KOMUNIKATË PËR MEDIA – Zv. Ministri Gashi dhe drejtori Imeri takohen me drejtoret rajonal të ATK-së

Qëllimi i këtij takimit ishte prezantimi i të arriturave të ATK-së, me theks të veçantë publikimi i raportit të menaxhimit të kërkesave të rimbursim të tatimpaguesve përmes modulit elektronik. Gjithashtu, janë shpalos rezultatet e të hyrave, kontrolleve, vizitave dhe borxheve tatimore. Në takim ishte zv. Ministri i Financave Fatmir Gashi, i cili shprehi mbështetjen e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK mban takimin përmbyllës me donatorët dhe palët e interesit

Administrata Tatimore e Kosovës duke pas parasysh bashkëpunimin dhe mbështetjen e deritanishme si nga  donatorët ashtu edhe nga palët e interesit, sot ka mbajtur takimin përmbyllës të vitit 2018. Në këtë ngjarje janë shpalos Zhvillimet në ATK gjatë vitit 2018, Objektivat për vitin 2019 dhe Plani i Reformave per periudhën 2019-2021. Drejtori i Përgjithshëm i …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – GIZ ka organizuar punëtori për menaxhmentin e ATK-së

GIZ ka organizuar punëtori për menaxhmentin e ATK lidhur me komunikimi joverbal dhe hyrje në inteligjencën emocionale si kornizë logjike në komunikim. Në këtë punëtori kanë ligjëruar profesorë nga Universiteti Prishtinës “Hasan Prishtina”, Dr. Prof.  Aliriza Arënliu dhe Dr. Prof. Dashamir Bërxulli. ATK, është mirënjohëse dhe e çmon shumë bashkëpunimin me GIZ, i cili administratën …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK ka grumbulluar 94.6 % të të hyrave të përgjithshme vjetore

Administrata Tatimore e Kosovës një muaj para së të mbyllet viti kalendarik ka arritur që të tejkaloj parashikimet e përcaktuara.  Sigurisht, që tek ky rezultat kanë ndikuar përkushtimi dhe qasja profesionale e menaxhmentit  dhe të zyrtarëve të ATK-së. Deri me 30 nëntor 2018  administrata tatimore ka grumbulluar 94.6 % të të hyrave të përgjithshme vjetore, …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Prezantohen rezultatet e projektit “Qasja bihevioriste në ngritjen e përmbushjes tatimore”

Ekspertet nga Banka Botërorë kanë prezantuar rezultatet nga projekti “Qasja bihevioriste në ngritjen e përmbushjes tatimore”, projekti në fjalë është tërësisht i ri dhe unik jo vetëm në Kosove por edhe në regjion. Rezultat e projektit tregojnë se institucionalizimi i qasjes bihevioriste në mbledhjen e tatimeve i mundëson Kosovës që të krijoj (zhvilloj) ndërhyrje të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK merr vendim mbi pezullimin nga detyra për dy inspektor tatimor

Administrata Tatimore e Kosovës njofton opinionin publik se bazuar në informatat e pranuara nga organet kompetente dhe duke u mbështetur në nenin 69  të Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Kosovës, ka marrë vendim mbi pezullimin parandalues nga marrëdhënia e punës në ATK për dy inspektor, të cilët janë arrestuar nën  dyshimet se kanë …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori i ATK-së po merr pjesë në konferencën ndërkombëtare në Budapest

Drejtori i ATK-së po merr pjesë në konferencën ndërkombëtare profesionale dhe akademike, me temë “Siguria, Shërbimi dhe Zhvillimi -Drejtimet e Reja në Operimin e Administratave të të Hyrave”, e cila po mbahet në Budapest-Hungarisë. Qëllimi kësaj konference është diskutimi i sigurisë dhe mbrojtjes së të dhënave, menaxhimi i të dhënave si mjet për lehtësimin e …

NJOFTIM PËR QYTETARË

Administrata Tatimore e Kosovës njofton qytetarët të cilët kanë qenë fitues nga rimbursimi i kuponëve fiskal për TM3/2018 se me datën 27.11.2018 janë ekzekutuar mjetet në llogaritë tuaja bankare. Gjendjen e plikos tuaj mund ta verifikoni përmes aplikacionit https://kuponatfiskal.atk-ks.org/AplikimiStatusi. Numri i përgjithshëm i qytetarëve të cilët kanë aplikuar për këtë periudhë ishte 55,856.

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori i ATK-së po merr pjesë në konferencën ndërkombëtare në Budapest

Drejtori i ATK-së po merr pjesë në konferencën ndërkombëtare profesionale dhe akademike, me temë “Siguria, Shërbimi dhe Zhvillimi -Drejtimet e Reja në Operimin e Administratave të të Hyrave”, e cila po mbahet në Budapest-Hungarisë. Qëllimi kësaj konference është diskutimi i sigurisë dhe mbrojtjes së të dhënave, menaxhimi i të dhënave si mjet për lehtësimin e …

Njoftim për tatimpagues – Mbajtja e tatimit në burim është detyrim ligjor!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat fizik afarist dhe personat juridik, se janë të detyruar të mbajnë tatimin në burim për pagesat që i bëjnë për: paga dhe pensione, interes, të drejta pronësore, qira, kategori të veçanta dhe për pagesa të caktuara për jo rezidentë, ashtu siç është përcaktuar në Legjislacionin Tatimor. Aktivitetet …