NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – Aplikimi i formave të reja të Certifikatës së Rezidencës Tatimore në Republikën e Kosovës

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se nga muaji janar i vitit 2018, do të filloj aplikimi i formave të reja të Certifikatës së Rezidencës Tatimore në Republikën e Kosovës. Certifikatat që do të aplikohen/lëshohen nga ATK janë: Certifikatë e Rezidencës Tatimore për personin fizik afarist/juridik, për përcaktimin e Rezidencës Tatimore në Republikën e Kosovës; …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Takimi i radhës me palët e interesit

Administrata Tatimore e Kosovës me qëllim të adresimit të kërkesave dhe shqetësimeve të komunitetit të bizneseve, ka mbajtur sot takimin e rregullt me palët e interesit. Qëllimi i këtij takimi ishte që përfaqësuesit e bizneseve të njoftohen për së afërmi me të arriturat e deritanishme, me theks të veçantë digjitalizimin e shërbimeve ndaj tatimpagueseve, gjatë …

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – Hyjnë në fuqi dhe zbatohen edhe dy Marrëveshje për Eliminimin e Tatimit të Dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se në vitin 2017 kanë hyrë në fuqi edhe dy Marrëveshje të reja për shmangien e tatimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal, lidhur me tatimet mbi të ardhurat dhe mbi kapitalin, si: Marrëveshje në mes të Kosovës dhe Emirateve të Bashkuara Arabe; Marrëveshje në mes të Kosovës …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK prezanton të arriturat për periudhën Janar-Nëntor 2017

Drejtori i Përgjithshëm i Administratës Tatimore, Sakip Imeri ka mbajtur sot konferencë për media në të cilën ka prezantuar të arriturat që e kanë përcjell periudhën Janar-Nëntor 2017. Temat kryesore të kësaj konference ishin vlerësimet e raporteve ndërkombëtare nga FMN,UNDP dhe Komisioni Evropian, të hyrat Janar – Nëntor 2017, shërbimet ndaj tatimpaguesve, parandalimi dhe luftimi …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Administrata Tatimore dhe Doganore kanë diskutuar rreth zbatimit të vendimeve të Qeverisë së Kosovës, për lirimet doganore për prodhuesit

Drejtori i ATK-së, Sakip Imeri me bashkëpunëtor ka pritur sot në takim përfaqësues nga Dogana e Kosovës për të diskutuar rreth zbatimit të vendimeve të Qeverisë së Kosovës, për lirimet doganore për prodhuesit. Gjatë këtij takimi janë diskutuar edhe kërkesat e vendimeve dhe procedurat, të cilat duhet të zbatohen nga Dogana dhe Administrata Tatimore, për …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori Imeri u takua me ekspertët nga projekti i Binjakëzimit “Mbështetje për Regjistrimin Civil dhe Sigurinë e Dokumenteve”

Drejtori i ATK-së, Sakip Imeri ka pritur sot në takim ekspertët nga projekti i Binjakëzimit “Mbështetje për Regjistrimin Civil dhe Sigurinë e Dokumenteve”, projekt i financuar nga BE-ja dhe implementuar nga shtetet anëtare Holanda dhe Lituania ku përfitues është Ministria e Punëve të Brendshme respektivisht Agjencia e Regjistrimit Civil. Ky projekt i përmban katër komponentë: …

Njomza Alaj

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Asistenca e FMN-së në përmirësimin e menaxhimit të rreziqeve

Drejtori i ATK-së, Sakip Imeri ka pritur sot në takim ekspertet e angazhuar, pjesë të misionit të          FMN-së, të cilët gjatë pjesës së dytë të muajit Nëntor 2017 kanë ofruar asistencën e nevojshme teknike për analizën e të dhënave në përmirësimin e menaxhimit të rreziqeve të përmbushjes tatimore. Drejtori Imeri, falënderoj ekspertet e këtij misioni …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Bie perceptimi i qytetarëve për korrupsion në ATK, nga 32.5% në 17.4%

Së fundi UNDP ka publikuar raportin i cili ka të bëj me shkallen e korrupsionit në institucione, në të cilin është e përfshirë edhe Administrata Tatimore e Kosovës.  Si rezultat i luftës së vazhdueshme kundër korrupsionit,  ATK-ja nga hulumtimi i UNDP-së del të jetë një ndër institucionet më perceptim të korrupsionit më të ultë. Në …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Memorandum Bashkëpunimi mes ATK-së dhe AKA-së

Administrata Tatimore e Kosovës dhe Agjencia Kosovare për Akreditim, kanë nënshkruar sot një Memorandum Bashkëpunimi, me qëllim të shkëmbimit të të dhënave në identifikimin e statusit të marrëdhënies së punës, përkatësisht të identifikimit të statusit primar dhe sekondar, për stafin akademik të angazhuar në institucionet e arsimit të lartë. Shkëmbimi i të dhënave është më …