N J O F T I M – Për mbajtjen e seminareve me tatimpagues

Administrata Tatimore e Kosovës  do të mbajë seminar për tatimpagues, rreth trajtimit të:

Mallrat pa origjinë nga këndvështrimi i administratës,

Obligimi për përdorimin dhe lëshimin e KUPONAVE FISKAL

Obligimi për lëshimin e KUPONAVE TATIMOR dhe apo FATURAVE aty ku ende nuk janë te instaluara PEF

Gjendja e stoqeve (regjistrimi i stoqeve)

Seminaret mbahen si vijon :

 

Nr. Regjioni Data Ora Vendi
1. Prizren 01/09/2011 10-12 Theranda Cini” sh.p.k.,Rr.Adem Jashari pn., Prizren
2. Ferizaj 02/09/2011 10-12 Shtepia e Kulturër
3. Gjilan 05/09/2011 10-12 Restorant “LULI”
4. Mitrovicë 06/09/2011 10-12 Salla e ATK-së-Mitrovicë
5. Gjakovë 07/09/2011 10-12 Salla e KK-Gjakovë
6. Pejë 12/09/2011 10-12 Salla e KK-Pejë
7. Prishtinë 13/09/2011 10-12 Salla e Kuqe-Pallati i Rinisë

 

Në këto seminare ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ (apo përfaqsues të tyre), përfaqsuese të njësive të përhershem, kontabilist dhe qytetarë të intresuar  me qëllim  që të informohen rreth temave të lartshenuara.

 

Mirëpresim pjesëmarrjen tuaj,

ATK