Njoftim – Kalimi nga sistemi manual në sistemin elektronik për deklarim dhe pagesë të tatimit në paga dhe kontribute pensionale

2. Deklarimit Elektronik – EDI.

Për të gjithë tatimpaguesit, të cilët ende nuk janë regjistruar ne Sistemin Elektronik EDI, Administrata Tatimore e Kosovës, ju bën thirrje që të regjistrohen sa më parë dhe të përdorin këtë sistem për deklarim. ATK, që nga tremujori i fundit i vitit 2012 do të ndërpresë mundësinë e shkarkimit të formularëve elektronik për Tatimet dhe Kontribute Pensionale që do të mundësohen të deklarohen dhe paguhen përmes EDI-t.

Përparësitë e Sistemit Elektronik – EDI, janë:

  • Reduktim i dokumenteve
  • Reduktim i raporteve periodike
  • Kursim i kohës dhe kostos
  • Deklarim i tatimeve në çdo kohë – 24 orë në ditë
  • Pagesa on-line në çdo kohë – 24 orë në ditë
  • Reduktim i vizitave të shumta në zyrat e ATK-së
  • Dorëzim i menjëhershëm, i besueshëm dhe i sigurt
  • Procesim i shpejtë dhe i saktë i deklaratave
  • Qasje në historinë e deklarimeve
  • Kontrollim i historisë dhe bilancit tatimor, etj.

 

Nëse keni paqartësi rreth regjistrimit, deklarimit dhe pagesës në mënyrë elektronike për Tatim në Paga dhe Kontribute Pensionale, mund të drejtoheni tek zyra e juaj regjionale e ATK-së ose të shkruani e-mail, në adresën: edi@atk-ks.org.

 

Faleminderit që paguani tatimin dhe kontribuoni në zhvillimin e vendit tonë!

Administrata Tatimore e Kosovës