Administrata Tatimore e Kosovës, mbajti seminarin për Tatimpaguesit

Publikuar më January 28, 2011 13:05

Prishtinë 28 Janar 2011,
Administrata Tatimore e Kosovës, ka realizuar seminarin për tatimpagues me temën: Të rejat në Legjislacionin Tatimor.

Me qëllim të implementimit sa më të mire të Legjislacionit Tatimor Administrata Tatimore ka realizuar seminarin për tatimpagues me temën: Të rejat në Legjislacionin Tatimor. (more…)

Administrata Tatimore e Kosovës, mbajti seminarin për Zyrtarët e Njësive Buxhetore

Publikuar më January 27, 2011 12:58

Prishtinë 27 Janar 2011,
Administrata Tatimore e Kosovës, ka realizuar seminarin për Njësitë Buxhetore me temën : Raportimi i Blerjeve mbi 500 euro.

Me qëllim të implementimit sa më të mire të Legjislacionit Tatimor Administrata Tatimore, ka realizuar  seminarin  me temën Raportimi i blerjeve mbi 500 euro. (more…)

Administrata Tatimore e Kosovës – Organizon Seminare

Publikuar më January 26, 2011 13:57

Seminari për njësitë buxhetore: TEMA: Raportimet e blerjeve mbi 500 euro

Seminari për tatimpagues: TEMA: Të rejat në legjislacionin tatimor

(more…)

Page 119 of 125« First...102030...117118119120121...Last»