Anëtarët e SHKÇAK njoftohen për së afërmi me ndryshimet e fundit në Legjislacionin Tatimor

Publikuar më October 11, 2012 14:05

Në vargun e shumë seminareve që është duke zhvilluar Administrata Tatimore e Kosovës, të martën me datë 9 Tetor 2012, ka mbajtur seminarin një ditor për anëtarët e Shoqatës së Kontabilistëve të Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës.
Temat të cilat janë prezantuar në këtë seminar ishin: Deklarimi dhe pagesa e tatimit për bizneset me qarkullim deri në 50.000 euro, Ndryshimet në Legjislacionin Tatimor, si dhe Formularët tatimor me ndryshime, Vendimi Shpjegues Publik Nr. 03/2012 për Veprimtaritë Shërbyese, si dhe Mundësia e tatuarjes në baza reale për bizneset e reja.

(more…)

ATK-ja mbajti seminarin një ditor me tatimpaguesit e Lojërave të Fatit

Publikuar më October 5, 2012 16:10

Administrata Tatimore e Kosovës, sot ka mbajtur një seminar me tatimpaguesit e Lojërave të Fatit, me Temat:  Ligji Nr. 04/L-080 për Lojërat e Fatit, Reformat në Deklarimin dhe Pagesën e Tatimeve dhe Kontributeve Pensionale në mënyrë elektronike, Shembull praktik: si regjistrohet tatimpaguesi në EDI, si bëhet deklarimi dhe pagesa e tatimit përmes EDI-t.

Pjesëmarrës në këto seminare ishin tatimpagues e Lojërave të Fatit, kontabilistë dhe qytetarë të interesuar për temat e lartpërmendura. (more…)

Vendim Shpjegues Publik Nr.3/2012 – Deklarimi dhe pagesa e tatimit nga tatimpaguesit me të ardhura bruto vjetore deri në 50000 euro në lëmin e shërbimeve

Publikuar më 08:34

Administrata Tatimore e Kosovës, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2012 për deklarimin dhe pagesën e tatimit nga tatimpaguesit me të ardhura bruto vjetore deri në 50.000 euro në lëmin e shërbimeve.

Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues është rregullimi i çështjeve tatimore për tatimpaguesit që kërkohet të deklarojnë dhe paguajnë detyrimin tatimor, sipas :

a) Ligjit Nr. 04/L-104 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-161 për Tatimin në të Ardhurat Personale, gjegjësisht nenit 43.

b) Ligjit Nr. 04/L-103 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-162 për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave, gjegjësisht nenit 35. (more…)

Page 119 of 151« First...102030...117118119120121...130140150...Last»