Njoftim nga Administrata Tatimore e Kosovës – Kërko Kuponin Fiskal, përfito para!

Krijo mirëqenie të përgjithshme, merr Kuponin Fiskal! Sipas Udhëzimit Administrativ Nr. 1/2015, për të gjithë klientët/konsumatorët, të cilët grumbullojnë kuponët fiskal dhe si të tillë i dërgojnë në Administratën Tatimore të Kosovës, do të aplikohet rimburismi i vlerës së tatueshme të të gjithë kuponëve fiskal në muajin pasues të çdo tremujori, sipas këtyre kritereve: Grupi …

Komunikatë për media – Aktivitet me trende pozitive, risitë dhe përkushtimi ndaj tatimpaguesve shënojnë sukseset ATK-së në tremujorin e parë 2015

Administrata Tatimore e Kosovës në tremujorin e parë të këtij viti, ka grumbulluar të hyra në vlerë prej 84 mil euro,apo 12% më shumë se e njëjta periudhë e vitit 2014. Me këtë trend të të hyrave, ATK është në rrugë të mirë për realizimin e objektivave operative dhe strategjike. Përgjatë këtij tremujori, ATK-ja ka …

Njoftim për tatimpagues – Deklaro saktë tatimin!

Disa nga veprimtaritë në vijim, nuk zbatojnë këtë obligim, prandaj ATK, u bënë thirrje që të deklarojnë apo korrigjojnë sa më parë deklaratat e tyre dhe të përmbushin të gjitha obligimet tatimore të parapara me Legjislacionin Tatimor: Identifikimi i bizneseve, të cilat nën-deklarojnë pagat e punëtorëve, si dhe ndërmarrja e masave me qëllim të paraqitjes …

Njoftim për tatimpagues – Administrata Tatimore e Kosovës funksionalizon sistemin e ri të deklarimit elektronik – EDI

Gjithashtu, Sistemi i Ri Elektronik EDI do të ofroj shërbimet, si në vijim: Deklarimin dhe pagesën e të gjitha Tatimeve dhe Kontributeve Pensionale; Gjenerimin e fletëpagesës për borxhet e pashlyera që nga viti 2011; Pasqyra mbi gjendjen e tatimpaguesit që nga viti 2011; Gjenerimin e Vërtetimit Tatimor për biznese; Raportimin e Blerjeve mbi 500€; Caktimin …

ATK organizon seminar me tatimpagues

SEMINARI MBAHET:   Në këto seminare ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ apo përfaqsues të tyre), përfaqsues të njësive të përhersheme, kontabilist dhe qytetarë të interesuar, me qëllim që të informohen për mënyrën e Deklarimit Vjetor, si PD, CD, DO, Raportimi i blerjeve mbi 500€, ejt. (Shkarko njoftimin) Materialin i cili do të …

Njoftim për tatimpagues – Lëshimi i kuponit fiskal dhe kuponit tatimor është kërkesë dhe detyrim ligjor

Prandaj, në funksion të përmbushjes së këtij qëllimi, bazuar në kompetencat ligjore janë autorizuar aktivitete shtesë në të gjitha rastet ku  identifikohen mos respektim i rregullave, të ndërmerren masat e përcaktuara  ligjore, sa herë që një shkelje e tillë konstatohet nga zyrtari tatimor: kur tatimpaguesi nuk lëshon kupon fiskal aty ku është e instaluar Pajisja …

Kryeministri Mustafa vizitoi zyrën regjionale të ATK-së në Prizren dhe vendkalimin doganor në Vërmicë

“Ne do të përkrahim reformat e mëtutjeshme edhe të Administratës Tatimore edhe të Doganave, në mënyrë që të arrijmë ta zvogëlojmë evazionin fiskal, të bëjmë një shtrirje më të gjerë të politikave tatimore dhe të doganave. Vlerësojmë se personeli që punon në këto dy fusha është i përgatitur mirë, është i organizuar mirë, është rrit …