KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK realizoi Seminar për anëtarët e IKAF

Publikuar më March 10, 2016 15:43

seminarAnetaretIkafAdministrata Tatimore e Kosovës gjatë ditës së djeshme, në mbështetje të Edukimit të vazhdueshëm profesional, ka realizuar seminar për anëtarët e Institutit për Kontabilitet, Auditim dhe Financa – IKAF.

Temat të cilat u prezantuan/trajtuan në këtë seminar, ishin:

-Aplikimi i ngarkesës së kundërt të TVSH-së për shërbimet në lëmin e ndërtimit;

-Deklarimi vjetor për Biznese Individuale – PD

(more…)

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Procedurat për Transferimin e Pronësisë tek Ndryshimi në Formën e Biznesit

Publikuar më March 9, 2016 08:25

Shpjegimipublik022016Administrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 02/2016 mbi Procedurat për Transferimin e Pronësisë tek Ndryshimi në Formën e Biznesit.

Ky Vendim Shpjegues Publik, do të shërbejë për Tatimpaguesit, stafin e Zyrave Regjionale të Shërbimit të Tatimpaguesve, si dhe stafit të Zyrave të Regjistrimit të Bizneseve në ARBK, i cili do të ofroj sqarimet e detajuara lidhur me Ndryshimin e Formës së Biznesit.

Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është që bizneseve të cilat janë të interesuara të bëjnë transferim të pronësisë tek ndryshimi në formën e biznesit, t’u ofroj informata për hapat që duhet ndërmarrë për të bërë ndryshimet e tilla. (more…)

Njoftim për tatimpagues – Korrigjo raportin e blerjeve mbi 500€

Publikuar më March 3, 2016 08:15

korigjo_raportin_500euroAdministrata Tatimore e Kosovës, ju informon se në Raportimet e Blerjeve mbi 500 euro, gjegjësisht në periudhat 2010 – 2015, rezulton se disa prej të dhënave të deklaruara në këto raporte janë me biznese të cilat nuk janë identifikuar nga ATK, pra ju mungon Numri Fiskal ose i njëjti është regjistruar gabim gjatë plotësimit të formës për raportim.

Për të saktësuar këto të dhëna, ju mund të shfrytëzoni ueb-faqen e ATK-së www.atk-ks.org  në linkun Kërko tatimpaguesin.

Andaj, ju lutemi të rishikoni edhe një herë Raportet tuaja të Blerjeve mbi 500 euro, të dorëzuara për periudhat 2010 – 2015 dhe të bëni korigjimet e nevojshme deri më 01 Prill 2016. (more…)

Page 29 of 121« First...1020...2728293031...405060...Last»