KOMUNIKATË PËR MEDIA – FMN vazhdon mbështetjen për Administratën Tatimore të Kosovës

Publikuar më June 16, 2017 09:28

Fondi Monetar Ndërkombëtar në vazhdimësi ka mbështetur proceset e Administratës Tatimore të Kosovës. Në mënyrë që të përmirësohet edhe më shumë procesi i menaxhimit të rrezikut të përmbushjes, nga 5 deri më 15 Qershor 2017 në ATK është realizuar misioni i asistencës teknike të Fondit Monetar Ndërkombëtar me eksperten znj. Telita Snyckers.

Qëllimi i këtij misioni ishte ofrimi i këshillave në përmirësimin e procesit të menaxhimit të përmbushjes vullnetare, duke u përafruar me praktikat më të mira ndërkombëtare.

Në takimin e mbajtur më 14 Qershor 2017, në mes të Drejtorit të Përgjithshëm dhe znj. Telita, është diskutuar për gjendjen aktuale të procesit të menaxhimit të rrezikut të përmbushjes, i cili si proces dhe kapacitete njerëzore janë vlerësuar se kanë përparësi strategjike dhe raportet e prodhuara lidhur me menaxhimin e rrezikut të përmbushjes, janë të shkëlqyeshme krahasuar me shtetet në regjion. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Ristrukturimi i skemës organizative të ATK-së

Publikuar më June 14, 2017 08:15

Menaxhmenti i Administratës Tatimore të Kosovës  ka mbajtur sot punëtori së bashku me përfaqësuesit nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe GIZ.

Qëllimi i kësaj punëtorie ishte rishikimi i strukturës organizativë të ATK-së, e cila ishte aprovuar me 15 mars 2016, me qëllim të funksionalizimit më të mirë dhe reflektimit ndaj ndryshimeve të ndodhura gjatë kësaj periudhe. Drejtori i ATK-së, Sakip Imeri potencoi se struktura e tanishme ka ndihmuar në arritjen e rezultateve dhe objektivat të ATK-së, si në aspektin e të hyrave ashtu edhe në ofrimin e shërbimeve më të mira. Ai, gjithashtu bëri të ditur se duhet të rishikojmë disa funksione në strukturën e re në mënyrë që përmbushja tatimore të jetë më efikase dhe t’iu përgjigjemi sfidave që po na përcjellin në zhvillimet e përgjithshme biznesore. (more…)

Përcjellje për pensionim të zyrtarëve të ATK

Publikuar më June 9, 2017 15:56

Në Administratën Tatimore të Kosovës, janë pensionuar dy zyrtarë: nga Zyra e Ankesave të Tatimpaguesve – znj. Sherife Avdiu, dhe nga drejtoria Rajonale e Pejës z.Ajdin Broçi.

Në një ceremoni të organizuar me rastin e përcjelljes në pension, znj. Avdiu dhe z.Broçi janë ndjerë të emocionuar,  pasi që nga dita e nesërme do t’i ndahen përditshmërisë dhe punës që kanë pasur për shumë vite në Administratën Tatimore. (more…)

Page 2 of 13812345...102030...Last»