KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK publikon listën e t/p që u janë aprovuar Lirimet e TVSH-së në importim të mallrave

Publikuar më April 6, 2017 15:13

Administrata Tatimore e Kosovës në bazë të Nenit 29 të Ligjit për TVSH Nr. 05/L-037, publikon listat e bizneseve që u jenë aprovuar kërkesat për lirime të TVSH-së në importim të  mallrave për Lëndë të parë dhe Pajisje të Teknologjisë Informative.

Përmes Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2015, Nenit 48, janë përcaktuar kushtet dhe detajet tjera për mënyrën e realizimit të këtyre të drejtave ligjore.

Përmes kërkesës së tatimpaguesit (aplikacionit), e cila duhet të shkarkohet nga web- faqja e ATK-së, si dhe dokumenteve  tjera të duhura që duhet t’i bashkëngjitën (të përshkruara në nenin 48 të UA Nr. 03/2015), Komisioni i ATK-së i autorizuar për këto lirime do t’i shqyrtoj këto kërkesa brenda 15 ditëve nga dita e pranimit të saj. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori Imeri dorëzoj zyrtarisht Raportin Vjetor të Punës për vitin 2016 ministrit Hoti

Publikuar më April 4, 2017 12:21

Duke u bazuar në Nenin 8 të Ligjit për Administratën Tatimore dhe Procedurat, i cili thotë se deri më datë 31 mars të vitit pasues, duhet të dorëzohet raporti vjetor në Ministrin e Financave, sot zyrtarisht Drejtori i Administratës Tatimore të Kosovës, Sakip Imeri i dorëzoj Ministrit të Financave, Avdullah Hoti Raportin e Punës për vitin 2016.

Gjatë ceremonisë së dorëzimit të këtij raporti, drejtori Imeri tha se (more…)

NJOFTIM PËR QYTETARË

Publikuar më March 31, 2017 10:24

Të nderuar qytetarë,

Administrata Tatimore e Kosovës, njofton qytetarët rreth aplikimit dhe dorëzimit të plikove me kuponë fiskal për TM1/2017 (tremujorin e parë  2017).

Aplikimi për rimbursim të mjeteve nga grumbullimi i Kuponëve Fiskal për TM1/2017, fillon nga data 01 prill 2017 deri me 30 prill 2017.

Aplikimi bëhet duke  plotësuar aplikacionin për rimbursim të mjeteve nga grumbullimi i Kuponëve Fiskal. Aplikacioni duhet të plotësohet në mënyrë elektronike përmes ueb-faqes së Administratës Tatimore të Kosovës www.atk-ks.org, në linkun Shërbime Elektronike – Aplikacioni për Kuponë Fiskal.

Vetëm pasi të keni aplikuar, përmes këtij aplikacioni, ju do të mund t’i dorëzoni fizikisht plikot në cilëndo pikë të Postës së Kosovës. (more…)

Page 3 of 13212345...102030...Last»