Komunikatë për Media – ATK -ja inkason 194.047.579 milionë euro

Publikuar më October 27, 2011 15:14

Administrata Tatimore e Kosovës, gjatë periudhës Janar-Shtator ka inkasuar 194 milionë euro, duke përmbushur 74% të planit vjetor për grumbullimin e të hyrave vjetore.
Me qëllim të informimit sa më të shpejt dhe të saktë ndaj opinionit dhe transparencës maksimale për tatimpaguesit, Administrata Tatimore e Kosovës, ka mbajtur sot konferencën për media, në të cilën Drejtori i Përgjithshëm z.Behxhet Haliti, shpalosi Raportin për nëntëmujorin e vitit 2011.
(more…)

Njoftim publik

Publikuar më October 25, 2011 15:07

 

Ligji Nr.03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, Neni 84, përshkruan rrethanat në të cilat ATK mund të nxjerrë informatat tatimore për personat tjerë veç tatimpaguesit. ATK merr obligim që të ruaj seriozisht informatat e tatimpaguesit dhe përpiqet të sigurojë që informatat i janë dhënë vetëm atyre personave të autorizuar nga tatimpaguesi për të marrë informatat.

Në mënyrë që të sigurohet që informatat janë nxjerrë vetëm me autorizim, ATK është duke implementuar një formular të ri përmes te cilit tatimpaguesit duhet të caktojnë personin(at) që i autorizojnë për të shtjelluar çështjet e tyre tatimore me ATK-në apo për të marrë informatat tatimore nga ATK.

  (more…)

Njoftim për deklaruesit e TVSH-së

Publikuar më October 24, 2011 15:29

Të nderuar tatimpagues,
Për shkaqe të problemeve teknike, disa prej jush keni pasur vështirësi të deklaroni deklaratën e muajit Shtator të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar qoftë përmes Deklarimit Elektronik apo edhe përmes mënyrës së rregullt të shkarkimit të deklaratave.
Megjithatë sipas të dhënave tona dhe kontakteve me disa tatimpagues, kemi parë që pothuaj të gjithë deklaruesit e TVSH-së kanë arritur të shkarkojnë deklaratat dhe deklarojnë tatimin brenda afatit të duhur kohor, pra deri me datën 20 Tetor. (more…)

Page 119 of 139« First...102030...117118119120121...130...Last»