KOMUNIKATË PËR MEDIA – Vazhdon mbështetja e GIZ-it për ATK-në

Administrata Tatimore e Kosovës dhe GIZ-i Gjerman kanë mbajtur punëtorinë e përvitshme me qëllim që të prezantohen të arriturat institucionale gjatë vitit të fundit si rezultat i bashkëpunimit me GIZ, si dhe  planifikimi i aktiviteteve të përbashkëta për vitin 2017. Në punëtori u prezantuan projektet e zhvilluara me mbështetjen e GIZ-it, siç janë Zyra për …

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – Ministri i Financave, nxjerr Udhëzim Administrativ të Ri për TVSH

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se me datë 01.12.2016, Ministri i Financave ka nxjerr Udhëzimin Administrativ MF-Nr. 06/2016 për plotësim ndryshimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2015 për zbatimin e Ligjit Nr. 05/l-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar. Ky Udhëzim Administrativ përcakton rregullat dhe procedurat për zbatimin e TVSH-së sipas dispozitave ligjore të përcaktuara …

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Nga një aksion i ndërmarrë dje (01.12.2016), nga Policia e Kosovës, me asistim të ATK-së dhe Doganës, me urdhëresë të gjykatës kompetente, janë zhvilluar kontrolle në 7 qytete (regjione) të Kosovës, te disa subjekte të lojërave të fatit, të cilat kanë ushtruar veprimtari të paligjshme. Gjatë këtij aksioni, i cili është duke vazhduar edhe gjatë …

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, publikon Librin “Legjislacioni Tatimor i Kosovës”

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se në ueb-faqe është publikuar Libri “Legjislacioni tatimor i Kosovës”, botimi i III-të. Administrata Tatimore ka obligim dhe detyrë të vendosur me Ligj, që të sigurojë zbatim të njëtrajtshëm të dispozitave ligjore, për të gjithë tatimpaguesit në mënyrë të njëjtë për situata të njëjta. Për këtë arsye, ATK ka …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK priti në takim delegacionin nga Misioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Sakip Imeri, me bashkëpunëtor ka pritur sot në takim një delegacion të misionit kryesor të Fondit Monetar Ndërkombëtar për procesin e bashkimit të Administratës Tatimore dhe Doganore, si dhe zhvillimet e fundit në ATK për performancen institucionale. Gjatë këtij takimi u diskutua për progresin e arritur deri më tani në …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK dhe KKRF filluan zbatimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit

Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) në bashkëpunim me Këshillin Kosovar për Raportim Financiar (KKRF) kanë përgatitur planin e veprimit për implementimin e obligimeve të dala nga Marrëveshja e bashkëpunimit, me ç ‘rast kanë organizuar seminar për Inspektorët Tatimorë me temën: Raportimi i Pasqyrave Financiare sipas Ligjit  për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim. Ashtu siç është …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Administrata Tatimore e Kosovës, nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi me Raiffesen BANK KOSOVA J.S.C

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së, Sakip Imeri dhe Drejtori Ekzekutiv nga Raiffeisen Bank Kosova J.S.C, Robert Wright së bashku me Drejtorin e Departamentit Ligjor, Ilir Tahiri, sot nënshkruan Marrëveshje Bashkëpunimi për lehtësimin e komunikimit, rritjen e efikasitetit dhe ofrimin e informatave të palëve të treta për ATK nga RBKO. Qëllimi i kësaj Marrëveshje është që …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, realizoi seminar për zyrtarët e sektorit të financave të Organizatave Buxhetore

Administrata Tatimore e Kosovës, realizoi seminar për zyrtarët e sektorit të financave të Organizatave Buxhetore. Temat të cilat u prezantuan/trajtuan në këtë seminar, ishin: -Mbajtja e Tatimit në Burim në Paga dhe Kontribute Pensionale -Raportimi i Blerjeve mbi 500 euro Qëllimi i mbajtjes së këtij seminari ishte informimi i zyrtarëve nga sektori i financave të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori i ATK-së priti në takim Delegacionin nga Departamenti i të Hyrave të Afganistanit

Drejtori i ATK-së, Sakip Imeri me bashkëpunëtorët e tij ka pritur në vizitë zyrtare një delegacion të Departamentit të të Hyrave të Afganistanit. Qëllimi i kësaj vizite është informimi i tyre me progresin dhe zhvillimet e Administratës Tatimore të Kosovës, në të gjitha fushat, në veçanti në fushën e politikave dhe procedurave tatimore, si dhe …