KOMUNIKATË PËR MEDIA – Në Prizren mbyllen 6 subjekte të lojërave të fatit dhe gjobiten me 30, 000 euro

Linja e bashkëpunimit pa pagës 0800 80 800 është duke treguar rezultate në vazhdimësi. Një qytetarë nga komuna e Prizrenit përmes kësaj linje, ka raportuar se pas vizitave që i janë bërë disa subjekteve të lojërave të fatit, nga ana e inspektorëve të ATK-së, pronarët e këtyre subjekteve të nesërmen kanë rihapur lokalet e tyre, …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK diskuton të arriturat dhe zhvillimet tjera me FMN-ën

Nga 25 Tetor deri më 7 Nëntor 2017, në ATK do të qëndrojë një mision i FMN-së, “Asistenca Teknike në Reformat e Administratës Tatimore”. Dje është mbajt takimi hyrës i këtij misioni, ku janë prezantuar objektivat e misionit dhe në përgjithësi agjenda e punës. Asistenca Teknike në Reformat e Administratës Tatimore, do të përfshijë funksionet …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Rritet besimi i qytetarëve ndaj ATK-së

Rritet bashkëpunimi mes qytetarëve dhe Administratës Tatimore të Kosovës, duke raportuar parregullsitë tatimore, evazionin fiskal, rastet korruptive, si dhe dukurit tjera negative që ndërlidhen me sistemin tatimor në Kosovë. ATK në mënyrë që të jetë më e suksesshme në luftimin e këtyre dukurive, ka të instaluar linjën pa pagesë 0800 80 800, si dhe kutit …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori i Imeri vizitoj Zyrën Regjionale të ATK-së në Ferizaj

Në  vazhdën e vizitave të planifikuara në zyrat regjionale të ATK-së, Drejtori i Përgjithshëm  i  ATK-së, Sakip Imeri  fillimisht ka vizituar  regjionin Ferizajt.  Në këtë takim,  drejtori Imeri foli për të arriturat dhe sfidat që ka pasur ATK gjatë kësaj periudhe dhe kërkoj angazhim të vazhdueshëm, me qëllim të ofrimit të shërbimeve kualitative për tatimpaguesit dhe përmbushjes …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Qendra e Shërbimit të Tatimpaguesve, shërbime të shpejta dhe profesionale për tatimpagues

Përmbushja vullnetare e obligimeve tatimore, ofrimi i shërbimeve profesionale, transparente dhe efikase ka qenë dhe vazhdon të jetë ndër qëllimet kryesore të Administratës Tatimore të Kosovës,  në raport me  tatimpaguesit. Këtë e dëshmon edhe Qendra për Shërbim të Tatimpaguesve në Prishtinë, e cila i këshillon dhe shërben rreth 40 mijë tatimpagues në tërë regjionin e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK e përkushtuar në luftimin e ekonomisë joformale

“Mbështetja e mëtutjeshme e institucioneve të Kosovës në luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe ekstremizmit të dhunshëm”, ka qenë tema e trajnimit dy ditorë në të cilin pjesëmarrës ishin edhe  përfaqësues nga ATK. Administrata Tatimore e Kosovës vazhdimisht bën përpjekje në luftimin e ekonomisë joformale, duke u bazuar në praktikat më të mira të …

Njoftim për tatimpagues – ATK publikon Fletëpalosjen “Transferimi i Çmimit”

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se është publikuar Fletëpalosja “Transferimi i Çmimit”. Qëllimi i publikimit të kësaj Fletëpalosjeje është që të informoj më për së afërmi tatimpaguesit për zbatimin e Udhëzimit Administrativ për Transferim të Çmimit. Transferimin e Çmimit mund ta kontaktoni çdo ditë në Nr. Tel: 038 200 250 71 nga ora 8:00 …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK takon përfaqësuesit e subjekteve të lojërave të fatit

Menaxhmenti i Lartë i Administratës Tatimore ka organizuar një takim të përbashkët me të gjithë përfaqësuesit e subjekteve të lojërave të fatit, të cilat veprojnë në Kosovës. Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi i shumë çështjeve, që lidhen me ushtrimin e kësaj veprimtarie. Në këtë takim i cili nuk është i pari që mbahet në …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Dhuro gjak, shpëto jetë!

Sot gjatë ditës në Administratën Tatimore të Kosovës kanë qëndruar një ekip i Qendrës së Kosovës për Transfuzion të Gjakut. Me këtë rast një numër i madh i zyrtarëve të ATK-së dhuruan gjak vullnetarisht. Me këtë stafi i ATK-së, sikurse edhe vitet tjera, vazhdon traditën e dhurimit të gjakut duke qenë të vetëdijshëm për rëndësinë, …

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Të nderuar qytetarë, Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton rreth aplikimit për rimbursim nga kuponët fiskal për TM3/2017 ( korrik, gusht, shtator 2017). Aplikimi për rimbursim të mjeteve nga grumbullimi i Kuponëve Fiskal për TM3/2017, fillon nga data 01 tetor 2017 deri me 31 tetor 2017. Aplikimi bëhet duke plotësuar aplikacionin për rimbursim të mjeteve …