Njoftim nga Administrata Tatimore e Kosovës, Regjistroni veprimtaritë ekonomike dhe deklaroni të punësuarit tuaj

Publikuar më April 6, 2012 11:57

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të regjistrohen, pajisen me Numër Fiskal, deklarojnë dhe paguajnë tatimet (bazuar në statusin e tyre) dhe të mbajnë Tatimin në Burim dhe Kontributet Pensionale për punëtorët e tyre.

Disa nga veprimtaritë në vijim, nuk zbatojnë këtë obligim, prandaj ATK u bënë thirrje që të regjistrohen sa më parë dhe të përmbushin të gjitha obligimet tatimore të parapara me legjislacionin tatimor. (more…)

EULEX dhuron 40 vetura për ATK dhe Doganën

Publikuar më April 5, 2012 09:24

Në një ceremoni pranim – dorëzimi shefi i EULEX-it Xavier de Marnhac ka bërë dorëzimin tek ministri i Financave Bedri Hamza, të 40 veturave si donacion për Administratën Tatimorë dhe Doganën e Kosovës. 20 vetura do të jenë për ATK-në dhe 20 të tjera do të jenë për Doganën, të cilat do të jenë në shërbim të rritjes së efikasitetit të këtyre dy agjencive të Ministrisë së Financave.

Me rastin e dorëzimit shefi i EULEX-it Xavier de Marnhac, tha se “ka shumë mënyra në të cilat EULEX-i mund të ndihmojë institucionet e Kosovës për të përmirësuar kapacitetet e tyre që të mund të kryejnë detyrat sa më lehtë”.

(more…)

Komunikatë për media – Përmbushja vullnetare e obligimeve tatimore, prioritet i Administratës Tatimore të Kosovës

Publikuar më March 30, 2012 16:55

Administrata Tatimore e Kosovës, me qëllim të ngritjes së përmbushjes vullnetare nga ana e tatimpaguesve dhe informimit me të drejtat dhe detyrimet e tyre, në vazhdën e aktiviteteve të shumta, ka realizuar seminare me tatimpagues në të gjitha regjionet e ATK-së.

Seminaret janë mbajtur në: Gjilan, Mitrovicë, Gjakovë, Pejë, Prizren, Ferizaj dhe Prishtinë, në të cilat janë prezantuar tema, si: Përgatitja dhe dorëzimi i Deklaratave Vjetore, Raportimi i Blerjeve mbi 500 euro, si dhe Risitë në Legjislacionin Tatimor.

 Pjesëmarrës në këto seminare ishin tatimpagues, organizata biznesi, njësi të përhershme, OJQ, përfaqësues të tyre, si dhe qytetarë të interesuar për temat e lartpërmendura.

(more…)

Page 119 of 145« First...102030...117118119120121...130140...Last»