Komunikatë për media – ATK: Edukim dhe shërbim tatimor për çdo tatimpagues

Publikuar më September 6, 2012 14:39

Administrata Tatimore e Kosovës,  gjatë kësaj jave ka mbajtur seminare me tatimpagues të komunitetit serb në komunën e Graçanicës dhe Shtërpcës. Temat e prezantuara në këto seminare, ishin: Reformat në Regjistrimin e Bizneseve, Reformat në Deklarimin dhe Pagesën e Tatimeve dhe Kontributeve Pensionale në mënyrë elektronike, Shembull praktik si regjistrohet tatimpaguesi në EDI, si bëhet deklarimi dhe pagesa e tatimit përmes EDI-t, Legjislacioni tatimor dhe risitë në legjislacionin tatimor, si dhe të rejat nga ATK.

Gjithashtu, në këto seminare me shembuj praktik janë prezantuar format si bëhet regjistrimi i biznesit, deklarimi dhe pagesa përmes sistemit elektronik – EDI.

(more…)

ATK – ORGANIZON SEMINAR ME TATIMPAGUES TË NACIONALITETIT SERB

Publikuar më August 30, 2012 16:13

TEMA:

  • Reformat në Regjistrimin e Bizneseve,
  • Reformat në Deklarimin dhe Pagesën e Tatimeve dhe Kontributeve Pensionale në mënyrë elektronike,
  • Shembull praktik : si regjistrohet tatimpaguesi në EDI, si bëhet deklarimi dhe pagesa e tatimit përmes EDI-t
  • Legjislacioni tatimor dhe risitë në legjislacionin tatimor, si dhe për të rejat nga ATK.

SEMINARI MBAHET:

Data Regjioni Ora Lokacioni
04.09.2012 Graçanicë 11:00 “Klub privrednika” afër bankës PCB në Graçanicë
05.09.2012 Shtërpc 11:00 “Shtepia e Kulturës” në Shtërpc

(more…)

Njoftim – Kalimi nga sistemi manual në sistemin elektronik për deklarim dhe pagesë të Tatimit në Paga dhe Kontribute Pensionale

Publikuar më August 6, 2012 15:57

Administrata Tatimore e Kosovës, që nga data 01.05.2012 ka filluar të aplikojë Deklarimin Elektronik të Tatimit në Paga dhe Kontributeve Pensionale. Ky proces është duke funksionuar dhe është vlerësuar lart, si nga komuniteti i biznesit, ashtu edhe nga palë të tjera të interesit.

Gjatë periudhës kalimtare, tatimpaguesit shfrytëzonin mundësinë e deklarimit të Tatimit në Paga dhe Kontribute Pensionale, përmes dy formave:

1. Shkarkimit të formularëve elektronik, dhe

(more…)

Page 128 of 158« First...102030...126127128129130...140150...Last»