ATK prezantoi produktin e Ri elektronik – Vërtetimi Tatimor

Qëllimi i këtyre seminareve ishte prezantimi i mënyrës së Pajisjes me Vërtetim Tatimor në mënyrë elektronike, si dhe mënyra e bërjes së kërkesës për Marrveshje për pagesën e Borxheve me Këste. Në kuadër të këtyre seminareve u tha se Vërtetimi Tatimor i lëshuar në formë elektronike nga ATK, do të jetë dokument i plotëfuqishëm, ndërsa …

(sq)

Vërtetimi Tatimor i lëshuar në formë elektronike nga ATK, edhe pse nuk posedon vulë/ nënshkrim, do të jetë dokument i plotëfuqishëm, ndërsa vërtetësia e përmbajtjes së këtij dokumenti, do të mund të verifikohet përmes adresës elektronike të ATK-së http://evertetimi.atk-ks.org, në çdo kohë dhe nga kushdo. Vërtetimi Tatimor është dokument i cili tregon gjendjen aktuale tatimore …

(sq)

Ministri Beqaj këtë takim e cilësoi si takimin njoftues me institucionin,  ku u njoftua se nga totali i deklarimit apo i grumbullimit të taksave ku ka një numër jashtëzakonisht të  madh të deklaruesve vullnetarë, që tregon për rritjen e përgjegjësisë të qytetarëve karshi shtetit dhe obligimet që ka në raport me shtetin. “Ne diskutuam edhe …

(sq)

Administrata Tatimore e Kosovës, me qëllim të edukimit dhe informimit të tatimpaguesve, organizon seminare në të gjitha regjionet e ATK-së, me temën: – Pajisja me Vërtetim Tatimor në mënyrë elektronike – Marrëveshja me Këste për pagesën e Borxheve Në këto seminare ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ apo përfaqsues të tyre), përfaqsues të …

(sq)

Drejtori i ATK-së z. Behxhet Haliti potencoi edhe njëherë rëndësinë e madhe që ka mbështetja e donatorëve përmes asistencës, dhe shprehu mirënjohje për të gjithë ata që kanë kontribuar në progresin e ATK-së. z. Haliti më këtë rast tha se falë asistencës tuaj ATK nga viti në vit po tregon trend rritës në përmbushjen vullnetare …

(sq)

Disa nga veprimtaritë, si: tregti, prodhim, shërbim, shëndetësi, hoteleri, arsim, transport, artistike-zbavitëse, etj. nuk zbatojnë këtë obligim, prandaj ATK, u bënë thirrje që të pajisen me Arkë Fiskale dhe të lëshojnë kuponë fiskal. Identifikimi dhe fiskalizimi i bizneseve të cilat nuk janë të pajisura me Arka Fiskale, si dhe identifikimi dhe ndërmarrja e masave korrigjuese …

(sq)

Gjatë aksionit të bastisjes janë gjetur dokumentacione të  ndryshme, fatura të  përgatitura për transaksione fiktive dhe vula të firmave të regjistruara që janë përdorur për lëshimin e faturave me transaksione fiktive. Gjithashtu, gjatë kësaj bastisje janë konfiskuar një laptop, dy shtëpiza kompjuteri, çertifikata të  bizneseve  të familjarëve të të dyshuarve dhe personave tjerë. Pas përfundimit …

(sq)

Disa nga veprimtaritë në vijim, nuk zbatojnë këtë obligim, prandaj ATK, u bënë thirrje që të deklarojnë apo korrigjojnë sa më parë deklaratat e tyre dhe të përmbushin të gjitha obligimet tatimore të parapara me legjislacionin tatimor:   Identifikimi i bizneseve, të cilat nën-deklarojnë pagat e punëtorëve, si dhe ndërmarrja e masave me qëllim të …

(sq)

Vërtetimi tatimor është dokumenti i cili tregon gjendjen aktuale tatimore të tatimpaguesit, i lëshuar nga ATK dhe i cili do të shfrytëzohet për qëllime të ndryshme, si: aplikim për vizë, lirim nga shtetësia, fitim i shtetësisë, vazhdim i lejes së qëndrimit në Kosovë, pushim të lehonisë, e tjera. Një vërtetim i tillë do të lëshohet varësisht …

(sq)

Ne raste të tilla ATK është e autorizuar që të ndërmarr veprimet e nevojshme në bazë të kompetencave me qëllim të verifikimit të librave dhe regjistrimeve të tatimpaguesve dhe përcaktimit të drejt të obligimeve tatimore. Përparësitë e përmbushjes vullnetare të prezantimit të librave dhe regjistrimeve sipas kërkesave Ligjore: Nëse përmbushni vullnetarisht mbajtjen dhe prezantimin e …