Reagim

Administrata Tatimore e Kosovës e ka parë të arsyeshme të reagoj ndaj shkrimit të publikuar sot nga portali Orainfo, në të cilin thuhet se ATK së bashku me Prokurorin janë duke hetuar kompaninë e cekur në shkrim për shpërlarje parash. Ju informojmë së ATK-përkatësisht Departamenti i Hetimeve Tatimore dhe Inteligjencës, nuk e ka në kompetencë …

Njomza Alaj

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Qendra për Shërbim të Tatimpaguesve në funksion të rritjes së përmbushjes vullnetare

Shërbime profesionale, efikase dhe transparente për tatimpaguesit, janë ndër prioritete kryesore të Administratës Tatimore të Kosovës. Qendra për Shërbim të Tatimpaguesve funksionon në të gjitha drejtoritë rajonale të ATK-së, e cila brenda strukturës se vetë përbëhet nga tri njësi organizative, atë të shërbimeve të drejtpërdrejta për tatimpaguesit, këshilltarëve tatimorë, si dhe zyrtarët e kontributeve pensionale. …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Përfaqësues nga Autoriteti i të Hyrave të Ugandës vizitojnë ATK-në

Drejtori i Administratës Tatimore të Kosovës, Sakip Imeri ka pritur sot në takim një delegacion nga Autoriteti i të Hyrave të Ugandës. Qëllimi i kësaj vizite është marrja e përvojave dhe praktikave nga ATK-ja, në fushën e përmirësimit të performancës së administratës tatimore. Ky delegacion kryesisht është i fokusuar në organizmin e përgjithshëm të Administratës …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK mban takim të përbashkët me palët e interesit dhe donatoret

Administrata Tatimore e Kosovës ka mbajtur sot takim të përbashkët me palët e interesit dhe donatoret, me qëllim të prezantimit të zhvillimeve të fundit, si dhe aktiviteteve të tjera. Ky takim është organizuar në këtë format, në mënyrë që përfaqësuesit e bizneseve të adresojnë kërkesat dhe shqetësimet e tatimpaguesve në prezencë të donatorëve, me mbështetjen …

ATK arkëton 220 milionë euro brenda 6 muajsh

Administrata Tatimore e Kosovës ka arritur të mbledhë 27 milionë euro më shumë sesa në vitin e shkuar, për periudhën 6 mujore janar-qershor. Tabela e realizimit të të hyrave, e cila është prezantuar sot nga ATK, tregon që për vitin 2018 nga tatimet janë arkëtuar 220 milionë euro. Për të njëjtën kohë, një vit më …

Njomza Alaj

Njoftim për qytetarë

Administrata Tatimore e Kosovës njofton të gjithë qytetarët që aplikojnë për rimbursim nga kuponët fiskal (dhe ata që kanë aplikuar për TM2 2018) që ti verifikojnë llogarit e tyre bankare, pasi që kemi pranuar informacione nga qytetarët se për TM1 2018, tek disa qytetar nuk janë rimbursuar mjetet në llogaritë e tyre pasi që kanë …

Njoftim për të punësuarit – Verifiko deklarimin nga punëdhënësi juaj!

Administrata Tatimore e Kosovës, rikujton të punësuarit se përmes ueb-faqes së ATK-së, mundësohet verifikimi i deklarimit si të punësuar, nga punëdhënësit e tyre, pa pasur nevojë të paraqiten fizikisht në sportelet e Shërbimit të Tatimpaguesve. Për të bërë verifikimin e tillë, i punësuari, përmes ueb faqes së ATK-së, www.atk-ks.org, në linkun Vërtetimi tatimor, zgjedh shërbimin …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK me aktivitete shtesë gjatë sezonit të verës

Administrata Tatimore e Kosovës, me qëllim që të siguroj një nivel të lartë të përmbushjes tatimore, njësoj për të gjithë tatimpaguesit, është e fokusuar në tri çështjet kryesore: përmbushjen vullnetare, ofrimin e shërbimeve profesionale, si dhe trajtimin e barabartë të të gjithë tatimpaguesve. Si çdo vit tjetër ATK në sezonin e verës ka një plan …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Apliko për rimbursim nga kuponët fiskal-TM2 2018

Administrata Tatimore e Kosovës njofton gjithë qytetarë së  nga data 1 Korrik 2018 mund të aplikojnë për rimbursim nga kuponët fiskal. Aplikimi për rimbursim të mjeteve nga grumbullimi i Kuponëve Fiskal për TM2/2018, fillon nga data 1 Korrik 2018 dhe vazhdon deri me 31 Korrik 2018. Aplikimi bëhet duke  plotësuar aplikacionin për rimbursim të mjeteve …

Njoftim për tatimpagues – Lirimet nga TVSH për importet / furnizimet brenda vendit, të financuara nga të ardhurat e donacioneve

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë tatimpaguesit se importimi i mallrave, si dhe blerja e mallrave/shërbimeve brenda vendit, janë të liruara nga TVSH, nëse dëshmohet se importimi/blerja bëhet me mjete të financuara nga donacionet. Për t’u liruar nga TVSH, përfituesi i donacionit duhet të dëshmoj përmes marrëveshjes së financimit apo ndonjë dokumenti tjetër se …