Komunikatë për media – Rezultatet e deritanishme të ATK-së inkurajojnë donatoret për mbështetje të mëtutjeshme

Administrata Tatimore e Kosovës ka mbajtur takimin e radhës me donator. Me ç’rast,  pjesëmarrës në këtë takim kanë qenë përfaqësues nga Ministria e Financave, USAID, FMN, Zyra e Komisionit Evropian dhe SIDA. Në takim para të pranishmeve ATK-ja ka prezantuar rezultatet e deri tanishme, duke përfshirë këtu ofrimin e lehtësirave për përmbushje vullnetare, trajtimin e barabartë …

(sq)

Prezantues i trajnimit për Deklarimin Elektronik ishte, z. Sami Salihu – Menaxher i Edukimit dhe Shërbimit të Tatimpaguesve, i cili fillimisht pjesëmarrësit i njoftoi për procesin në mënyrë të përgjithshme, lidhur me funksionimin e Deklarimit Elektronik (EDI), përparësitë e sistemit, lehtësirat për tatimpaguesit, regjistrimin e tatimpaguesve në EDI, deklarimin dhe pagesat përmes këtij sistemi, etj. …

(sq)

Në këto seminare pjesëmarrësit u informuan, lidhur me reformat në regjistrimin e biznesit, mënyrën e përdorimit të deklarimit elektronik për Tatim në Paga dhe Kontribute Pensionale dhe TVSh, deklarim i cili është në dispozicion të tatimpaguesve që nga data 1 Maj 2012, ku fillimisht do të jetë mundësi alternative e deklarimit, e nuk do të …

(sq)

Në këtë seminar ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ (apo përfaqsues të tyre), përfaqsuese të njësive të përhershem, kontabilist dhe qytetarë të intresuar,  me qëllim  që të informohen për reformat ne regjistrimin e bizneseve, deklarimin dhe pagesen e tatimeve dhe ndryshimeve ne legjislacionin tatimor. Për informata tjera kontaktoni Tel.: 038/200-250 17, e-mail: info@atk-ks.org …

Njoftim – Kalimi nga sistemi manual në sistemin elektronik për deklarim dhe pagesë të tatimit në paga dhe kontribute pensionale

2. Deklarimit Elektronik – EDI. Për të gjithë tatimpaguesit, të cilët ende nuk janë regjistruar ne Sistemin Elektronik EDI, Administrata Tatimore e Kosovës, ju bën thirrje që të regjistrohen sa më parë dhe të përdorin këtë sistem për deklarim. ATK, që nga tremujori i fundit i vitit 2012 do të ndërpresë mundësinë e shkarkimit të …

(sq)

Sipas Legjislacionit tatimor, të gjithë personat, që kryejnë furnizime me mall dhe/ose ofrojnë shërbime, kur nuk duhet të lëshohet faturë, detyrohen të lëshojnë kupon tatimor apo kupon fiskal. Atëherë, Administrata Tatimore e Kosovës, njofton të gjithë konsumatorët se me rastin e blerjes së mallrave apo shërbimeve, nuk janë të obliguar të paguajnë, nëse biznesi nuk …

(sq)

Pjesëmarrës në këto seminare ishin tatimpagues, organizata biznesi, njësi të përhershme, OJQ, përfaqësues të tyre, si dhe qytetarë të interesuar për temat e lartpërmendura. Në këto seminare pjesëmarrësit u informuan, lidhur me reformat në regjistrimin e biznesit, mënyrën e përdorimit të deklarimit elektronik për Tatim në Paga dhe Kontribute Pensionale dhe TVSh, deklarim i cili …

(sq)

E nga ana tjetër para të pranishmëve,  drejtori i përgjithshëm i ATK-së, z.Behxhet Haliti, potencoi edhe njëherë se përmirësimi i  shërbimeve për tatimpagues, transparenca dhe ngritja e besimit te publiku ndaj ATK-së, kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë prioritete tona, me këtë rast renovimi këtij objekti dhe krijimi i një Qendre të vetme të shërbimit …

(sq)

ATK-ja, ka paraparë mbajtjen e seminareve, si në vijim: Data Regjioni Ora Vendndodhja 22.05.2012 Mitrovicë 10:00 Salla e Zyrës Regjionale të ATK-së 23.05.2012 Gjilan 10:00 Restaurant LUXOR (Salla e madhe) 24.05.2012 Ferizaj 10:00 Restaurant  “Ujëvara” 25.05.2012 Prizren 10:30 Salla e Kuvendit Komunal(Shtëpia e Bardhë) 28.05.2012 Gjakovë 10:30 Salla e Kuvendit Komunal 30.05.2012 Prishtinë 10:00 Hotel …

(sq)

Vlen të theksohet se sistemi i ri deklarimit që në hapat e parë të tij ka rezultuar suksesshëm, ku deri më tani  nga fillimi i mujit Maj janë regjistruar 6 mijë e 400 tatimpagues, pra kanë bërë regjistrimin dhe kanë marrë kredencialet që të shfrytëzojnë mënyrën e deklarimit elektronik, ndërsa kanë deklaruar deri më tani …