ATK për herë të parë pjesëmarrëse e forumit të OECD për Administrim Tatimor

Publikuar më September 21, 2010 11:57

Drejtori i Administratës Tatimore të Kosovës z. Behxhet Haliti, morri pjesë në forumin për Administrim Tatimor të Organizatës për Ko-operim Ekonomik dhe Zhvillim – OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) e cila u mbajt në Turqi, përkatësisht në Stamboll më 15 dhe 16 Shtator 2010.

Në këtë forum morrën pjesë Drejtues të Administratave Tatimore të më shumë se 40 vendeve të Botës, ku u diskutua  për një sërë çështjesh që lidhen me administrimin e sistemeve tatimore në klimën aktuale ekonomike. (more…)

Të arriturat e ATK për periudhën Janar – Korrik 2010

Publikuar më August 5, 2010 13:50

Te Arriturat e ATK-seNe konferencën për media, Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së, z. Behxhet Haliti, pasqyroi të hyrat për periudhën Janar – Korrik 2010, krahasimet me vitet paraprake, planin operativ, të hyrat sipas llojeve të tatimeve, legjislacionin tatimor, zbatimi i projektit te arkave fiskale, avancimi i sistemit të TI (SIGTAS), krijimi dhe konsolidimi i Njësisë për Hetime Tatimore, Aprovimi i Planit Strategjik 2010 – 2015, trendi për inkasimin e borxheve, aktivitetet e standardeve profesionale, si dhe objektivat dhe sfidat për vitin 2010, etj. (more…)

Page 151 of 151« First...102030...147148149150151