KOMUNIKATË PËR MEDIA – Memorandum Bashkëpunimi mes ATK-së dhe AKA-së

Administrata Tatimore e Kosovës dhe Agjencia Kosovare për Akreditim, kanë nënshkruar sot një Memorandum Bashkëpunimi, me qëllim të shkëmbimit të të dhënave në identifikimin e statusit të marrëdhënies së punës, përkatësisht të identifikimit të statusit primar dhe sekondar, për stafin akademik të angazhuar në institucionet e arsimit të lartë. Shkëmbimi i të dhënave është më …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK sekuestron dokumentacion dhe fakte për shmangie nga tatimi

Departamenti i Hetimeve Tatimore dhe Inteligjencës, në bashkëpunim me Policinë e Krimeve Ekonomike dhe në asistim të Inspektoriatit Farmaceutik të Ministrisë së Shëndetësisë, me datë 17  Nëntor 2017, ka zhvilluar një kontroll (bastisje) tek një Klinikë në Prishtinë, ku sipas informacioneve fillestare është dyshuar se kemi të bëjmë me shmangie tatimore (deklarime të rrejshme). Administrata …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Përmbyllet me sukses cikli i seminareve me tatimpagues

Administrata Tatimore e Kosovës, ka përmbyllur ciklin e seminareve me tatimpagues në të gjitha regjionet, si: Gjakovë, Prizren, Mitrovicë, Gjilan, Pejë, Ferizaj dhe Prishtinë. Qëllimi i mbajtjes së këtyre seminareve ishte informimi i tatimpaguesve për aplikimin e ngarkesës së kundërt të TVSH-së, për shërbimet e blera jashtë Kosovës, si dhe aplikimin e ngarkesës së kundërt …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Seminari i përbashkët mes ATK dhe Drejtorisë së Tatimeve të Shqipërisë

Është mbajtur seminari i përbashkët mes Administratës Tatimore të Kosovës dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve të Shqipërisë, lidhur me Transferimin e Çmimit. Qëllimi i këtij seminari ishte shkëmbimi i përvojave në fushën e transferimit të çmimit, aspekti i bazës ligjore dhe i përgatitjes së dokumentacionit të Transferimit të Çmimit. Ky seminar është organizuar nga …

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES NË REGJIONIN E FERIZAJIT – Ndërrohet lokacioni për mbajtjen e seminarit më 15.11.2017

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se seminari i planifikuar për tatimpagues në Regjionin e Ferizajt, më 15.11.2017 duke filluar nga ora 10:00, nuk do të mbahet në sallën e Kuvendit Komunal, mirëpo, mbahet në të njëjtën datë dhe në të njëjtën kohë, por në Sallën e Kulturës në Ferizaj. Pra, seminari për tatimpaguesit e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet ATK-së dhe Agjencisë shtetërore të Koresë së Jugut për Siguri të Internetit -KISA

Administrata Tatimore e Kosovës dhe Agjencia shtetërore e Koresë së Jugut për Siguri të Internetit ( KISA), kanë nënshkruar sot një Memorandum Mirëkuptimi, me qëllim të bashkëpunimit ndërmjet palëve në fushën e sigurisë kibernetike. Objektivi i përgjithshëm i këtij MiM, përfshinë lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet palëve, për promovimin e  projekteve që nxisin bashkëpunimin, në fushat …

Komunikatë për Media – Prezantohet vlerësimi i vëllimit të ekonomisë joformale në Kosovë

“Ministria e Financave dhe Agjencitë e saja tatim-mbledhëse kanë ndërmarrë dhe vazhdojnë të ndërmarrin veprime konkrete që ndikojnë mjaft në formalizmin e aktiviteteve të biznesit “, tha  ministri i Financave Bedri Hamza në takimin e sotëm të organizuar nga  Ministria e Financave dhe Zyra e BE-së në Kosovë, përmes projektit të financuar nga BE-ja “Mbështetja …

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – Rikujtesë: Dorëzimi i raportit për transaksionet e kontrolluara për vitin 2016

Ju njoftojmë se Ministri i Financave më 20 Korrik 2017 ka nxjerrë Udhëzimin Administrativ MF.-Nr. 02/2017 për Transferim të Çmimit, i cili përcakton rregullat dhe procedurat për administrimin dhe zbatimin e transferimit të çmimeve në përputhje me dispozitat e nenit 27 të Ligjit Nr. 05/L-029 për Tatimin mbi të Ardhurat e Korporatave. Dispozitat e këtij …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK ka bërë tërheqjen e numrave potencial fitues për TM3 2017

Administrata Tatimore e Kosovës me datë 3 Nëntor ka bërë tërheqjen e numrave potencial fitues, për rimbursim të qytetarëve nga grumbullimi i kuponëve fiskal për periudhën e TM3 2017. Tërheqja e numrave potencial fitues është transmetuar drejtpërdrejt në RTK, ku janë tërhequr tre numra potencial fitues, ashtu siç është e specifikuar në Udhëzimin Administrativ 01/2017.  …