KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, në bashkëpunim me Akademinë e Drejtësisë, realizoi trajnim për gjyqtarët dhe ekspertët gjyqësor

Administrata Tatimore e Kosovës, në bashkëpunim me Akademinë e Drejtësisë, ka organizuar trajnim dy ditor për gjyqtarët dhe ekspertët gjyqësor me temën: “Interpretimi i legjislacionit tatimor në Kosovë”. Në këtë trajnim nga përfaqësuesi i ATK-së, u prezantuan/trajtuan temat, si në vijim: Administrata Tatimore dhe Procedurat; Tatimi mbi Vlerën e Shtuar; Tatimi në të Ardhurat Personale; …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Organizimi i lojërave shpërblyese

Administrata Tatimore e Kosoves njofton të gjitha subjektet, kompanitë, bizneset të cilat merren me organizimin e lojërave shpërblyese,  se  Ligji aktual  Nr.  Nr. 04/L-080 për Lojërat e Fatit, konkretisht neni 5, paragrafi 2 dhe 3   i Ligjit  nuk  i trajton  si lojëra fati  konkurset(lojërat) shpërblyese që organizohen nga subjektet me qëllime publicitetit, me kusht që …

Njoftim për qytetarë

Administrata Tatimore e Kosovës njofton të gjithë qytetarët të cilët janë të interesuar për tu bërë pjesë e kampanjës për rimbursim nga kuponët fiskal për periudhën  TM1 2019, se vetëm edhe sot mund të aplikojnë përmes këtij linku . Tërheqja e NPF do të bëhet me 9 maj 2019 drejtëpërdrejtë në Radio Televizionin e Kosovës, …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori i ATK-së takohet me u.d ambasadorin e Maqedonisë së Veriut në Kosovë

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj, ka pritur sot në takim u.d ambasadorin e Maqedonisë së Veriut në Kosovë z. Rexhep Saliu. Qëllimi i këtij takimi ishte thellimi i bashkëpunimit mes ambasadës së Maqedonisë së Veriut  dhe ATK-së. Kujtojmë së Administrata Tatimore e Kosovës ka marrëveshje bashkëpunimi me Zyrën e të Hyrave Publike të …

Njoftim nga Administrata Tatimore e Kosovës – Regjistroni veprimtaritë ekonomike dhe deklaroni të punësuarit tuaj!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të regjistrohen, pajisen me Numër Unik Identifikues / Numër Fiskal, deklarojnë dhe paguajnë tatimet (bazuar në statusin e tyre) dhe të mbajnë Tatimin në Burim dhe Kontributet Pensionale për punëtorët e tyre. …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK dhe Avokatura Shtetërore kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi

Drejtori  i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj dhe Avokati i Përgjithshëm Shtetëror Sami Istrefi, kanë nënshkruar sot marrëveshje bashkëpunimi. Qëllimi i kësaj marrëveshje është përcaktimi i të drejtave dhe detyrimeve të palëve në zbatimin e obligimeve që rrjedhin nga Vendimi i Qeverisë nr. 03/44, përkatësisht bartjen e lëndëve të regjistruara dhe delegimin e kompetencave dhe …

Drejtori Murtezaj pjesëmarrës në seminarit me temë “Reformimi i Administratës Tatimore përmes një lidershipi ndikues”

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori Murtezaj pjesëmarrës në seminarit me temë “Reformimi i Administratës Tatimore përmes një lidershipi ndikues”

Në Sarajevë të Bosnje dhe Hercegovinës për dy ditë me radhë është mbajt seminari me temë “Reformimi i Administratës Tatimore përmes një lidershipi ndikues”, në të cilin kanë marr pjesë drejtor nga administratat tatimore të rajonit. Pjesëmarrës i këtij seminari ishte edhe Drejtori i Përgjithshëm i  Administratës Tatimore të Kosovës Ilir Murtezaj me bashkëpunëtorë. Në …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Konfiskohet pasuria e tatimpagueseve që kanë borxhe në ATK

Administrata Tatimore e Kosovës ka ndërmarr veprime ligjore ndaj të gjithë tatimpaguesve, të cilët kanë obligime tatimore të pa shlyera. Nga aktivitetet e zhvilluara është konfiskuar pasuria e tatimpaguesve, të cilët nuk janë përgjigjur kërkesave ligjore nga ATK, siç janë lëshimi i letër-kujtesave, dorëzimi i barrëve tatimore në kadastër, pasurin e paluajtshme, bllokimi i llogarive …