Anëtarët e SHKÇAK njoftohen për së afërmi me ndryshimet e fundit në Legjislacionin Tatimor

Published on October 11, 2012 14:05

Sorry, this entry is only available in Albanian.

(Alb) ATK-ja mbajti seminarin një ditor me tatimpaguesit e Lojërave të Fatit

Published on October 5, 2012 16:10

(more…)

Vendim Shpjegues Publik Nr.3/2012 – Deklarimi dhe pagesa e tatimit nga tatimpaguesit me të ardhura bruto vjetore deri në 50000 euro në lëmin e shërbimeve

Published on 08:34

Administrata Tatimore e Kosovës, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2012 për deklarimin dhe pagesën e tatimit nga tatimpaguesit me të ardhura bruto vjetore deri në 50.000 euro në lëmin e shërbimeve.

Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues është rregullimi i çështjeve tatimore për tatimpaguesit që kërkohet të deklarojnë dhe paguajnë detyrimin tatimor, sipas :

a) Ligjit Nr. 04/L-104 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-161 për Tatimin në të Ardhurat Personale, gjegjësisht nenit 43.

b) Ligjit Nr. 04/L-103 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-162 për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave, gjegjësisht nenit 35. (more…)

Page 119 of 151« First...102030...117118119120121...130140150...Last»