KOMUNIKATË PËR MEDIA – Edhe pak kohë ka mbetur për të përfituar nga shlyerja e borxhit ndaj Administratës Tatimore të Kosovës

Publikuar më July 5, 2017 11:28

Administrata Tatimore e Kosovës, është duke zbatuar Ligjin Nr.05/L-043 i plotësuar me Ligjin Nr.05/L-0119 për Faljen e Borxheve Publike. Ky Ligj është në fuqi vetëm deri më 01 Shtator 2017, andaj subjektet që mund të përfitojnë nga falja e borxheve publike sipas këtij Ligji, këtë të drejtë mund ta realizojnë vetëm deri me këtë datë.

Të gjithë personat fizik dhe juridik të cilët kanë borxhe ndaj ATK-së deri më 31 Dhjetor 2008, mund të përfitojnë nga falja e borxhit, nëse plotësojnë kriteret dhe iu nënshtrohen procedurave të parapara nga ATK për faljen e këtyre borxheve.

Administrata Tatimore e Kosovës, ka identifikuar të gjithë personat që kanë obligime të pashlyera dhe që mund të përfitojnë nga falja e borxheve publike, për periudhën deri me 31 Dhjetor 2008. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK ka shënuar rritje të të hyrave për 15.6 milionë euro ose 8.7 % më shumë se periudhën e njëjtë të vitit të kaluar

Publikuar më July 4, 2017 07:51

Drejtori i Përgjithshëm i Administratës Tatimore, Sakip Imeri ka mbajtur sot konferencë për media në të cilën ka prezantuar zhvillimet të cilat e kanë përcjell periudhën Janar-Qershor 2017.

Në këtë konferencë me fokus të veçantë u diskutua për të hyrat, për formën e re të rimbursimit nga kuponët fiskal, si dhe për raportin e Auditorit të Përgjithshëm për Pasqyrat Financiare të vitit 2016. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, realizoi Seminar për noterët e Kosovës

Publikuar më July 3, 2017 15:24

Administrata Tatimore e Kosovës, ka realizuar Seminar për anëtarët e Odës së Noterëve me temën: Sistemi Tatimor në Kosovë.

Më konkretisht në këtë seminar u prezantuan/trajtuan temat, si në vijim:

-Ofrimi i shërbimeve nga noterët;

-Transferi i biznesit për qëllime të TVSH-së;

-Trajtimi i të ardhurave nga qiratë, të drejtat pronësore, interesi, dividenta, fitimi kapital, etj.;

-Transaksionet mbi 500 euro;

-Pajisja me faturë tatimore apo kuponë fiskal.

(more…)

Page 20 of 160« First...10...1819202122...304050...Last»