Administrata Tatimore e Kosovës, realizoi seminar me tatimpagues në Komunën e Graqanicës

Publikuar më February 8, 2012 09:34

Prishtinë: 06 Shkurt 2012, Administrata Tatimore e Kosovës, ka mbajtur një seminar me tatimpagues të komunitetit Serb në komunën e Graçanicës, me temën: Legjislacioni Tatimor i Kosovës. Ky seminar në fokus të veçantë kishte Ligjin për Administratën Tatimore dhe Procedurat, si dhe Ligjin për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar.

Gjatë këtij seminari, të prezantuar nga z. Sami Salihu – Menaxher i Divizionit të Edukimit të Tatimpaguesve, tatimpaguesit janë njoftuar me Ligjet e aplikueshme për tatimet. (more…)

Njoftim mbi zgjatjen e afatit të vlefshmërisë së Vërtetimeve Tatimore

Publikuar më February 7, 2012 16:11

Si rrjedhojë e procesit të përmirësimit të shërbimeve më të mira për tatimpagues dhe reduktim të punëve teknike per Zyrtarët e Edukimit të Tatimpaguesve nëpër Zyrat Regjionale, Administrata Tatimore e Kosovës duke filluar nga data 7 Shkurt 2012 do të zgjasë afatin e validitetit të Vërtetimeve Tatimore të cilët lëshohen për të paraqitur gjendjen tatimore të një tatimpaguesi të caktuar.

(more…)

Njoftim për mbajtjen e seminarit me tatimpagues

Publikuar më February 2, 2012 11:00

Vendi: Graçanicë Objekti: “DOLÇEVITA” Data: 06.02.2012 Ora: 10:00  Me qëllim të informimit dhe të sigurimit të një transparence maksimale, Administrata Tatimore e Kosovës, ju fton që të merrni pjesë në Seminar me temën: Legjislacioni Tatimor.

(more…)

Page 137 of 160« First...102030...135136137138139...150160...Last»