(sq)

    • Pranimi i Zhvlerësimit të Aseteve
    • Procedurat e njohjes së Borxhit të Keq
    • Deklarimi i TVSH-së në shkallë inkasomi

Seminari mbahet duke filluar nga ora 10:00 deri në 12:00, në Sallën e Kuqe, Pallati i Rinisë-Prishtinë.

Pjesëmarrja e zyrtarëve është shumë me rendësi për informimin e tyre në lidhje me temat e lartshënuara.

Për çdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit 038 200 250 17.

Mirëpresim pjesëmarrjen tuaj,