Njoftim për tatimpagues – ATK, modifikon formularët tatimor PD dhe CD

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se Formulari i deklarimit vjetor dhe pagesës për Tatimin në të Ardhurat Personale (PD) dhe Formulari i deklarimit vjetor dhe pagesës për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave (CD), janë duke u modifikuar, andaj deri më 31 janar 2020, nuk mundësohet dorëzimi i këtyre formularëve. Modifikimi/ndryshimi në formularët PD …

Njoftim për Tatimpagues – ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 03/2019

Administrata Tatimore e Kosovës, bazuar në Udhëzimin Administrativ MF-Nr. 06/2016, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik nr. 03/2019 – Detyrimi për të paguar TVSH-në për furnizimin e shërbimeve në lëmin e ndërtimit – Aplikimi i ngarkesës së kundërt. Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është të sqaroj trajtimin tatimor për aspekte të TVSH-së për furnizimin e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK mbledh 101 milion euro borxhe tatimore

Sot përmes një konference për media, drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj dhe zëvendës drejtori i Përgjithshëm i Operacioneve Nijazi Asllani, kanë prezantuar rezultatet e aktiviteteve që janë zhvilluar për trajtimin e borxheve tatimore, si dhe aktiviteteve tjera të mbledhjes së borxheve, përfshirë këtu edhe masat e marra për konfiskimin e pasurisë së tatimpaguesve …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK mbledh 43.7 milion euro të hyra më shumë se viti i kaluar

465.7 milion euro janë të hyrat e grumbulluara nga Administrata Tatimore e Kosovës për periudhën Janar-Nëntor 2019, që në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar kemi rritje për 10.4%  apo 43.7 milion euro më shumë. Përveç të hyrave, ATK gjatë këtyre muajve ka punuar me intensitet të lart në arritjen e objektivave …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Mirëpritet iniciativa për Përmirësimin e Integritetit të ATK-së

Administrata Tatimore e Kosovës ka vazhduar edhe sot konsultimet publike me bizneset, odat ekonomike, shoqatat, shoqërinë civile, media, donatorë dhe institucionet publike, të cilat janë duke u mbajtur për t’i paraprirë hartimit dhe implementimit të Planit për Përmirësimin e Integritetit të Administratës Tatimore të Kosovës. Ky plan ka për qëllim të identifikojë fushat që kontribuojnë …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori i ATK-së pjesë e konferencës “Sfidat e administratave tatimore të rajonit”

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Ilir Murtezaj, ka qenë pjesë e konferencës së organizuara në Maqedoninë e Veriut, me temën “Sfidat e administratave tatimore të rajonit”. Gjatë kësaj konference në veçanti u diskutua për njërën nga sfidat më të cilin përballen administratat tatimore në përgjithësi, të cila kanë të bëjnë me sundimin e ligjit dhe …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK vazhdon ta konfiskoj pasurin e tatimpaguesve borxhlinj

Administrata Tatimore e Kosovës edhe gjatë kësaj jave ka zhvilluar aksion në disa lokacione të ndryshme, për konfiskimin e pasurisë së tatimpaguesve, të cilët nuk kanë përmbush kërkesat ligjore të ATK-së, në pagesën e borxheve në afatin e përcaktuar, si dhe nuk i janë përgjigjur paralajmërimeve të ATK-së, se do të ndërmerren veprimet e mbledhjes …