(sq)

Si një nga masat që së shpejti do të ndërmerr Administrata Tatimore e Kosovës, do të bëjë bllokimin e importit të mallrave për të gjithë mos deklaruesit – nën deklaruesit e TVSh-së. Nëse edhe më pas, tatimpaguesit e tillë nuk do t’i përmbushin detyrimet e tyre tatimore, ATK do të anulojë / tërheqë Çertifikatën e …

(sq)

    Në fokus të veçantë, do të identifikohen veprimtaritë, si në vijim: Grupi i synuar Objektivat Hotelet dhe Restorantet Kafeteritë dhe Lokalet e natës (disko) Agjencionet Turistike Kompanitë Transportuese të udhëtarëve Pishinat verore Palestrat sportive /Fitneset Grupet muzikore /Këngëtarët Sallonet e Ondulimit Mullinjtë /përpunuesit e grurit Ndërtimi i ulët dhe i lartë Automekanikët Ordinancat …

(sq)

Synim i Qeverisë është ofrimi i kushteve sa më të mira për të bërë biznes dhe që bizneset në forma konkrete të ndjejnë përkrahjen e shtetit të tyre, ka thene ministri Beqaj. Ministri Beqaj i shoqëruar nga drejtorin e ATK-së Behxhet Haliti dhe  Doganës, Naim Huruglica theksoi  se ngritja e nivelit të të hyrave duhet …

(sq)

“Unë sot u informova për përformancën e ATK-së dhe Doganës dhe dëshiroj të theksoj se këto dy institucione nuk janë vetëm për të mbledhur të hyra nga pikat doganore apo nga aktivitetet ekonomike të cilat zhvillohen në Republikën e Kosovës, por njëkohësisht kanë edhe synim ruajtjen dhe mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve nga veprimet të …

(sq)

Nëse një tatimpagues i përshkruar më lartë nuk ka të ardhura në një periudhë tremujore, nuk kërkohet pagesë, por tatimpaguesi duhet të dorëzojë deklaratën e këstit tremujor për periudhën kur nuk ka obligim tatimor. Për më shumë sqarime, po ju japim disa shembuj:   Pra, obligimi për të paguar nuk mund të jetë më i …

(sq)

Listën e bizneseve që u është anuluar çertifikata e TVSh-së, mund ta gjeni në ueb faqen e Administratës Tatimore të Kosovës, në linkun http://www.atk-ks.org/non-active-taxpayers/.

ATK prezantoi produktin e Ri elektronik – Vërtetimi Tatimor

Qëllimi i këtyre seminareve ishte prezantimi i mënyrës së Pajisjes me Vërtetim Tatimor në mënyrë elektronike, si dhe mënyra e bërjes së kërkesës për Marrveshje për pagesën e Borxheve me Këste. Në kuadër të këtyre seminareve u tha se Vërtetimi Tatimor i lëshuar në formë elektronike nga ATK, do të jetë dokument i plotëfuqishëm, ndërsa …

(sq)

Vërtetimi Tatimor i lëshuar në formë elektronike nga ATK, edhe pse nuk posedon vulë/ nënshkrim, do të jetë dokument i plotëfuqishëm, ndërsa vërtetësia e përmbajtjes së këtij dokumenti, do të mund të verifikohet përmes adresës elektronike të ATK-së http://evertetimi.atk-ks.org, në çdo kohë dhe nga kushdo. Vërtetimi Tatimor është dokument i cili tregon gjendjen aktuale tatimore …

(sq)

Ministri Beqaj këtë takim e cilësoi si takimin njoftues me institucionin,  ku u njoftua se nga totali i deklarimit apo i grumbullimit të taksave ku ka një numër jashtëzakonisht të  madh të deklaruesve vullnetarë, që tregon për rritjen e përgjegjësisë të qytetarëve karshi shtetit dhe obligimet që ka në raport me shtetin. “Ne diskutuam edhe …

(sq)

Administrata Tatimore e Kosovës, me qëllim të edukimit dhe informimit të tatimpaguesve, organizon seminare në të gjitha regjionet e ATK-së, me temën: – Pajisja me Vërtetim Tatimor në mënyrë elektronike – Marrëveshja me Këste për pagesën e Borxheve Në këto seminare ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ apo përfaqsues të tyre), përfaqsues të …