Njoftim për tatimpagues – Deklaroni të ardhurat dhe paguani tatimin!

Publikuar më April 27, 2016 08:56

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat fizik jo afarist, personat fizik afarist dhe personat juridik, se janë të detyruar të deklarojnë dhe të paguajnë tatimet dhe Kontributet Pensionale në mënyrë reale dhe në kohë, ashtu siç është përcaktuar me Legjislacionin Tatimor.

Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen pikërisht te personat, të cilët nuk i deklarojnë të ardhurat e krijuara dhe nuk paguajnë tatimin dhe Kontributet Pensionale.

Për personat fizik jo afarist, personat fizik afarist dhe personat juridik, të cilët nuk deklarojnë të ardhurat e krijuara dhe nuk paguajnë tatimet dhe Kontributet Pensionale, ATK do të ndërmarrë masat ndëshkuese sipas Legjislacionit Tatimor. (more…)

Njoftim për tatimpagues – ATK edhe me një shërbim të ri elektronik!

Publikuar më April 26, 2016 07:58

Administrata Tatimore e Kosovës, vazhdimisht është në përpjekje që të ofroj lehtësira më të mëdha për tatimpagues. Tani ofron edhe një shërbim të ri elektronik “on-line”, ku përmes ueb-faqes së ATK-së, me rastin e deklarimit dhe pagesës së Tatimit në Paga dhe Kontributeve Pensionale, sistemi EDI, mundëson:

  1. Deklarimin dhe pagesën e Tatimit në Paga dhe Kontribute Pensionale
  2. Deklarimin dhe pagesën, vetëm të Tatimit në Paga
  3. Deklarimin dhe pagesën, vetëm të Kontributit Pensional
  4. Deklarimin me zero
  5. Deklarimin me pagë zero

(more…)

Njoftim për tatimpagues – ATK, do të konfiskojë printerët jo-fiskal!

Publikuar më April 7, 2016 13:05

printfiskalAdministrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor aty ku nuk kërkohet të lëshohet faturë tatimore dhe aty ku pagesa nuk bëhet përmes transferit bankar, janë të obliguar  që të pajisen me Arkë Fiskale dhe të lëshojnë Kupon Fiskal.

Pajisja e konsumatorëve me Kupon Fiskal, është detyrim në momentin e furnizimit të mallrave ose ofrimit të shërbimeve.

Po ashtu, ATK, ju rikujton se lëshimi i dokumentit të rrejshëm  (kuponë jo-fiskal përmes pajisjeve jo-fiskale) kualifikohet si vepër penale sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. (more…)

Page 29 of 125« First...1020...2728293031...405060...Last»