(sq)

Ai më tej bëri të ditur se Javën e ardhshme do të kemi edhe një zyrë tjetër të tillë në nivel rajonal, pra do të jetë qendra në Pejë dhe do të vazhdohet edhe me qendrat tjera rajonale që të ju ofrojmë qytetarëve shërbime sa më të mira  dhe në mënyrë të barabartë. Ndërsa, Drejtori …

(sq)

Gjatë prezantimit, gjerësisht u sqarua se përmbushja e obligimeve tatimore nga qytetarët e Kosovës, në mënyrë direkte krijon parakushte më të mira për ngritjen e  mirëqenies së qytetarëve të Kosovës, në të gjitha fushat e jetës. Njëherësh, nxënësit patën mundësinë që të ndjekin spotet mediale të ATK-së për rolin dhe funksionin që luan Kuponi Fiskal. …

(sq)

Për periudhën Janar – Shtator  të vitit 2013, ATK ka arritë të mbledhë të hyra rreth  226.4 mil.€ që do të thotë se për 3 % ka tejkaluar projeksionet për vitin 2013.  Në krahasim me vitin e kaluar,  periudha e njëjtë është më e lartë, mbi 11 %, ose 23.1 milionë euro. Gjithashtu gjatë kësaj …

(sq)

Listën e bizneseve që u është anuluar çertifikata e TVSh-së, mund ta gjeni në ueb faqen e Administratës Tatimore të Kosovës, në linkun http://apps.atk-ks.org/bizpasiveapp/vatcertif/index.    Administrata Tatimore e Kosovës

(sq)

ATK, ju inkurajon që t’i përgjigjeni detyrimeve tuaja tatimore. Në të kundërtën, do të jetë e shtrënguar që të ndërmarrë masat ndëshkuese gjegjëse, të përcaktuara me legjislacionin tatimor. Me kryerjen e detyrimeve tuaja tatimore, ju kontribuoni direkt në ofrimin e shërbimeve publike, arsimim me standarde të larta, shërbime më të mira shëndetësore dhe sociale, mbrojtje …

(sq)

Si një nga masat që së shpejti do të ndërmerr Administrata Tatimore e Kosovës, do të bëjë bllokimin e importit të mallrave për të gjithë mos deklaruesit – nën deklaruesit e TVSh-së. Nëse edhe më pas, tatimpaguesit e tillë nuk do t’i përmbushin detyrimet e tyre tatimore, ATK do të anulojë / tërheqë Çertifikatën e …

(sq)

    Në fokus të veçantë, do të identifikohen veprimtaritë, si në vijim: Grupi i synuar Objektivat Hotelet dhe Restorantet Kafeteritë dhe Lokalet e natës (disko) Agjencionet Turistike Kompanitë Transportuese të udhëtarëve Pishinat verore Palestrat sportive /Fitneset Grupet muzikore /Këngëtarët Sallonet e Ondulimit Mullinjtë /përpunuesit e grurit Ndërtimi i ulët dhe i lartë Automekanikët Ordinancat …

(sq)

Synim i Qeverisë është ofrimi i kushteve sa më të mira për të bërë biznes dhe që bizneset në forma konkrete të ndjejnë përkrahjen e shtetit të tyre, ka thene ministri Beqaj. Ministri Beqaj i shoqëruar nga drejtorin e ATK-së Behxhet Haliti dhe  Doganës, Naim Huruglica theksoi  se ngritja e nivelit të të hyrave duhet …

(sq)

“Unë sot u informova për përformancën e ATK-së dhe Doganës dhe dëshiroj të theksoj se këto dy institucione nuk janë vetëm për të mbledhur të hyra nga pikat doganore apo nga aktivitetet ekonomike të cilat zhvillohen në Republikën e Kosovës, por njëkohësisht kanë edhe synim ruajtjen dhe mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve nga veprimet të …

(sq)

Nëse një tatimpagues i përshkruar më lartë nuk ka të ardhura në një periudhë tremujore, nuk kërkohet pagesë, por tatimpaguesi duhet të dorëzojë deklaratën e këstit tremujor për periudhën kur nuk ka obligim tatimor. Për më shumë sqarime, po ju japim disa shembuj:   Pra, obligimi për të paguar nuk mund të jetë më i …