KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori i ATK-së merr pjesë në konferencën e Bankës Botërore- Taxgip

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së, Sakip Imeri ka marr pjesë në konferencën dy ditore të organizuar nga Banka Botërore- Taxgip, me temë:  Sfidat e politikave dhe administrimit të TVSH-së, që u mbajt në Bukuresht të Rumanisë. Qëllimi i kësaj konference ishte diskutimi i sfidave dhe çështjeve me prioritet, se ku qëndrojnë vendet e Evropës Lindore …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK merr pjesë në takimin vjetor koordinues BE-FMN

Komisioni Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN), zhvilluan takimin e tyre të dytë vjetor në Lubljanë të Sllovenisë. Takimi u fokusua tek programi i zhvillimit të kapaciteteve, i financuar prej BE “Forcimi i Qeverisjes Ekonomike dhe Menaxhimit të Financave Publike”, i cili është duke u zbatuar aktualisht nga FMN në Evropën Juglindore (2015-18). Pjesëmarrës të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK po merr pjesë në edicionin e 7-të të Panairit Virtual të Karrierës

Administrata Tatimore e Kosovës, po merr pjesë në edicionin e 7-të të Panairit Virtual të  Karrierës, të organizuar nga Qendra për Zhvillim të Karrierës së Universitetit të Prishtinës.  Përmes këtij panairi, ATK po i informon studentët e interesuar për mundësinë e vijimit të punës praktike në Administratën Tatimore,  bazuar në kërkesat individuale të tyre.

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, nxjerr Udhëzuesin për procedurat e pajisjes me Vërtetim Tatimor

Administrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr udhëzuesin lidhur me procedurat e pajisjes me Vërtetim Tatimor. Qëllimi i këtij Udhëzuesi është informimi i personave/tatimpaguesve për procedurat që duhet ndjekur për t’u pajisur me Vërtetim Tatimor, si dhe përgjegjësitë e zyrtarëve të Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve në Drejtoritë rajonale, për të lëshuar Vërtetimin Tatimor. Pajisja me …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, realizoi Seminar për OJQ

Administrata Tatimore e Kosovës, në bashkëpunim me KCSF – Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile, ka organizuar Seminar dy ditor për Organizatat Jo Qeveritare me temën: Procedurat e raportimit dhe obligimet e OJQ-ve ndaj Administratës Tatimore të Kosovës. Më konkretisht në këtë seminar u prezantuan/trajtuan temat, si në vijim:

Komunikatë për media – Drejtorët rajonal të ATK-së dje zyrtarisht kanë filluar punën

Nga konkursi i brendshëm i cili ka pasur për qëllim rekrutimin e nëntë (9) drejtorëve rajonal të Administratës Tatimore të Kosovës, në të cilin kishin aplikuar pesëdhjetë (50) të interesuar, ku pas zhvillimit të procedurave të rregullta të cilat i parasheh Ligji për Shërbyesit Civil të Kosovës, janë përzgjedhur nëntë prej tyre. Dje në takimin …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK mban ligjëratë para studentëve të Universitetit të Prishtinës

Administrata Tatimore e Kosovës në bashkëpunim me Qendrën për Zhvillim të Karrierës në Universitetin e Prishtinës,   ka mbajtur ligjëratë për studentet e këtij universiteti, para të cilëve u prezantua tema “Sistemi Tatimor në Kosovë”. Qëllimi i kësaj ligjërate ishte edukimi i studentëve, lidhur me funksionimin e Sistemit Tatimor në Kosovë. Pikat të cilat u trajtuan …