KOMUNIKATË PËR MEDIA – Muaji Janar me aktivitete intensive në teren

Administrata Tatimore e Kosovës gjatë muajit Janar 2018, ka vazhduar me përkushtim realizimin e planit të hyrave, duke zhvilluar aktivitet te tatimpaguesit përmes vizitave dhe kontrollit tatimor, me qëllim të njoftimit të tatimpagueseve me të drejtat e tyre, si dhe obligimet që kanë ndaj buxhetit të Republikës së Kosovës. Gjatë muaji Janar 2018 janë realizuar …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Parandalimi dhe luftimi i ekonomisë jo-formale dhe evazionit fiskal

Ekonomia jo-formale në shkallë të gjerë dëmton interesat fiskale të Qeverisë, duke shkaktuar zvogëlimin e të hyrave për buxhetin e shtetit. Kjo dobëson infrastrukturën shtetërore, si dhe aftësinë e saj për të ofruar shërbime më të mira publike. Ndikimet e ekonomisë jo-formale nuk kufizohen vetëm  në sektorin publik, por ato ndikojnë me të madhe edhe …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – 5.2 miliard euro të inkasuara për 18 vite

Drejtori i Përgjithshëm i Administratës Tatimore të Kosovës, Sakip Imeri ka mbajtur sot konferencë për media, me rastin e 18 vjetorit të themelimit të ATK-së, si dhe 10 Vjetorit të Pavarësisë së Republikës së Kosovës. Në këtë konferencë u prezantua zhvillimi i administratës tatimorë ndër vite, me ç ‘rast drejtori Imeri shpalosi disa nga arriturat …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK ka bërë tërheqjen e numrave potencial fitues për TM4 2017

Administrata Tatimore e Kosovës me datë 8 Shkurt ka bërë tërheqjen e numrave potencial fitues, për rimbursim të qytetarëve nga grumbullimi i kuponëve fiskal për periudhën e TM4 2017. Tërheqja e numrave potencial fitues është transmetuar drejtpërdrejt në RTK, ku janë tërhequr tre numra potencial fitues, ashtu siç është e specifikuar në Udhëzimin Administrativ 01/2017.  …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Deklaroni të ardhurat dhe paguani tatimin

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat fizik jo afarist, personat fizik afarist dhe personat juridik, se janë të detyruar të deklarojnë dhe të paguajnë tatimet dhe Kontributet Pensionale në mënyrë reale dhe në kohë, ashtu siç është përcaktuar me Legjislacionin Tatimor. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen pikërisht te personat, të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Mbyllen edhe 13 subjekte tjera të lojërave të fatit

Në një aksion të zhvilluar nga inspektorët e Divizionit të Lojërave të Fatit-ATK, janë mbyllur 13 subjekte që ushtrojnë jashtëligjshëm veprimtarin e lojërave të fatit, për të cilat njëkohësisht janë lëshuar gjoba në vlerë 50,000 euro. Ky aksion është zhvilluar në qytetin e Prishtinës dhe Podujevës. Ndëshkimi i këtyre subjekteve është bërë pasi që të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – 7.2 milion deklarata të shkarkuara përmes E-Deklarimit

Administrata Tatimore e Kosovës, në vitin 2011 ka lancuar projektin me të madh elektronik të quajtur E-Deklarimi, kjo platform fillimisht ka qenë në dispozicion për bizneset që janë të kategorizuara në Drejtorin e Tatimpaguesve të Mëdhenj , ndërsa për pjesën tjetër të tatimpaguesve mundësi e përdorimit të EDI-t ka qenë nga fillimi i vitit 2012. …

52-mije-euro=gjoba

KOMUNIKATË PËR MEDIA – 52 mijë euro gjoba dhe 13 biznese të lojërave të fatit të mbyllura nga ATK

Administrata Tatimore e Kosovës-Divizioni i Lojërave të Fatit, nga një aksion i ndërmarr në disa komuna të Republikës së Kosovës, ka mbyllur 13 subjekte që ushtrojnë  jashtëligjshëm veprimtarin e lojërave të fatit, të cilat po ashtu janë ndëshkuar me gjoba në vlerë 52,000 euro. Ndëshkimi i këtyre subjekteve është bërë pasi që të njëjtat kanë …