NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – Kërkesë për respektimin e Ligjit për Lojërat e Fatit Nr. 04/L-080

Publikuar më December 17, 2013 14:53

Administrata Tatimore e Kosovës bazuar në ligjin 04/L-080 si dhe udhëzimin administrativ ( NR. 3/2013)  të këtij ligji kërkon nga  të gjitha subjektet që organizojnë lojërat e fatit që të respektojnë ligjin për lojërat e fatit për respektimin e distancës prej objekteve edukativo–arsimore, institucioneve historike, fetare dhe të pronës komunale.

Të gjitha bizneset e lojërave të fatit të cilat kanë pika në kundërshtim me nenin 66 paragrafi 2.4 dhe 2.6 në afërsi të objekteve edukativo-arsimore dhe institucioneve kulturore e fetare në kohën sa më të shpejt duhet të zhvendosen apo të mbyllen. Po ashtu kërkohet që të respektohet në përpikëri neni 25, paragrafi 1 ku kërkohet që në klubet e bastoreve të mos ketë edhe automate të tjera të lojërave të fatit.

Administrata Tatimore e Kosovës inkurajon tatimpaguesit e subjekteve të Lojërave të Fatit për respektimin e këtij ligji në të kundërtën  do të ndërmerr të gjitha veprimet ligjore që kërkesat ligjore të zbatohen në përpikëri dhe në të gjitha rastet ku konstatohen shkeljet do të zbatoje masat ndëshkimore deri te mbyllja e veprimtarisë dhe tërheqjen e licencës .