Drejtori i ATK-së takohet me përfaqësuesit e Bankës Botërore

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori i ATK-së takohet me përfaqësuesit e Bankës Botërore

Drejtori i Administratës Tatimore të Kosovës, Sakip Imeri ka pritur sot në takim përfaqësuesit nga Banka Botërore znj. Kalina Sukarova, z. Aleksander Kocvski dhe z. Ranjan Ganguli. Qëllim i këtij takimi ishte njoftimi i ATK-së  me lancimin e Projektit për Reforma të Auditimit dhe Kontabilitetit në Sigurimin e Kualitetit. Projekti në fjalë do të punojë …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Pushojnë hetimet ndaj zyrtarëve të ATK-së

Administrata Tatimore e Kosovës me datën 13.09.2017, ka pranuar nga  Prokuroria Themelore në Prishtinë – Departamenti për Krime të Rënda,  Njoftimin Nr. PP.I. Nr. 799/2015 datë 30.08.2017, me të cilin njoftohet ATK se pas përfundimit të hetimeve nuk ka ekzistuar dyshim i bazuar  lidhur me keqpërdorimin e pozitës zyrtare nga tre zyrtaret e ATK-së, dhe …

52 student kanë përfunduar praktiken në ATK

KOMUNIKATË PËR MEDIA – 52 student kanë përfunduar praktiken në ATK

Kanë përfunduar praktiken tremujore 52 student nga grupi i tret në Administrata Tatimore e Kosovës. Ky është grup i studentëve nga Universiteti i Prishtinës “ Hasan Prishtina”, të cilët ishin përzgjedhur për angazhim në punë praktike në ATK, në bazë të Memorandumit të Bashkëpunimit në mes të Ministrisë së Financave dhe UP “Hasan Prishtina”. Studentët …

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – Njoftim për Institucionet Financiare

Të nderuara institucione financiare, Tashmë është viti i tretë që kërkohet raportimi sipas Ligjit Nr. 05/L-013 që ka ratifikuar Marrëveshjen FATCA, në mes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës së Kosovës me qëllim të uljes së evazionit tatimor nga qytetarët e ShBA-së në lidhje me pasuritë e tyre financiare jashtë ShBA-së. Bazuar në …

Njoftim për tatimpagues – ATK, Nxjerr Vendimin Shpjegues Publik “ Aplikimi i Ngarkesës së Kundërt për Shërbimet e Blera Jashtë Kosovës”

Administrata Tatimore e Kosovës-Drejtori i Përgjithshëm,   në pajtim me nenin 9 të Ligjit 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat,  ka nxjerr Vendim Shpjegues Publik Nr. 03/2017 ” Aplikimi i Ngarkesës së Kundërt për Shërbimet e Blera Jashtë Kosovës”. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj trajtimin tatimor për aspekte të TVSH-es, për blerjen …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Edhe pak kohë ka mbetur për të përfituar nga shlyerja e borxhit ndaj Administratës Tatimore të Kosovës

Administrata Tatimore e Kosovës, është duke zbatuar Ligjin Nr.05/L-043 i plotësuar me Ligjin Nr.05/L-0119 për Faljen e Borxheve Publike. Ky Ligj është në fuqi vetëm deri më 01 Shtator 2017, andaj subjektet që mund të përfitojnë nga falja e borxheve publike sipas këtij Ligji, këtë të drejtë mund ta realizojnë vetëm deri me këtë datë. …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Takimi i radhës me drejtuesit e Zyrave Regjionale të ATK-së

Menaxhmenti i Administratës Tatimore të Kosovës, ka zhvilluar takim me drejtoret e Zyrave Regjionale, me qëllim që të diskutohet  rrjedha e aktiviteteve për periudhën Janar-Korrik 2017. Në këtë takim Drejtori i Përgjithshme i ATK-së, Sakip Imeri tha para drejtorëve se do të vazhdojmë me rritjen e trendit të të hyrave tatimore, zhvillimin e aktiviteteve me …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Edhe pak kohë ka mbetur për të përfituar nga shlyerja e borxhit ndaj Administratës Tatimore të Kosovës

Administrata Tatimore e Kosovës, është duke zbatuar Ligjin Nr.05/L-043 i plotësuar me Ligjin Nr.05/L-0119 për Faljen e Borxheve Publike. Ky Ligj është në fuqi vetëm deri më 01 Shtator 2017, andaj subjektet që mund të përfitojnë nga falja e borxheve publike sipas këtij Ligji, këtë të drejtë mund ta realizojnë vetëm deri me këtë datë. …