KOMUNIKATË PËR MEDIA – Punëtoria e GIZ-it me ATK-në

Dje është mbajtur punëtoria  vjetore e organizuar nga GIZ-i, me qëllim të diskutimit të arriturave gjatë vitit 2017, objektivat e ATK-së për vitin 2018, bashkëpunimi mes ATK-së dhe GIZ-it deri më tani dhe përcaktimi i fushave të bashkëpunimit për vitin 2018, si dhe rezultatet nga anketimi me tatimpagues për vitin 2017. Në këtë punëtori pjesëmarrës …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – 76,355 vërtetime tatimore të nxjerra on-line

Administrata Tatimore e Kosovës, vazhdimisht është në përpjekje që të ofroj lehtësira më të mëdha për tatimpagues. Përmes sistemit elektronik EDI, ofrohet  shërbim elektronik on-line, ku bizneset mund të pajisen me Vërtetim Tatimor. Që nga lancimi i këtij shërbimi janë nxjerr 76,355 vërtetime tatimorë në mënyrë elektronike, ku vetëm gjatë viti 2017 janë nxjerr 71,884, …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK mbyllë 6 biznese të lojërave të fatit

Administrata Tatimore e Kosovës-Divizioni i Lojërave të Fatit, javën e kaluar ka ndërmarr aksion dy ditorë në komunën e Prishtinës dhe Mitrovicës, me qëllim të identifikimit të subjekteve që ushtrojnë veprimtarin e lojërave të fatit në mënyrë të jashtëligjshme. Si rezultat i këtij aksioni janë mbyllur gjashtë (6) biznese të kësaj veprimtarie, të cilat janë …

Njoftim për tatimpagues – Raportimi i blerjeve mbi 500 €

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, nga data 1 janar 2018 dhe deri me datën 31 mars 2018, personat e angazhuar në tregti ose afarizëm, të cilët tatohen në bazë të të hyrave reale dhe që bëjnë blerje të mallrave ose shërbimeve nga …

Njoftim për tatimpagues – Regjistrimi i Mallrave në Stoqe

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, tatimpaguesit duhet të regjistrojnë mallrat në stoqe në fund të vitit kalendarik. Regjistrimi i tillë duhet të jetë i gatshëm më së largu deri me datën 10 Janar të vitit 2018. Çdo tatimpagues, pa marrë parasysh qarkullimin …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Diskutohen objektivat për vitin 2018

Menaxhmenti i Administratës Tatimore të Kosovës, ka mbajtur takim me drejtorët e Zyrave Regjionale me qëllim të diskutimit të synimeve dhe objektivave për vitin 2018. Ndër pikat kryesore të cilat u shpalosen gjatë këtij takimi ishin: implementimi i Strategjisë së ATK-së 2015-2020, përmbushja e objektivave të parapara me Planin Vjetor të Punës, përmbushja e objektivave …

NJOFTIM PËR QYTETARË

Të nderuar qytetarë, Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton rreth aplikimit për rimbursim nga kuponët fiskal për TM4/2017 ( tetor, nëntor, dhjetor  2017). Aplikimi për rimbursim të mjeteve nga grumbullimi i Kuponëve Fiskal për TM4/2017, fillon nga data 01 janar 2018 deri me 31 janar 2018. Aplikimi bëhet duke  plotësuar aplikacionin për rimbursim të mjeteve nga …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori Imeri takon Drejtorin Ekzekutiv të Klubit të Prodhueseve të Kosovës, Astrit Panxha

Drejtori i ATK-së, Sakip Imeri ka pritur sot në takim Drejtorin Ekzekutiv të Klubit të Prodhueseve të Kosovës, Astrit Panxha.  Qëllimi i këtij takimi ishte thellimi i bashkëpunimit me këtë klub, i cili bënë promovimin dhe përfaqësimin e komunitetit të bizneseve në Kosovë. Në këtë takim u diskutua për çështje të ndryshme, të cilat janë …

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – Aplikimi i formave të reja të Certifikatës së Rezidencës Tatimore në Republikën e Kosovës

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se nga muaji janar i vitit 2018, do të filloj aplikimi i formave të reja të Certifikatës së Rezidencës Tatimore në Republikën e Kosovës. Certifikatat që do të aplikohen/lëshohen nga ATK janë: Certifikatë e Rezidencës Tatimore për personin fizik afarist/juridik, për përcaktimin e Rezidencës Tatimore në Republikën e Kosovës; …