(sq)

Administrata Tatimore e Kosovës, me qëllim të edukimit dhe informimit të tatimpaguesve, organizon seminare në të gjitha regjionet e ATK-së, me temën:

Pajisja me Vërtetim Tatimor në mënyrë elektronike

Marrëveshja me Këste për pagesën e Borxheve

Në këto seminare ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ apo përfaqsues të tyre), përfaqsues të njësive të përhersheme, kontabilist dhe qytetarë të intresuar me qëllim që të informohen për mënyrën e pajisjes me Vërtetim tatimor në mënyrë elektronike, si dhe për procedurën e Marrëveshjes me këste për pagesën e Borxheve.   Shkarko Orarin