NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, edhe me një shërbim të ri elektronik!

Publikuar më February 2, 2017 15:40

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se është publikuar versioni i ri i Sistemit Elektronik – EDI, i cili ofron edhe shërbimin – deklarimi i Librit të Blerjes dhe Librit të Shitjes.

Shërbimi i ri elektronik për deklarimin e Librit të Blerjes dhe Librit të Shitjes është funksionalizuar në sistemin elektronik EDI, dhe është në dispozicion për tatimpaguesit, të cilët janë të obliguar të kryejnë këtë detyrim tatimor.

Obligues për të deklaruar Librin e Blerjes dhe Librin e Shitjes, janë të gjithë tatimpaguesit të cilët janë deklarues të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK gjatë muajit Janar 2017, ka mbyllur 22 lokale të subjekteve të lojërave të fatit

Publikuar më 10:47

Drejtoria e Lojërave të Fatit në Administratën Tatimore të Kosovës, në vazhdimësi është duke monitoruar subjektet të cilat merren me lojërat e fatit, në mënyrë që aktivitetet e tyre të jenë brenda kornizave të përcaktuara me Ligjin për Lojërat e Fatit.

Fillimi i vitit 2017 ka nisur me një strategji e cila nuk do të ju le hapësirë shkelësve të ligjit. Në këtë mënyrë dje është zhvilluar edhe një tjetër aksion, në bazë të informatave të pranuara nga qytetaret,  nga i cili ka rezultuar me konfiskimin e 6 aparateve, 2 shtëpiza të lojërave elektronike lacky six dhe një pajisje e pa identifikuar. Po ashtu, janë mbyllur 3 lokale. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Vazhdon implementimi i Ligjit për Faljen e Borxheve Publike

Publikuar më January 27, 2017 14:43

Administrata Tatimore e Kosovës, është duke zbatuar Ligjin Nr.05/L-119 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-043 për Faljen e Borxheve Publike, andaj subjektet që kanë obligime të pashlyera ndaj ATK-së, mund të përfitojnë nga falja e borxheve publike sipas këtij Ligji.

Të gjithë personat fizikë dhe juridikë (përveç ndërmarrjeve shoqërore nën menaxhimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit), të cilët kanë borxhe ndaj ATK-së deri më 31 Dhjetor 2008, mund të përfitojnë nga falja e borxhit, nëse plotësojnë kriteret dhe iu nënshtrohen procedurave të parapara sipas ligjit dhe udhëzimit administrativ përkatës. (more…)

Page 10 of 132« First...89101112...203040...Last»