KOMUNIKATË PËR MEDIA – Përgjigjet online rreth gjendjes së plikove me kuponë fiskal

Publikuar më February 3, 2017 13:36

Interesimi i qytetarëve për të qenë pjesë e kampanjës për rimbursimi nga kuponët fiskal, në vazhdimësi ka shënuar rritje dhe njëkohësisht janë shtuar edhe kërkesat e tyre për t’u informuar rreth gjendjes së plikove.

Lidhur me këtë Administrata Tatimore e Kosovës  ka zhvilluar një modul elektronik, që ka të bëjë me kthimin e përgjigjeve për të gjithë qytetarët, të cilët kanë marrë pjesë në projektin e rimbursimit për kuponë fiskal.

Ky modul ka për qëllim kursimin e kohës dhe ngritjen e shërbimeve sa më të mira për qytetarët duke pas parasysh  numrin e madh të pyetjeve që janë adresuar nga qytetarët në Divizionin e Arkave Fiskale,  lidhur me gjendjen e plikos së tyre.  Vetëm gjatë vitit 2016 janë kthyer mbi 16,000 përgjigje përmes e-mailit arkatfiskale@atk-ks.org, lidhur me  këtë kampanjë. (more…)

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, edhe me një shërbim të ri elektronik!

Publikuar më February 2, 2017 15:40

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se është publikuar versioni i ri i Sistemit Elektronik – EDI, i cili ofron edhe shërbimin – deklarimi i Librit të Blerjes dhe Librit të Shitjes.

Shërbimi i ri elektronik për deklarimin e Librit të Blerjes dhe Librit të Shitjes është funksionalizuar në sistemin elektronik EDI, dhe është në dispozicion për tatimpaguesit, të cilët janë të obliguar të kryejnë këtë detyrim tatimor.

Obligues për të deklaruar Librin e Blerjes dhe Librin e Shitjes, janë të gjithë tatimpaguesit të cilët janë deklarues të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK gjatë muajit Janar 2017, ka mbyllur 22 lokale të subjekteve të lojërave të fatit

Publikuar më 10:47

Drejtoria e Lojërave të Fatit në Administratën Tatimore të Kosovës, në vazhdimësi është duke monitoruar subjektet të cilat merren me lojërat e fatit, në mënyrë që aktivitetet e tyre të jenë brenda kornizave të përcaktuara me Ligjin për Lojërat e Fatit.

Fillimi i vitit 2017 ka nisur me një strategji e cila nuk do të ju le hapësirë shkelësve të ligjit. Në këtë mënyrë dje është zhvilluar edhe një tjetër aksion, në bazë të informatave të pranuara nga qytetaret,  nga i cili ka rezultuar me konfiskimin e 6 aparateve, 2 shtëpiza të lojërave elektronike lacky six dhe një pajisje e pa identifikuar. Po ashtu, janë mbyllur 3 lokale. (more…)

Page 2 of 12512345...102030...Last»