KOMUNIKATË PËR MEDIA – Hetimet Tatimore në aksion për të parandaluar shmangiet tatimore

Departamenti i Hetimeve Tatimore dhe Inteligjencës në ATK, nën autorizimin e prokurorit të rastit dhe sipas urdhëresës së Gjykatës Themelore në Prishtinë,  ka kontroll (bastisje) tek një lokacion në qytetin e Fushë Kosovës, nën dyshimin e shmangies tatimore. Subjekti  biznesor,  tek i cili është kryer bastisja, në vazhdimësi ka lëshuar fatura dha ka bërë transaksione …

Njomza Alaj
Memorandum Mirëkuptimi mes ATK-së ambasadës së Britanisë së Madhe dhe ambasadës së Gjermanisë

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Memorandum Mirëkuptimi mes ATK-së ambasadës së Britanisë së Madhe dhe ambasadës së Gjermanisë

Sot është nënshkruar Memorandum Mirëkuptimi mes Administratës Tatimore të Kosovës, ambasadës së Britanisë së Madhe dhe ambasadës së Republikës Federale të Gjermanisë në Kosovë. Me anë të këtij memorandumi synohet që të ofrohet ndihmë për Administratën Tatimore të Kosovës në ngritjen e kapaciteteve në fushën e raportimit financiar dhe analizës së pasqyrave financiare. Drejtori i …

Njoftim për tatimpagues – Deklaro saktë tatimin!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të Legjislacionit Tatimor janë të detyruar të deklarojnë Tatimet dhe Kontributet Pensionale në mënyrë reale. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen pikërisht te kategoritë, si: Nën-deklaruesit e pagave të punëtorëve, Nën-deklaruesit tek bizneset e mesme dhe …

Njoftim për tatimpagues – Apliko saktë Normën e TVSH-së!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat të cilët janë Deklarues të TVSH-së, se në bazë të Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, janë të detyruar të aplikojnë saktë Normën e TVSH-së në furnizimet e tyre, si: furnizim të mallrave apo furnizim të shërbimeve. Deklaruesit e TVSH-së duhet të deklarojnë saktë …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK ka bërë tërheqjen e numrave potencial fitues për TM3 2018

Administrata Tatimore e Kosovës sot me datë 8 nëntor, ka bërë tërheqjen e numrave potencial fitues, për rimbursim të qytetarëve nga grumbullimi i kuponëve fiskal për periudhën e TM3 2018. Tërheqja e numrave potencial fitues është transmetuar drejtpërdrejt në RTK, ku janë tërhequr tre numra potencial fitues, ashtu siç është e specifikuar në Udhëzimin Administrativ …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Përgatitjet për zhvillimin e fazës së dytë të ZGJoNA-së

Drejtori i Përgjithshëm i ATK Sakip Imeri dhe përfaqësuesit nga organizata GIZ kanë takuar sot Kryeprokurorin e Shtetit Aleksandër Lumezin, drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Kosovës Reshit Qalaj, kryetarin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës  Nehat Idrizi, si dhe drejtorin e Përgjithshëm të Doganës së Kosovës Bahri Berisha. Temë e këtij takimi  ishte zgjerimi i …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Njoftimi i nxënësve me sistemin tatimor në Kosovë

Në mënyrë që nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme të njoftohen me rolin e Administratës Tatimore të Kosovës në mbledhjen e të hyrave për buxhetin e Republikës së Kosovës, si dhe rëndësinë e tatimeve në zhvillimin e përgjithshëm të shtetit,  në të gjitha drejtorit regjionale të ATK-së, janë organizuar  seminare me nxënës. Lidhur me …

Filluan ligjëratat e trajnimit për inspektorët e Administratës Tatimore të Kosovës

Sot, me 5 nëntor 2018, filluan ligjëratat me grupin e parë të inspektorëve të Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) të cilët po i nënshtrohen trajnimit në programin “Ekspert Tatimor” të modeluar enkas për punonjësit e këtij institucioni. Gjithsej 75 inspektorë të ATK-së nga Njësia e tatimpaguesve të mëdhenj dhe Njësia e tatimpaguesve të mesëm do të jenë …

Njomza Alaj

KOMUNIKATË PËR MEDIA – 23 studentë kanë përfunduar praktikën në ATK

Kanë përfunduar praktikën tremujore 23 studentë nga grupi i tretë në Administrata Tatimore e Kosovës. Ky është grup i studentëve nga Universiteti i Prishtinës “ Hasan Prishtina”, të cilët ishin përzgjedhur për angazhim në punë praktike në ATK, në bazë të Memorandumit të Bashkëpunimit në mes të Ministrisë së Financave dhe UP “Hasan Prishtina”. Studentët …