KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK pezullon zyrtarët e dyshuar për korrupsion

Publikuar më December 8, 2016 16:02

Administrata Tatimore e Kosovës njofton opinionin publik se bazuar në informatat e pranuara nga Prokuroria dhe duke u mbështetur në nenin 69  të Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Kosovës, ka marr vendim mbi pezullimin parandalues nga marrëdhënia e punës në ATK të tre zyrtarëve të saj: dy inspektorë të lojërave të fatit dhe një inspektor tatimorë, të dyshuar për korrupsion.

Menaxhmenti  i ATK-së siguron opinionin se çdo informatë e dëshmuar  për korrupsion do të dërgohet në organet kompetente për trajtim, dhe ndaj të gjithëve që shpallen fajtorë për vepra korruptive do të ndërmerren masat e largimit nga marrëdhënia e punës.

Falënderojmë qytetarët, Mediat, Prokurorin dhe Policinë e Kosovës për mbështetjen në luftimin e kësaj dukurie. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Vazhdon mbështetja e GIZ-it për ATK-në

Publikuar më December 6, 2016 21:19

img_4196Administrata Tatimore e Kosovës dhe GIZ-i Gjerman kanë mbajtur punëtorinë e përvitshme me qëllim që të prezantohen të arriturat institucionale gjatë vitit të fundit si rezultat i bashkëpunimit me GIZ, si dhe  planifikimi i aktiviteteve të përbashkëta për vitin 2017.

Në punëtori u prezantuan projektet e zhvilluara me mbështetjen e GIZ-it, siç janë Zyra për Gjoba dhe Ndëshkime Administrative dhe kontrollat elektronike. Në këtë takim palët u pajtuan me aktivitetet të cilat janë me prioritet për vitin 2017.

(more…)

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – Ministri i Financave, nxjerr Udhëzim Administrativ të Ri për TVSH

Publikuar më December 5, 2016 09:12

udhezimiadministrativAdministrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se me datë 01.12.2016, Ministri i Financave ka nxjerr Udhëzimin Administrativ MF-Nr. 06/2016 për plotësim ndryshimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2015 për zbatimin e Ligjit Nr. 05/l-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar.

Ky Udhëzim Administrativ përcakton rregullat dhe procedurat për zbatimin e TVSH-së sipas dispozitave ligjore të përcaktuara me Ligjin Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar.

Dispozitat e këtij Udhëzimi Administrativ janë të obligueshme për Administratën Tatimore të Kosovës dhe për të gjithë personat e tatueshëm që janë përcaktuar në fushëveprimin e Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar. (more…)

Page 29 of 145« First...1020...2728293031...405060...Last»