Vendim i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës ndaj ankesës së Administratës Tatimore të Kosovës kundër gazetës online Insajderi

Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës ka miratuar ankesën e Administratës Tatimore të Kosovës lidhur me publikimin e lajmit të pavërtetë nga gazeta online Insajderi, në të cilin kjo gazetë ka keq-informuar opinionin publik lidhur me aktivitetin e prokurimit, për  modernizimin e sistemit të teknologjisë informative, për të cilin me datë 19.02.2020  gazeta Insajderi publikoi …

Njomza Alaj

Njoftim për tatimpagues – Shfuqizohet Vendimi Nr. 28/2020 i datës 23.03.2020 për lirimin e përkohshëm nga pagesa e TVSH-së në importet e grurit dhe miellit, për prodhimin e bukës dhe produkteve të bukës

Të nderuar tatimpagues, Administrata Tatimore e Kosovës njofton të gjitha subjektet biznesore të cilat me Vendimin nr. 28/2020 të datës 23.03.2020 të Ministrit Financave dhe Transfereve, kanë përfituar  lirim të përkohshëm nga pagesa e TVSH-së për importe të grurit dhe miellit, të dedikuara për prodhimin e bukës, i njëjti është SHFUQIZUAR me Vendimin e ri …

Njoftim për tatimpagues – Përmes Sistemit EDI, korrigjoni gabimet gjatë aplikimit për të përfituar nga Pakoja Fiskale Emergjente

Të nderuar tatimpagues, Komisioni i përbashkët ATK dhe MEPTINIS, i mandatuar me Vendimin Nr. 32/2020, datë 15.04.2020 nga Ministri i Financave dhe Transfereve, është duke i shqyrtuar kërkesat e tatimpaguesve, të cilët kanë aplikuar për të përfituar nga Pako Fiskale Emergjente. Me këtë rast, ky Komision, ditë më parë ka publikuar adresën elektronike PakoEmergjenteFiskale@atk-ks.org, në …

Njoftim për tatimpagues – Aplikimi online për kërkesë të marrëveshjes për pagesë të obligimeve tatimore me këste

Administrata Tatimore e Kosovës, vazhdimisht është në përpjekje që të ofroj lehtësira më të mëdha për tatimpagues. Andaj, me qëllim që tatimpaguesit të kenë sa më të lehtë përmbushjen e obligimeve tatimore,  ATK në sistemin elektronik EDI ka shtuar edhe një shërbim të ri, i cili ka të bëjë me kërkesën për marrëveshjen e pagesës …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Të hyrat nga ATK në kohë pandemie

Administrata Tatimore e Kosovës përkundër gjendjës emeregjente shëndetësore në vend, është duke u angazhuar në vazhdimësi në zhvillimin e aktiviteteve të saj, në mënyrë që të realizoj objektivat e parapara.  Mirëpo, ndikimi i pandemisë COVID 19, po rezulton dukshëm me rënje të inkasimit të të hyrave sipas projeksioneve të planifikuara, pasi që me vendimin e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Administrata Tatimore e Kosovës dhe Prokurori i Shtetit nënshkruan memorandum bashkëpunimi

Drejtori i  Përgjithshëm i Administratës Tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj dhe Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi kanë nënshkruar sot memorandum bashkëpunimi ndërinstitucional, me anë të së cilit synohet të intensifikohet bashkëpunimi i ndërsjellët në ngritjen e efikasitetit në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe shpëlarjes së parave. Qëllimi i këtij memorandumi të bashkëpunimit është …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Prezantohen rezultatet e anketës me tatimpagues për vitin 2019

Administrata Tatimore e Kosovës sot përmes një konference virtuale ka prezantuar rezultatet e anketës me tatimpaguesit e Kosovës për vitin 2019, lidhur me vlerësimet e tatimpaguesve për punën dhe shërbimet e ofruar nga ATK. Në këtë video konferencë të pranishëm ishin Ministri i Financave dhe Transfereve Besnik Bislimi dhe Ambasadori i Ambasadës se Gjermanisë në …

Njoftim për tatimpagues – Mundësohet korrigjimi i gabimeve gjatë aplikimit për të përfituar nga Pakoja Fiskale Emergjente

Të nderuar tatimpagues, Komisioni i përbashkët ATK dhe MEPTINIS, i mandatuar me Vendimin Nr. 32/2020, datë 15.04.2020 nga Ministri i Financave dhe Transfereve, është duke i shqyrtuar kërkesat e tatimpaguesve, të cilët kanë aplikuar për të përfituar nga Pako Fiskale Emergjente. Me këtë rast, ky Komision ju njofton se tani mund të dërgoni kërkesat për …

Njomza Alaj Njoftimet

Njoftim për tatimpagues – Zgjatet afati për pagesën e obligimeve tatimore për këto lloje të tatimeve/kontributeve

Me qëllim të zbatimit të Vendimit Nr. 01/07 dhe 01/09 të Qeverisë së Republikës së Kosovës, si dhe vendimit të Ministrit të Financave dhe Transfereve të datës 24.04.2020, për marrjen e masave shtesë pas konfirmimit të rasteve pozitive me Corona Virus – COVID 19, Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se zgjatet afati për pagesën …