Njoftim për tatimpagues – ATK publikon Fletëpalosjen “Avokati i Tatimpaguesve”

Publikuar më March 5, 2015 11:38

AvokatiAdministrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se është publikuar Fletëpalosja “Avokati i Tatimpaguesve”. Qëllimi i publikimit të kësaj Fletëpalosjeje është që të informoj më për së afërmi tatimpaguesit, se Shërbimi i Avokatit të Tatimpaguesve, do të ofrojë mundësi/burim shtesë të asistencës, në mënyrë që tatimpaguesit të adresojnë shqetësimet/problemet e tyre, si dhe çështje të tjera, të cilat nuk kanë mundur t’i zgjidhin përmes kanaleve të rregullta brenda ATK-së.

Avokati i Tatimpaguesve, garanton tatimpaguesit se të gjitha çështjet dhe informatat e tyre, do të shqyrtohen në mënyrë të pavarur dhe të paanshme, si dhe nën konfidencialitet të plotë, siç është paraparë në Ligjin për Administratën Tatimore dhe Procedurat, si dhe Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale.

Gjithashtu, Avokati i Tatimpaguesve, do të ju njoftojë me kohë për shqyrtimin e kërkesës tuaj, duke përfshirë edhe këshillat se si të parandalohen në të ardhmen problemet tatimore.

Avokati i Tatimpaguesve, mbron dhe siguron të drejtat Tuaja !

Fletëpalosja “Avokati i Tatimpaguesve” është në dispozicion të tatimpaguesve në ueb-faqen e ATK-së www.atk-ks.org tek linku Multimedia-Fletëpalosje.

Administrata Tatimore e Kosovës