KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori i ATK-së merr pjesë në samit për stabilitet financiar në Malin e Zi

Drejtori i Përgjithshëm i Administratës Tatimore të Kosovës, z. Sakip Imeri, po merr pjesë në Samitin e Ministrave të Financave, Guvernatorëve dhe Drejtorëve të Administratës Tatimore, në Beçiq të Malit të Zi. Temë e diskutimit në Samitin e Ministrave të Financave, Guvernatorëve dhe Drejtorëve të Administratës Tatimore, është “Stabiliteti financiar rajonal në rrethanat e ndryshuara …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, e përkushtuar maksimalisht në luftimin e ekonomisë jo-formale

Në konferencën e organizuar sot për media, u bë e ditur se ATK gjatë kësaj periudhe ka zhvilluar aktivitete shtesë gjatë dhe pas orarit të punës në terren për trajtimin e procesit të fiskalizimit të bizneseve me Pajisje Elektronike Fiskale tek 2,681 tatimpagues, dhe si rezultat i këtyre aktiviteteve janë konfiskuar 143 printerë jo- fiskal, …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK takon përfaqësuesit e subjekteve të lojërave të fatit

Administrata Tatimore e Kosovës, në bazë të autoritetit që i është dhënë me ligjin  Nr. 04/L-080, për Lojërat e Fatit, si dhe me udhëzimin Administrativ Nr. 03/2013,  administron me subjektet që merren me veprimtarinë e lojërave të fatit, duke bërë  licencimin e këtyre subjekteve, kontrollin dhe mbikëqyrjen e aktiviteteve të tyre. ATK, konkretisht Departamenti për …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Konfiskohen 143 printerë jo- fiskal

Administrata Tatimore e Kosovës, në periudhën e fundit ka rikujtuar të gjithë tatimpaguesit se janë të obliguar të mbajnë librat dhe regjistrimet, të pajisen me Arka Fiskale dhe ti shfrytëzojnë në pajtim me ligjet e aplikueshme në Kosovë. Gjatë aktiviteteve të rregullta brenda orarit të punës dhe pas orarit, ATK-ja ka vërtetuar se një numër …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, gjithnjë më afër Tatimpaguesve

Administrata Tatimore e Kosovës, ka përmbyllur  seminaret e organizuara për tatimpagues në të gjitha regjionet, si: Prishtinë, Mitrovicë, Ferizaj, Prizren, Pejë, Gjakovë dhe Gjilan. Tema e cila u prezantua/trajtua në këto seminare, ishte: Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – Aplikimi i ngarkesës së kundërt. Qëllimi i mbajtjes …

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Vlerësimet dhe Rivlerësimet Doganore

Administrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2016 – Vlerësimet dhe Rivlerësimet Doganore Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik, është të sqaroj detyrimet tatimore, mënyrën e deklarimit dhe pagesës së Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, Tatimit në të Ardhurat Personale dhe Tatimit në të Ardhurat e Korporatave, për tatimpaguesit, veprimtaria e të …