NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – Konsolidimi i mbledhjes së borxheve

Administrata Tatimore e Kosovës bazuar në nenin 2, të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, ka për detyrë të mbledh të hyrat tatimore sipas afateve ligjore të përcaktuara me legjislacionin tatimor, duke pas parasysh rëndësinë e ngritjes së përmbushjes, veçanërisht përmbushjes vullnetare. Në këtë kontekst ATK është duke punuar në zbatimin e Planit  …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Diskutohet Plani Operativ 2020

Menaxhmenti i Lartë i Administratës Tatimore të Kosovës, sot ka mbajtur takim me drejtoret e Zyrave Regjionale, me qëllim që të diskutohet Plani Punës për vitin 2020, ku në të njëjtën kohë u shpalosen edhe rezultatet e vitit 2019. Në këtë takim Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së, Ilir Murtezaj kërkoj angazhim maksimal nga drejtorët regjional …

Njoftim për tatimpagues – Reduktimi i normës së TVSH-së nga 18% në 8%

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se Ministri i Financave, ka nxjerr Vendimin Nr.19/2019 dhe Vendimin Nr. 19-1/2019 për reduktimin e normës tatimore nga tetëmbëdhjetë për qind (18%) në tetë përqind (8%) për kafshë dhe shpend të gjalla. Sipas Vendimit Nr.19/2019, gjegjësisht Vendimit Nr. 19-1/2019, reduktohet norma tatimore nga tetëmbëdhjetë për qind (18%) në tetë …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Rezultatet e bashkëpunimit të ATK-së me qytetarë

Vazhdon të rritet bashkëpunimi mes qytetarëve dhe Administratës Tatimore të Kosovës, duke raportuar parregullsitë tatimore, evazionin fiskal, rastet korruptive, si dhe dukurit tjera negative që ndërlidhen me sistemin tatimor në Kosovë. Në mënyrë që të luftohen këto dukuri negative, ATK ka në dispozicion linjën pa-pagesë 0800 80 800, si dhe kutit e vërejtjeve, të cilat …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Prezantohen objektivat e ATK-së para përfaqësuesve të Zyrës së Bashkimit Evropian

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së, Ilir Murtezaj ka pritur sot në takim përfaqësuesit nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Temat të cilat u diskutuan gjatë këtij takimi ishin lidhur me objektivat e ATK-së për vitin 2020, si dhe vazhdimin e implementimit të Planit Afatmesëm të Reformës. Gjatë këtij takimi, drejtori Murtezaj falënderoj përfaqësuesit nga …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Vlerësohet lartë puna impresionuese e ATK-së gjatë vitit 2019 nga FMN

Sot është mbajtur takimi përmbyllës i FMN-së i cili ka monitoruar dhe vlerësuar punën e bërë në ATK. Ky mision në fokus ka pasur vlerësimin e zbatimit të Planit Afatmesëm të Reformës 2019-2021, konkretisht objektivat e parapara në këtë plan, siç janë trajtimi i borxheve tatimore, avancimi i funksionit të kontrollit tatimorë, rimbursimi i TVSH-së, …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori ATK-së ka pritur në takim shefen e Njësisë për Ekonomi të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj, ka pritur sot në takim shefen e Njësisë për Ekonomi të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës znj. Lori Michaelson. Në këtë takim, drejtori Murtezaj njoftoi znj. Michaelson për zhvillimet dhe aktivitetet e ATK-së, si dhe prioritetet për të ardhmen. Në takim u diskutua edhe për disa …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Misioni i parë i FMN-së në ATK për vitin 2020

Misioni aktual, i cili po qëndron në ATK nga sot deri me 21 Janar 2020, ka në fokus vlerësimin e zbatimit të Planit Afatmesëm të Reformës 2019-2021, konkretisht objektivat e parapara në këtë plan, siç janë trajtimi i borxheve tatimore, avancimi i funksionit të kontrollit tatimorë, rimbursimi i TVSH-së, si dhe avancimi i teknologjisë informative. …