KOMUNIKATË PËR MEDIA – FMN vazhdon ta mbështes ATK

Publikuar më April 20, 2017 13:38

Fondi Monetar Ndërkombëtar në vazhdimësi ka mbështetur proceset e Administratës Tatimore të Kosovës, edhe këtë herë në mënyrë që të përmirësohet edhe më shumë përmbushja e obligimeve tatimore, ky mision i ka ofruar asistencë teknike ATK-së.

Qëllimi i misionit është ofrimi i këshillave në drejtim të zhvillimit të procedurave për trajtimin e mosdeklaruesve dhe borxhit tatimor. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK në bashkëpunim me Akademinë e Drejtësisë, mban trajnim për prokurorët e rinj

Publikuar më 10:49

Administrata Tatimore e Kosovës në bashkëpunim me Akademinë e Drejtësisë, ka organizuar trajnim për prokurorët e rinj.

Temat të cilat u diskutuan në këtë trajnim, ishin:

-Ligji për Administratën Tatimore dhe Procedurat,

-Ligji për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar (TVSH),

-Ligji për Tatimin në të Ardhura Personale (TAP) dhe

-Ligji për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave (TAK). (more…)

ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik – TATUARJA E PENSIONEVE ME RASTIN E TËRHEQJES NGA FONDI I KURSIMEVE PENSIONALE TË KOSOVËS (FKPK)

Publikuar më April 12, 2017 08:10

Administrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 01/2017 për tatuarjen e pensioneve me rastin e tërheqjes nga Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës (FKPK).

Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj detyrimet tatimore, mënyrën e deklarimit dhe pagesës së Tatimit në të Ardhurat Personale, për tatimpaguesit që përfitojnë të ardhura në emër të pensioneve me shumë të tërësishme, si dhe duke përfshirë atë në faza. (more…)

Page 2 of 13212345...102030...Last»