KOMUNIKATË PËR MEDIA – FMN vazhdon mbështetjen për Administratën Tatimore të Kosovës

Fondi Monetar Ndërkombëtar në vazhdimësi ka mbështetur proceset e Administratës Tatimore të Kosovës. Në mënyrë që të përmirësohet edhe më shumë procesi i menaxhimit të rrezikut të përmbushjes, nga 5 deri më 15 Qershor 2017 në ATK është realizuar misioni i asistencës teknike të Fondit Monetar Ndërkombëtar me eksperten znj. Telita Snyckers. Qëllimi i këtij …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Ristrukturimi i skemës organizative të ATK-së

Menaxhmenti i Administratës Tatimore të Kosovës  ka mbajtur sot punëtori së bashku me përfaqësuesit nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe GIZ. Qëllimi i kësaj punëtorie ishte rishikimi i strukturës organizativë të ATK-së, e cila ishte aprovuar me 15 mars 2016, me qëllim të funksionalizimit më të mirë dhe reflektimit ndaj ndryshimeve të ndodhura gjatë kësaj periudhe. …

Përcjellje për pensionim të zyrtarëve të ATK

Në Administratën Tatimore të Kosovës, janë pensionuar dy zyrtarë: nga Zyra e Ankesave të Tatimpaguesve – znj. Sherife Avdiu, dhe nga drejtoria Rajonale e Pejës z.Ajdin Broçi. Në një ceremoni të organizuar me rastin e përcjelljes në pension, znj. Avdiu dhe z.Broçi janë ndjerë të emocionuar,  pasi që nga dita e nesërme do t’i ndahen …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori i ATK-së merr pjesë në konferencën e Bankës Botërore- Taxgip

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së, Sakip Imeri ka marr pjesë në konferencën dy ditore të organizuar nga Banka Botërore- Taxgip, me temë:  Sfidat e politikave dhe administrimit të TVSH-së, që u mbajt në Bukuresht të Rumanisë. Qëllimi i kësaj konference ishte diskutimi i sfidave dhe çështjeve me prioritet, se ku qëndrojnë vendet e Evropës Lindore …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK merr pjesë në takimin vjetor koordinues BE-FMN

Komisioni Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN), zhvilluan takimin e tyre të dytë vjetor në Lubljanë të Sllovenisë. Takimi u fokusua tek programi i zhvillimit të kapaciteteve, i financuar prej BE “Forcimi i Qeverisjes Ekonomike dhe Menaxhimit të Financave Publike”, i cili është duke u zbatuar aktualisht nga FMN në Evropën Juglindore (2015-18). Pjesëmarrës të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK po merr pjesë në edicionin e 7-të të Panairit Virtual të Karrierës

Administrata Tatimore e Kosovës, po merr pjesë në edicionin e 7-të të Panairit Virtual të  Karrierës, të organizuar nga Qendra për Zhvillim të Karrierës së Universitetit të Prishtinës.  Përmes këtij panairi, ATK po i informon studentët e interesuar për mundësinë e vijimit të punës praktike në Administratën Tatimore,  bazuar në kërkesat individuale të tyre.

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, nxjerr Udhëzuesin për procedurat e pajisjes me Vërtetim Tatimor

Administrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr udhëzuesin lidhur me procedurat e pajisjes me Vërtetim Tatimor. Qëllimi i këtij Udhëzuesi është informimi i personave/tatimpaguesve për procedurat që duhet ndjekur për t’u pajisur me Vërtetim Tatimor, si dhe përgjegjësitë e zyrtarëve të Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve në Drejtoritë rajonale, për të lëshuar Vërtetimin Tatimor. Pajisja me …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, realizoi Seminar për OJQ

Administrata Tatimore e Kosovës, në bashkëpunim me KCSF – Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile, ka organizuar Seminar dy ditor për Organizatat Jo Qeveritare me temën: Procedurat e raportimit dhe obligimet e OJQ-ve ndaj Administratës Tatimore të Kosovës. Më konkretisht në këtë seminar u prezantuan/trajtuan temat, si në vijim: