(sq)

ATK-ja, ka paraparë mbajtjen e seminareve, si në vijim:

Data Regjioni  Ora Vendodhja
19.02.2013 Mitrovicë 10:00 Salla e Trajnimeve – Zyra Regjionale Mitrovicë
20.02.2013 Gjilan 10:00 Salla e Kuvendit Komunal – Gjilan
21.02.2013 Ferizaj 10:00 Salla e Kuvendit Komunal – Ferizaj
22.02.2013 Prizren 10:30 Salla e Kuvendit Komunal – Prizren
25.02.2013 Gjakovë 10:30 Salla e Kuvendit Komunal – Gjakovë
26.02.2013 Prishtinë 10:00 Hotel Grand Prishtina
27.02.2013 Pejë 10:30 Salla e Kuvendit Komunal – Pejë