Njoftim për tatimpagues – ATK Nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Vlerësimet dhe Rivlerësimet Doganore

Ky Vendim hyri në fuqi me datën: 25.11.2014.

Vendimin Shpjegues Publik, për Vlerësimet dhe Rivlerësimet Doganore, mund ta gjeni në ueb faqen e ATK-së www.atk-ks.org në linkun Publikime – Shpjegimet Publike.

Administrata Tatimore e Kosovës