ish Jugosllavia
Gjermania02.09.201102.09.2011Nga ish Jugosllavia
Holanda15.06.200815.06.2008Nga ish Jugosllavia
Hungaria13.01.201401.01.2015
Maqedonia06.06.201101.01.2014
Sllovenia14.04.201401.01.2015
Shqipëria25.04.201401.01.2016
Turqia08.11.201201.01.2016

Marrëveshjet për Eliminimin e Tatimit të Dyfishtë të ratifikuara nga Kosova

ShtetiNë fuqi që ngaKomente shtesë
Britania e madhe10.07.2015E ratifikuar nga Kosova 06.07.2015.
E aplikueshme nga 01.01.2016
TurqiaE ratifikuar nga Kosova 07.11.2012