KOMUNIKATË PËR MEDIA – Përfaqësues nga ATK pjesëmarrës në gjysmë maratona tradicionale

Të dielën ne Prishtinë është organizuar gjysmë maratona tradicionale ndërkombëtare që simbolizon vlerat e paqes, tolerancës, dhe bashkëjetesës. Pjesëmarrës në këtë garë ishin përfaqësues, individ dhe personalitete të ndryshme, në mesin e të cilëve ishin pjesëmarrës edhe përfaqësues nga Administrata Tatimore e Kosovës-ATK. Garuesit që e përfunduan garën u shpërblyen me certifikata, me emrin dhe …

Komunikatë për Media – Inaugurohet Qendra moderne për shërbim të tatimpaguesve në Mitrovicë

Vlerësojmë lartë punën e Administratës Tatimore të Kosovës (ATK) në ofrimin e shërbimeve të reja në fushën e digjitalizimit që do të ju lehtësoj punën qytetarëve dhe tatimpaguesve për të marrë shërbime më të shpejta dhe të sakta të cilat kërkohen nga ATK-ja, ka deklaruar sot në Mitrovicë ministri i Financave Besim Beqaj me rastin …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, realizoi seminar me OJQ

Administrata Tatimore e Kosovës, gjatë javës së kaluar, në bashkëpunim me Shoqatën – Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës, ka mbajtur Seminar për Organizatat Jo Qeveritare, të cilat janë të anëtarësuara në Shoqatën – Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës. Temat të cilat u prezantuan/trajtuan në këtë seminar për OJQ, ishin: Tatimi në …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Konfiskimin i pasurisë për mos pagesës të borxheve ndaj ATK-së

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se me qëllim të inaksimit të borxheve tatimore ka ndërmarrë një sërë aktivitetesh për konfiskimin e pasurisë bazuar në ligjin Nr.03/L-222 Për Administratën Tatimore dhe Procedurat nenit 34-Mase për marrje pasurie, paragrafi 1 citojmë: “Në qoftë se një person i cili është i detyruar të paguajë një lloj tatimi …

Njoftim për tatimpagues – ATK do të konfiskojë printerët jo-fiskal

Me kryerjen e detyrimeve tuaja tatimore, ju do të kontribuoni direkt në financimin e programeve qeveritare siç janë: ofrimi i shërbimeve publike, arsimim me standarde të larta, mirëqenie shëndetësore dhe sociale, mbrojtje ligjore dhe siguri, si dhe infrastrukturë të përgjithshme për një mirëqenie më të mirë ekonomike dhe shoqërore.  Administrata Tatimore e Kosovës

Komunikatë për media – Verifikimi i mallit pa dokumentacion

Gjatë këtyre kontrolleve, kërkohet verifikimi i prejardhjes së mallit, bazuar Nenin 19 të Udhëzimit Administrativ Nr. 15/2010: – DUD-in Doganor, i cili dëshmon se mallrat kanë kaluar përmes kufirit dhe i janë nënshtruar procedurave doganore. Në këto raste është me rëndësi të evidentohet marrësi i mallrave, – Dokumenti i Transportit / Fletë-dërgesa – I tërë …

Njoftim pë tatimpagues – Pezullohet afati për fiskalizim tek shitësit e derivateve të naftës

Vendimi për pezullim është marrë më 21.03.2014, në takimin e përbashkët në mes të : Ministrisë së Financave Administratës Tatimore të Kosovës Shoqatës së naftëtarëve të Kosovës Odës Ekonomike Amerikane dhe Odës Ekonomike të Kosovës. Pezullimi i njoftimit të sipërpërmendur do të vlej deri në njoftimin e radhës i cili do të publikohet nga  Administrata …

Njoftim për tatimpagues – Deklaro saktë tatimin

Disa nga veprimtaritë në vijim, nuk zbatojnë këtë obligim, prandaj ATK, u bënë thirrje që të deklarojnë apo korrigjojnë sa më parë deklaratat e tyre dhe të përmbushin të gjitha obligimet tatimore të parapara me Legjislacionin Tatimor: Identifikimi i bizneseve, të cilat nën-deklarojnë pagat e punëtorëve, si dhe ndërmarrja e masave me qëllim të paraqitjes …

Komunikatë për media – Takime pune në mes AKB dhe ATK

Kryetari i AKB-së, z.Agim Shahini në këtë drejtim potencoi se duhet të vazhdohet bashkëpunimi dhe ngritja e kapacitete të të dyja institucioneve të mbledhjes së të hyrave duke synuar çdo herë trajtimin e barabartë dhe me transparencë. “Nuk duhet që dikush të jetë më i privilegjuar se palët tjetra, apo në këtë drejtim të mos …