KOMUNIKATË PËR MEDIA – Përmbyllet me sukses cikli i seminareve me tatimpagues

Administrata Tatimore e Kosovës, ka përmbyllur ciklin e seminareve më tatimpagues në të gjitha regjionet e Kosovës. Këto seminare kanë nisur me datë 31 Janar 2017, në regjionin e Gjilanit, për të vazhduar tutje në regjionin e Gjakovës, Pejës, Prishtinës, Prizrenit, Mitrovicës dhe Ferizajt. Vlen të përmendet se në regjionin e Prishtinës sot është përsëritur …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori i ATK-së Sakip Imeri, u takua me drejtorin e përgjithshëm të Drejtorisë së Tatimeve të Kroacisë

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së, Sakip Imeri po qëndron për vizitë zyrtare në Zagreb të Kroacisë, ku sot është takuar me zv. Ministrin e Financave, njëkohësisht Drejtorin e Përgjithshëm të Tatimeve të Kroacisë, z. Zdravko Zrinušić. Në këtë takim u diskutua për bashkëpunimin e deritanishëm në mes dy administratave tatimore, si dhe vazhdimin e këtij …

Administrata Tatimore e Kosovës organizon seminar me tatimpagues

TEMA: -Deklarimi vjetor dhe raportimi i Pasqyrave Financiare -Raportimi i Librit të Blerjes dhe Librit të shitjes, përmes Sistemit -Elektronik – EDI -Aplikimi i ngarkesës së kundërt të TVSH-së për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit, brenda vendit SEMINARI MBAHET Në këtë seminar ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ apo përfaqsues të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK realizoj seminar për tatimpaguesit e regjionit të Prishtinës

Administrata Tatimore e Kosovës, në vazhdën e seminareve që ka organizuar në të gjitha regjionet, sot ka mbajtur seminar për tatimpaguesit e regjionit të Prishtinës, ku pjesë e këtij seminari ishin edhe zv. Ministri i Financave, Agim Krasniqi dhe Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së, Sakip Imeri. Në këtë seminar, Drejtori i ATK-së tha se gjatë …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, realizoi Seminar për OJQ

Administrata Tatimore e Kosovës, në bashkëpunim me KCSF – Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile, ka organizuar Seminar dy ditor për Organizatat Jo Qeveritare me temën: Procedurat e raportimit dhe obligimet e OJQ-ve ndaj Administratës Tatimore të Kosovës. Më konkretisht në këtë seminar u prezantuan/trajtuan temat, si në vijim: -Tatimi në Paga dhe Kontributet Pensionale -Tatimi …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Përgjigjet online rreth gjendjes së plikove me kuponë fiskal

Interesimi i qytetarëve për të qenë pjesë e kampanjës për rimbursimi nga kuponët fiskal, në vazhdimësi ka shënuar rritje dhe njëkohësisht janë shtuar edhe kërkesat e tyre për t’u informuar rreth gjendjes së plikove. Lidhur me këtë Administrata Tatimore e Kosovës  ka zhvilluar një modul elektronik, që ka të bëjë me kthimin e përgjigjeve për …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK gjatë muajit Janar 2017, ka mbyllur 22 lokale të subjekteve të lojërave të fatit

Drejtoria e Lojërave të Fatit në Administratën Tatimore të Kosovës, në vazhdimësi është duke monitoruar subjektet të cilat merren me lojërat e fatit, në mënyrë që aktivitetet e tyre të jenë brenda kornizave të përcaktuara me Ligjin për Lojërat e Fatit. Fillimi i vitit 2017 ka nisur me një strategji e cila nuk do të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Vazhdon implementimi i Ligjit për Faljen e Borxheve Publike

Administrata Tatimore e Kosovës, është duke zbatuar Ligjin Nr.05/L-119 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-043 për Faljen e Borxheve Publike, andaj subjektet që kanë obligime të pashlyera ndaj ATK-së, mund të përfitojnë nga falja e borxheve publike sipas këtij Ligji. Të gjithë personat fizikë dhe juridikë (përveç ndërmarrjeve shoqërore nën menaxhimin e Agjencisë …

Njoftim për tatimpagues – Përfito nga shlyerja e borxhit ndaj Administratës Tatimore të Kosovës

Administrata Tatimore e Kosovës, është duke zbatuar Ligjin Nr.05/L-119 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-043 për Faljen e Borxheve Publike, andaj subjektet që kanë obligime të pashlyera ndaj ATK-së, mund të përfitojnë nga falja e borxheve publike sipas këtij Ligji. Të gjithë personat fizikë dhe juridikë (përveç ndërmarrjeve shoqërore nën menaxhimin e Agjencisë …