KOMUNIKATË PËR MEDIA – Këmbimi i përvojave në fushën e Transferimit të Çmimit

Publikuar më July 19, 2017 19:50

Nga 17 deri 21 Korrik 2017 përfaqësues të ATK janë duke qëndruar në punëtorinë e organizuar nga OECD në Qendrën e Trajnimeve të Agjencisë së të Hyrave në Ankara-Turqi.

Qëllimi i punëtorisë është këmbimi i përvojave në fushën e Transferimit të Çmimit, me theks të veçantë në zbatimin e udhëzuesit të OECD për Transferimin e Çmimit.

Gjithashtu,  temë e diskutimit është edhe puna e bërë nga grupet punuese të OECD,  që do të reflekton në ndryshimin e këtij udhëzuesi, konkretisht raporti 8, 9, 10 dhe 13 i BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) në vija të trasha. (more…)

KOMUNIKATË E BRENDSHME – Unifikimi i shërbimeve ndaj tatimpaguesve

Publikuar më July 18, 2017 17:40

Departamenti i Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve – Zyra Qendrore, ka mbajtur sot takimin e rregullt mujor me udhëheqësit e shërbimit të tatimpaguesve nga regjionet, si dhe këshilltarët tatimor nga regjionet dhe zyra qendrore.

Ky takim është mbajtur në bashkëpunim me departamentet tjera të ATK-së, me qëllim që të diskutohen temat si në vijim:

1.Udhëzuesi lidhur me procedurat e pajisjes me Vërtetim Tatimor;

2.Plani i komunikimit me tatimpagues 2017; (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK realizoi Seminar për Asociacionin e Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës – AMIK

Publikuar më July 12, 2017 10:37

Administrata Tatimore e Kosovës, ka realizuar Seminar për anëtarët e Asociacionit të Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës (AMIK).

Temat të cilat u prezantuan/trajtuan në këtë seminar, ishin:

-Tatimi në Paga dhe Kontributet Pensionale;

-Tatimi në Qira;

-Tatimi mbi Vlerën e Shtuar;

-Tatimi në të Ardhura të Korporatave;

-Raportimi i blerjeve mbi 500 euro;

-Deklarimi përmes Sistemit Elektronik – EDI. (more…)

Page 3 of 14512345...102030...Last»