(sq)

ATK, ju inkurajon që t’i përgjigjeni detyrimeve tuaja tatimore. Në të kundërtën, do të jetë e shtrënguar që të ndërmarrë masat ndëshkuese gjegjëse, të përcaktuara me legjislacionin tatimor.

Me kryerjen e detyrimeve tuaja tatimore, ju kontribuoni direkt në ofrimin e shërbimeve publike, arsimim me standarde të larta, shërbime më të mira shëndetësore dhe sociale, mbrojtje ligjore dhe siguri, si dhe infrastrukturë të përgjithshme për një mirëqenie të qëndrueshme ekonomike dhe shoqërore.

Faleminderit që paguani tatimin dhe kontribuoni në zhvillimin e vendit tonë!

                                                                                                            Administrata Tatimore e Kosovës