Komunikatë për Media – Administrata Tatimore e Kosovës, verifikon stoqet e deklaruar

Publikuar më February 3, 2011 07:37

Prishtinë- 02.02.2011, Administrata Tatimore e Kosovës, – Njësia e Kontrollit Special, ka ndërmarrë aktivitetet e radhës, me qëllim të verifikimit të stoqeve te tatimpaguesit që merren me tregtimin e derivateve të naftës në tërë territorin e Republikës së Kosovës. (more…)

Administrata Tatimore e Kosovës, mbajti seminarin për Tatimpaguesit

Publikuar më January 28, 2011 13:05

Prishtinë 28 Janar 2011,
Administrata Tatimore e Kosovës, ka realizuar seminarin për tatimpagues me temën: Të rejat në Legjislacionin Tatimor.

Me qëllim të implementimit sa më të mire të Legjislacionit Tatimor Administrata Tatimore ka realizuar seminarin për tatimpagues me temën: Të rejat në Legjislacionin Tatimor. (more…)

Administrata Tatimore e Kosovës, mbajti seminarin për Zyrtarët e Njësive Buxhetore

Publikuar më January 27, 2011 12:58

Prishtinë 27 Janar 2011,
Administrata Tatimore e Kosovës, ka realizuar seminarin për Njësitë Buxhetore me temën : Raportimi i Blerjeve mbi 500 euro.

Me qëllim të implementimit sa më të mire të Legjislacionit Tatimor Administrata Tatimore, ka realizuar  seminarin  me temën Raportimi i blerjeve mbi 500 euro. (more…)

Page 142 of 149« First...102030...140141142143144...Last»