(sq)

Administrata Tatimore e Kosovës, me qëllim të edukimit dhe informimit të tatimpaguesve, organizon seminare në të gjitha regjionet e ATK-së, me temën: – Pajisja me Vërtetim Tatimor në mënyrë elektronike – Marrëveshja me Këste për pagesën e Borxheve Në këto seminare ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ apo përfaqsues të tyre), përfaqsues të …

(sq)

Drejtori i ATK-së z. Behxhet Haliti potencoi edhe njëherë rëndësinë e madhe që ka mbështetja e donatorëve përmes asistencës, dhe shprehu mirënjohje për të gjithë ata që kanë kontribuar në progresin e ATK-së. z. Haliti më këtë rast tha se falë asistencës tuaj ATK nga viti në vit po tregon trend rritës në përmbushjen vullnetare …

(sq)

Disa nga veprimtaritë, si: tregti, prodhim, shërbim, shëndetësi, hoteleri, arsim, transport, artistike-zbavitëse, etj. nuk zbatojnë këtë obligim, prandaj ATK, u bënë thirrje që të pajisen me Arkë Fiskale dhe të lëshojnë kuponë fiskal. Identifikimi dhe fiskalizimi i bizneseve të cilat nuk janë të pajisura me Arka Fiskale, si dhe identifikimi dhe ndërmarrja e masave korrigjuese …

(sq)

Gjatë aksionit të bastisjes janë gjetur dokumentacione të  ndryshme, fatura të  përgatitura për transaksione fiktive dhe vula të firmave të regjistruara që janë përdorur për lëshimin e faturave me transaksione fiktive. Gjithashtu, gjatë kësaj bastisje janë konfiskuar një laptop, dy shtëpiza kompjuteri, çertifikata të  bizneseve  të familjarëve të të dyshuarve dhe personave tjerë. Pas përfundimit …

(sq)

Disa nga veprimtaritë në vijim, nuk zbatojnë këtë obligim, prandaj ATK, u bënë thirrje që të deklarojnë apo korrigjojnë sa më parë deklaratat e tyre dhe të përmbushin të gjitha obligimet tatimore të parapara me legjislacionin tatimor:   Identifikimi i bizneseve, të cilat nën-deklarojnë pagat e punëtorëve, si dhe ndërmarrja e masave me qëllim të …

(sq)

Vërtetimi tatimor është dokumenti i cili tregon gjendjen aktuale tatimore të tatimpaguesit, i lëshuar nga ATK dhe i cili do të shfrytëzohet për qëllime të ndryshme, si: aplikim për vizë, lirim nga shtetësia, fitim i shtetësisë, vazhdim i lejes së qëndrimit në Kosovë, pushim të lehonisë, e tjera. Një vërtetim i tillë do të lëshohet varësisht …

(sq)

Ne raste të tilla ATK është e autorizuar që të ndërmarr veprimet e nevojshme në bazë të kompetencave me qëllim të verifikimit të librave dhe regjistrimeve të tatimpaguesve dhe përcaktimit të drejt të obligimeve tatimore. Përparësitë e përmbushjes vullnetare të prezantimit të librave dhe regjistrimeve sipas kërkesave Ligjore: Nëse përmbushni vullnetarisht mbajtjen dhe prezantimin e …

(sq)

Shprehur në vlera monetare, vetëm gjatë periudhës Janar- Prill 2013,  nga rreth 270 mijë kontribuues të rregullt, përmes  kësaj forme të deklarimit elektronik janë deklaruar dhe paguar për 230 mijë të punësuar Tatimin në Paga mbi 17 milionë euro dhe Kontributet Pensionale, rreth 36 milionë euro të cilat janë transferuar në llogarit e Fondit për …

(sq)

Zëvendësdrejtori i përgjithshëm i  Drejtorisë së Tatimeve në Turqi z. Sinashi Candan, duke falënderuar  zëvendësministrin Avdiu për mikpritjen, shprehu gatishmërinë  e tij dhe të shtetit turk për bashkëpunim të ndërsjellët. Ndërsa, drejtori  i Administratës Tatimore të Kosovës, Behxhet Haliti, tha se  “Shkëmbimi i përvojave të avancuara është shtysë e madhe për veprimtaritë tona tatimore. Takimet në …

(sq)

Zëvendësministri Avdiu tha se Ministria e Financave vlerëson lartë punën dhe angazhimin që ka bërë ATK-ja, dhe njëkohësisht potencoi se Ministria e Financave do t’i ofrojë mbështetje të vazhdueshme këtij institucioni  për çdo aktivitet i cili do të ndihmojë në ofrimin e kushteve sa më të mira për përmbushje të obligimeve tatimore. Ndërsa, drejtori i …