Njoftim për mbajtjen e seminarit me tatimpagues

Publikuar më February 2, 2012 11:00

Vendi: Graçanicë Objekti: “DOLÇEVITA” Data: 06.02.2012 Ora: 10:00  Me qëllim të informimit dhe të sigurimit të një transparence maksimale, Administrata Tatimore e Kosovës, ju fton që të merrni pjesë në Seminar me temën: Legjislacioni Tatimor.

Seminari, do të mbahet në GRAÇANICË, më datë: 06 Shkurt 2012 (e hënë), në ora 10:00 në objektin “DOLÇEVITA”. Në këto seminar ftohen të marrin pjesë të gjithë të interesuarit me qëllim që të informohen rreth temës së lartshënuar. Mirëpresim pjesëmarrjen tuaj,