Njoftim për tatimpagues – Zona A e ndaluar për organizimin e Lojërave të Fatit në Komunën e Prishtinës

Administrata Tatimore e Kosovës bazuar në ligjin 04/L-080 si dhe udhëzimin administrativ ( NR. 3/2013) të këtij ligji kërkon nga të gjitha subjektet që organizojnë lojërat e fatit që të respektojnë ligjin për lojërat e fatit, respektimin e distancës prej objekteve edukativo–arsimore, institucioneve historike, fetare dhe të pronës komunale.
Bashkangjitur gjeni hartën ‘Zonën A për Komunën e Prishtinës’ që përfshinë territorin duke filluar nga : ‘(perëndim) rrethi qendror afër Stacionit të autobusëve, vazhdon drejtë vijës hekurudhore deri te Xhamia e Llapi(veri),kthehet drejt jugut dhe vazhdon rrugës afër objekte komunale dhe qeveritare deri te Mensa e Studentëve, vazhdon rrugës larte deri ne udhëkryqin mbi Sallën 1 Tetor, kthehet rrugës deri te Fakulteti Teknik, MTI , QUK-Spitalet deri te rrethi afër Shkollës se Mesme te Mjekësisë(jug) per te vazhduar pastaj deri ne piken fillestare rrethi qendror afër Stacionit të autobusëve’ E tërë hapësira brenda këtij territori duke përfshirë këtu edhe objektet qe gjenden në dy anët e rrugëve të kësaj trajektoreje shpallen dhe konsiderohet zonë e ndaluar për ushtrimin e veprimtarisë për lojërat e fatit.

Administrata Tatimore e Kosovës!

Zona e ndaluar për operim te lojërave te fatit ne Qytetin e Prishtinës

Përshkrimi:
– Dy anët e rruga përgjatë hekurudhë prej rrethit qendror afër Stacionit të autobusëve, rruga e Tiranës, Zagrebit deri tek Xhamia e Llapit.
– Dy anët e rrugës rrugës Agim Ramadani deri te kryqëzimi i qendrës se Studentëve
– Dy anët e rrugës Eqrem Qabej, Enver Maloku deri te rrethi qe lidh rrugën B
– Dy anët e rrugës B deri tek rreth rrotullimi qe lidhe rrugën Muharrem Fejza.
– Dy anët e rrugës Muharrem Fejza, deri te rreth rrotullimi qe lidh rrugën Fehmei Lladrovci deri te rreth rrotullimi –sheshi Idriz Seferi.
– Dy anët e rrugës prej sheshit Idriz Seferi përgjatë rrugës Lidhja e Pejës ne rreth rrotullimin tek hyrja e Prishtinës- rrethi qendror afër Stacionit të autobusëve.

Nëse dëshironi më shumë informata në lidhje me këtë çështje, ose të aranzhoni një intervistë me personat kompetent, ju lutemi kontaktoni tek:
ATK – Zyra për Komunikim me Publikun | Tel: 038/ 200 250 30 | zyra.komunikim@atk-ks.org