KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori i ATK-së priti në takim drejtorin e AKP-së

Drejtori i Përgjithshëm i Administratës Tatimore të Kosovës Ilir Murtezaj,  ka pritur sot në takim drejtorin menaxhues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit Valon Tolaj me bashkëpunëtorët e tij. Në këtë takim u diskutua për bashkëpunimin e deritashëm,  si dhe thellimin e bashkëpunimit mes ATK-së dhe AKP-së, me qëllim të rritjes së efikasitetit gjatë proceseve të …

Njoftim për tatimpagues – ATK, ju rikujton se Vendimi Shpjegues Publik Nr. 02/2019 përcakton trajtimin tatimor të Kontratave Afatgjate Ndërtimore

Administrata Tatimore e Kosovës, ju rikujton se në muajin shkurt/2019 ka nxjerrë Vendimin Shpjegues Publik Nr. 02/2019 për trajtimin tatimor të kontratave afatgjate ndërtimore. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është që të sqaroj trajtimin tatimor për aspekte të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH), Tatimit në të Ardhura Personale (TAP) dhe Tatimit në të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Apliko për rimbursim nga kuponët fiskal-TM2/2019

Administrata Tatimore e Kosovës njofton gjithë qytetarët se  nga data 1 Korrik  2019 mund të aplikojnë për rimbursim nga kuponët fiskal. Aplikimi për rimbursim të mjeteve nga grumbullimi i kuponëve fiskal për TM2/2019, fillon nga data 1 Korrik 2019 dhe vazhdon deri me 31 Korrik 2019. Aplikimi bëhet duke  plotësuar aplikacionin për rimbursim të mjeteve …

Njoftim për tatimpagues – ATK, ju rikujton aplikimin e ngarkesës së kundërt të TVSH-së në furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit

Administrata Tatimore e Kosovës, ju rikujton se në muajin dhjetor/2016 ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 05/2016 – Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – Aplikimi i ngarkesës së kundërt. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj trajtimin tatimor për aspekte të TVSH-së për furnizimin e …

ATK merr pjesë në Takimin vjetor të Këshillit Drejtues dhe Koordinimit të përkrahjes në Administratat Tatimore dhe Menaxhimin e Financave Publike në Evropën Jug-Lindore

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK merr pjesë në Takimin vjetor të Këshillit Drejtues dhe Koordinimit të përkrahjes në Administratat Tatimore dhe Menaxhimin e Financave Publike në Evropën Jug-Lindore

Sot në Ljublanë – Slloveni, po mbahet takimi vjetor i Këshillit Drejtues dhe Koordinimit në mes të Fondit Monetar Ndërkombëtar – Komisionit Evropian, Organizatës së Zvicrës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Qendra Financiare në Ljublanë, i cili ka për qëllim prezantimin e të arriturave, mësimeve të mësuara dhe sfidat për administratat tatimore dhe institucionet e menaxhimit …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Administrata Tatimore e Kosovës dhe Fondi për Sigurime Shëndetësore kanë nënshkruar sot marrëveshje bashkëpunimi

Administrata Tatimore e Kosovës dhe Fondi për Sigurime Shëndetësore kanë nënshkruar sot marrëveshje bashkëpunimi, me qëllim të thellimit të bashkëpunimit mes dy institucioneve, për shkëmbimin e të dhënave që institucionet posedojnë, si dhe me qëllim të identifikimit të personave fizik dhe juridikë që paguajnë tatimet.  Po ashtu, kjo marrëveshje obligon palët që të bëjnë unifikimin …

Njoftim për tatimpagues – Paguaj saktë tatimin!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat fizikë jo afarist, personat fizikë afarist dhe personat juridikë, se janë të detyruar të deklarojnë dhe të paguajnë tatimet dhe Kontributet Pensionale në mënyrë reale dhe në kohë, ashtu siç është përcaktuar me legjislacionin tatimor. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen pikërisht te personat, të …

Drejtori i ATK-së merr pjesë në sesionin informues “Klima e Investimeve në Kosovë”

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori i ATK-së merr pjesë në sesionin informues “Klima e Investimeve në Kosovë”

Ambasada e Republikës së Kosovës në Zvicër dhe Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë kanë mbajtur sesionin informues “ Klima e Investimeve në Kosovës”, ku pjesë e këtij sesioni ka qenë edhe Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj. Qëllimi i këtij sesioni ishte që të diskutohet rreth mundësive që kanë të …

Njoftim për tatimpagues – Deklaro saktë tatimin!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të deklarojnë tatimet dhe Kontributet Pensionale në mënyrë reale. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen pikërisht te kategoritë, si: Nën-deklaruesit e pagave të punëtorëve, nën-deklaruesit tek bizneset e mesme dhe …