KOMUNIKATË PËR MEDIA – Ristrukturimi i skemës organizative të ATK-së

Publikuar më June 14, 2017 08:15

Menaxhmenti i Administratës Tatimore të Kosovës  ka mbajtur sot punëtori së bashku me përfaqësuesit nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe GIZ.

Qëllimi i kësaj punëtorie ishte rishikimi i strukturës organizativë të ATK-së, e cila ishte aprovuar me 15 mars 2016, me qëllim të funksionalizimit më të mirë dhe reflektimit ndaj ndryshimeve të ndodhura gjatë kësaj periudhe. Drejtori i ATK-së, Sakip Imeri potencoi se struktura e tanishme ka ndihmuar në arritjen e rezultateve dhe objektivat të ATK-së, si në aspektin e të hyrave ashtu edhe në ofrimin e shërbimeve më të mira. Ai, gjithashtu bëri të ditur se duhet të rishikojmë disa funksione në strukturën e re në mënyrë që përmbushja tatimore të jetë më efikase dhe t’iu përgjigjemi sfidave që po na përcjellin në zhvillimet e përgjithshme biznesore. (more…)

Përcjellje për pensionim të zyrtarëve të ATK

Publikuar më June 9, 2017 15:56

Në Administratën Tatimore të Kosovës, janë pensionuar dy zyrtarë: nga Zyra e Ankesave të Tatimpaguesve – znj. Sherife Avdiu, dhe nga drejtoria Rajonale e Pejës z.Ajdin Broçi.

Në një ceremoni të organizuar me rastin e përcjelljes në pension, znj. Avdiu dhe z.Broçi janë ndjerë të emocionuar,  pasi që nga dita e nesërme do t’i ndahen përditshmërisë dhe punës që kanë pasur për shumë vite në Administratën Tatimore. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori i ATK-së merr pjesë në konferencën e Bankës Botërore- Taxgip

Publikuar më June 2, 2017 11:12

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së, Sakip Imeri ka marr pjesë në konferencën dy ditore të organizuar nga Banka Botërore- Taxgip, me temë:  Sfidat e politikave dhe administrimit të TVSH-së, që u mbajt në Bukuresht të Rumanisë.

Qëllimi i kësaj konference ishte diskutimi i sfidave dhe çështjeve me prioritet, se ku qëndrojnë vendet e Evropës Lindore dhe Azisë Qendrore në fushën e tatimit vendor, tatimi ndërkombëtar, shkëmbimit të informatave, transparencës tatimore, ekonomisë joformale, kapacitetet e administrimit të tatimeve etj, si dhe mundësit e avancimit në këto fusha. (more…)

Page 3 of 13912345...102030...Last»