NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – Modifikohen formularët tatimor PD dhe CD

Administrata Tatimore e Kosovës, njofton të gjithë tatimpaguesit se nga sot mund të deklarojnë përmes formularëve të modifikuar: Formulari i deklarimit vjetor dhe pagesës për Tatimin në të Ardhurat Personale (PD) dhe Formulari i deklarimit vjetor dhe pagesës për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave (CD).