KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori ATK-së ka pritur në takim shefen e Njësisë për Ekonomi të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj, ka pritur sot në takim shefen e Njësisë për Ekonomi të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës znj. Lori Michaelson. Në këtë takim, drejtori Murtezaj njoftoi znj. Michaelson për zhvillimet dhe aktivitetet e ATK-së, si dhe prioritetet për të ardhmen. Në takim u diskutua edhe për disa …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Misioni i parë i FMN-së në ATK për vitin 2020

Misioni aktual, i cili po qëndron në ATK nga sot deri me 21 Janar 2020, ka në fokus vlerësimin e zbatimit të Planit Afatmesëm të Reformës 2019-2021, konkretisht objektivat e parapara në këtë plan, siç janë trajtimi i borxheve tatimore, avancimi i funksionit të kontrollit tatimorë, rimbursimi i TVSH-së, si dhe avancimi i teknologjisë informative. …

Njoftim për tatimpagues – ATK, modifikon formularët tatimor PD dhe CD

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se Formulari i deklarimit vjetor dhe pagesës për Tatimin në të Ardhurat Personale (PD) dhe Formulari i deklarimit vjetor dhe pagesës për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave (CD), janë duke u modifikuar, andaj deri më 31 janar 2020, nuk mundësohet dorëzimi i këtyre formularëve. Modifikimi/ndryshimi në formularët PD …

Njoftim për Tatimpagues – ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2019

Administrata Tatimore e Kosovës, bazuar në Udhëzimin Administrativ MF-Nr. 06/2016, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik nr. 03/2019 – Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – Aplikimi i ngarkesës së kundërt. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj trajtimin tatimor për aspekte të TVSH-së për furnizimin e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK mbledh 101 milion euro borxhe tatimore

Sot përmes një konference për media, drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj dhe zëvendës drejtori i Përgjithshëm i Operacioneve Nijazi Asllani, kanë prezantuar rezultatet e aktiviteteve që janë zhvilluar për trajtimin e borxheve tatimore, si dhe aktiviteteve tjera të mbledhjes së borxheve, përfshirë këtu edhe masat e marra për konfiskimin e pasurisë së tatimpaguesve …