Njoftim për tatimpagues – ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 01/2019 për trajtimin tatimor të importeve dhe furnizimeve kur financohen apo bashkë-financohen drejtpërdrejtë nga Komisioni Evropian

Administrata Tatimore e Kosovë – Drejtori i Përgjithshëm, në pajtim me nenin 9 të Ligjit bazik Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-102 dhe Ligjin Nr. 04/L-223, ka nxjerrë Vendimin Shpjegues Publik Nr. 01/2019 për trajtimin tatimor të importeve dhe furnizimeve kur financohen apo bashkë-financohen drejtpërdrejtë nga …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Pranim-dorëzimi i detyrës së Drejtorit të Përgjithshëm të ATK-së

Sot në Administratën Tatimore të Kosovës u mbajt ceremonia e pranim-dorëzimit të detyrës së Drejtorit të Përgjithshëm, nga Sakip Imeri i cili ishte Drejtor i Përgjithshëm deri më tani tek Ushtruesi i Detyrës së Drejtorit të Përgjithshëm Bashkim Shala. Ky pranim – dorëzimi është bërë sipas vendimit të Ministrit të Financave Bedri Hamza.

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Përvjetori i 19-të i ATK-së

Administratat Tatimore e Kosovës sot ka organizuar ceremoninë e 19 vjetorin e themelimit të saj, ditë kjo e cila tash me shënohet çdo vit. Drejtori i Administratës Tatimore të Kosovës Sakip Imeri, para të pranishmëve tha së në përvjetorin e 19-të, Administrata Tatimore e Kosovës është konsoliduar në nivelin e një institucioni kompetent, me integritet …

Njoftim për tatimpagues – ATK, nxjerr Rregullore për Rolin dhe Fushëveprimin e Avokatit të Tatimpaguesve

Administrata Tatimore e Kosovës – Drejtori i Përgjithshëm, në pajtim me nenin 3 dhe 7 të Ligjit bazik Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-102 dhe Ligjin Nr. 04/L-223, ka nxjerrë Rregullore për Rolin dhe Fushëveprimin e Avokatit të Tatimpaguesve. Qëllimi i kësaj Rregulloreje është përcaktimi i …

Njoftim për Subjektet Prodhuese

Komisioni për lirime në import, në bazë të nenit 29 të Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi vlerën e Shtuar dhe nenin 48 të Udhëzimit Administrativ nr. 03/2015 dhe vendimet e Qeverisë 13/07 & 14/07, ju njofton se të gjitha autorizimet e lëshuara nga Komisioni për lirime për vitin 2018 do të zbatohen deri më …

Njoftim për tatimpagues – Regjistrimi i Mallrave në Stoqe

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, tatimpaguesit duhet të regjistrojnë mallrat në stoqe në fund të vitit kalendarik. Regjistrimi i tillë duhet të jetë i gatshëm më së largu deri me datën 10 Janar të vitit 2019. Çdo tatimpagues, pa marrë parasysh qarkullimin …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori Imeri takohet me kryesuesin e KKRF-së

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së  Sakip Imeri,  ka pritur në takim kryesuesin e Këshillit Kosovarë për Raportim Financiar Afrim Malokun.  ATK ka një Marrëveshje Bashkëpunimi me KKRF dhe ka realizuara aktivitete të përbashkëta me qëllim të ngritjes së performances në raportimin financiar të tatimpaguesve. Gjithashtu, është synim i përbashkët që të organizohen seminare të përbashkëta …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK prezanton sukseset e viti 2018, të cilat kanë tejkaluar objektivat e përcaktuar

Administrata Tatimore e Kosovës ka prezantuar sot para mediave të arriturat për vitin 2018. Në këtë konferencë Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Sakip Imeri tha se gjatë këtij viti është arritur sukses i jashtëzakonshëm në inkasimin e të hyrave, të cilat kanë qenë të përcaktuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Veç kësaj drejtori Imeri …