KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK përmbush objektivat për vitin 2016

Publikuar më December 23, 2016 15:55

atk2Administrata Tatimore e Kosovës ka mbajtur sot konferencë për mediat, në të cilën ka prezantuar të arriturat gjatë vitit 2016.

Si çdo vit tjetër edhe këtë vit, ATK ka qenë e koncentruar në realizimin e të hyrave, ku deri më tani si rezultat i një sistemi të fuqishëm të menaxhimit të përmbushjes, implementimit të planit vjetor për Trajtimin e Rreziqeve dhe me një proces të planifikimit të aktiviteteve operative janë inkasuar 382 milion euro deri më sot, që krahasuar me vitin 2015 janë realizuar 17.4 %, ose 56 milion euro më shumë.

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së, Sakip Imeri gjatë kësaj konferenca tha se janë zhvilluar aktivitete parahetimore, bastisje, asistime të ndryshme për Policinë dhe Doganën, të cilat kanë rezultuar mjaftë të suksesshme në luftimin e evazionit fiskal. (more…)

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 05/2016 Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – Aplikimi i ngarkesës së kundërt

Publikuar më December 22, 2016 17:36

Administrata Tatimore e Kosovës, bazuar në Udhëzimin Administrativ MF-Nr. 06/2016, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 05/2016 – Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – Aplikimi i ngarkesës së kundërt.
Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj trajtimin tatimor për aspekte të TVSH-së për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit, respektivisht aplikimin e ngarkesës së kundërt (Reverse Charge) për TVSH, brenda vendit.
Me Udhëzimin Administrativ MF-Nr. 06/2016 për plotësim ndryshimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2015 për zbatimin e Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, gjegjësisht me nenin 6 të këtij Udhëzimi Administrativ, është ndryshuar rregulli për aplikimin e ngarkesës së kundërt të TVSH-së në ndërtimtari brenda vendit. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK inspekton subjektet që ushtrojnë veprimtarinë e lojërave të fatit

Publikuar më December 12, 2016 08:23

zb_ligjiniAdministrata Tatimore e Kosovës, përkatësisht  Divizioni i Lojërave të Fatit në bashkëpunim me Doganën e Kosovës me datë 08.12.2016 ka zhvilluar aksion për kontrollin e lokaleve që ushtronin veprimtari të lojërave të fatit, në komunën e Prishtinës.

Aksioni është organizuar për verifikimin e disa lokacioneve ku është dyshuar se ushtrohet veprimtari ilegale të lojërave të fatit dhe me këtë rast janë vizituar  6 lokacione. Prej tyre 2 lokacione kanë qen duke ushtruar  veprimtarin e bastit ku janë marr të gjitha masat konform dispozitave ligjore. Gjithashtu është vizituar një lokacion me Automate në klube të veçanta, ku 6 automate janë konfiskuar nga Dogana, lokali është mbyllur dhe  janë marr masat ndaj personit fizik që ka qen duke ushtruar këtë veprimtari në kundërshtim me dispozitat e ligjeve në fuqi. (more…)

Page 28 of 145« First...1020...2627282930...405060...Last»