(Alb) NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – Ministri i Financave, nxjerr Udhëzim Administrativ të Ri për TVSH

Published on December 5, 2016 09:12

PRESS RELEASE

Published on December 2, 2016 16:50

(Alb) NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, publikon Librin “Legjislacioni Tatimor i Kosovës”

Published on 10:26

PRESS RELEASE – TAK received a delegation from International Monetary Fund Mission

Published on December 1, 2016 08:49

(Alb) KOMUNIKATË PËR MEDIA – 5 vite punë e suksesshme e Qendrës së Thirrjeve

Published on November 23, 2016 14:06

PRESS RELEASE – TAK and KCFR started implementing the Cooperation Agreement

Published on November 22, 2016 15:25

PRESS RELEASE – Tax Administration of Kosovo signed a Cooperation Agreement with Raiffeisen BANK KOSOVA J.S.C

Published on November 17, 2016 15:45

PRESS RELEASE – TAK conducted a seminar with official from finance sector of Budget Organizations

Published on November 9, 2016 15:58

(Alb) KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori i ATK-së priti në takim Delegacionin nga Departamenti i të Hyrave të Afganistanit

Published on November 3, 2016 11:30

(Alb) KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së, Sakip Imeri priti sot në takim drejtorin e ARBK-së, Gazmend Mejzini

Published on October 28, 2016 16:07

PRESS RELEASE – TAK improved for 34 places in “Doing Business 2017” report

Published on October 27, 2016 11:03

Tax Administration of Kosovo Organize Seminar

Published on October 24, 2016 15:14

PRESS RELEASE – Increased number of tax irregularities reporting by citizens

Published on October 20, 2016 16:12

PRESS RELEASE – Inspection at entities operating with games of chance activates continued

Published on October 18, 2016 15:27

PRESS RELEASE – Tax Administration of Kosovo and Kosovo Council for Financial Reporting signed a Memorandum of Understanding

Published on October 11, 2016 15:51

Intensifying activities in the Regional Office of TAK in Prizren

Published on October 7, 2016 14:57

PRESS RELEASE – Games of Chance entities fined

Published on October 5, 2016 15:48

PRESS RELEASE – World Bank representative visit TAK

Published on October 4, 2016 09:51

PRESS RELEASE

Published on September 29, 2016 15:00

PRESS RELEASE – Tax Administration of Kosovo committed to fight and prevent fiscal evasion

Published on September 28, 2016 15:31

Page 1 of 1812345...10...Last»