Njoftim mbi organizimin e seminareve me tatimpagues

Publikuar më May 18, 2012 16:27

Administrata Tatimore e Kosovës, me qëllim të edukimit dhe informimit të tatimpaguesve, organizon seminare në të gjitha regjionet e ATK-së, me temat:

• Reformat në regjistrimin e bizneseve: “One stop shop”
• Reformat në deklarimin dhe pagesën e tatimeve – EDI
• Shembull praktik si bëhet regjistrimi në EDI, deklarimi dhe pagesa e tatimit nëpërmes EDI-t
• Risitë në Legjislacionin tatimor

Në këto seminare ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, njësi të përhershme, OJQ apo përfaqësues të tyre) dhe qytetarë të interesuar, me qëllim që të marrin informacione për: Regjistrimin e bizneseve, deklarimin dhe pagesën e tatimeve përmes sistemit elektronik, si dhe Risitë në Legjislacionin Tatimor.

ATK-ja, ka paraparë mbajtjen e seminareve, si në vijim:

Data Regjioni Ora Vendndodhja
22.05.2012 Mitrovicë 10:00 Salla e Zyrës Regjionale të ATK-së
23.05.2012 Gjilan 10:00 Restaurant LUXOR (Salla e madhe)
24.05.2012 Ferizaj 10:00 Restaurant  “Ujëvara”
25.05.2012 Prizren 10:30 Salla e Kuvendit Komunal(Shtëpia e Bardhë)
28.05.2012 Gjakovë 10:30 Salla e Kuvendit Komunal
30.05.2012 Prishtinë 10:00 Hotel Grand
31.05.2012 Pejë 10:00 Salla e Kuvendit Komunal

Lusim të gjithë pjesëmarrësit në këto seminare që të shkarkojnë Udhëzuesin për deklarimin elektronik – EDI, në ueb-faqen e ATK-së: www.atk.-ks.org, në mënyrë që të lehtësohet ndjekja e hapave të Udhëzuesit krahas prezantimit për deklarim elektronik.

Ju mirëpresim !
Administrata Tatimore e Kosovës