KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, realizoi Seminar për OJQ

Administrata Tatimore e Kosovës, në bashkëpunim me KCSF – Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile, ka organizuar Seminar dy ditor për Organizatat Jo Qeveritare me temën: Procedurat e raportimit dhe obligimet e OJQ-ve ndaj Administratës Tatimore të Kosovës. Më konkretisht në këtë seminar u prezantuan/trajtuan temat, si në vijim: -Tatimi në Paga dhe Kontributet Pensionale -Tatimi …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Donatoret vazhdojnë mbështetjen e tyre për ATK-në

Administrata Tatimore e Kosovës ka mbajtur takimin e radhës me donator, i cili mbahet çdo vit. Në takim pjesëmarrës ishin përfaqësues nga Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, USAID, GIZ, Ambasada e Shqipërisë, Ambasada e Francës, Ambasada Britanisë, Komisioni Evropian, IFC.  Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i progresit të ATK-së deri më tani, mbështetja e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Maturantët njoftohen me Sistemin Tatimor në Kosovë

Administrata Tatimore e Kosovës, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, si dhe Drejtoritë e Arsimit në Komunat përkatëse, ka mbajtur Seminare për maturantët në të gjitha Regjionet e saj. Maturantëve të Shkollave të Mesme, u është prezantuar tema “Sistemi Tatimor në Kosovë”. Qëllimi i këtyre seminareve ishte edukimi i nxënësve/maturantëve, lidhur me …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK mbledh 5,7 milion euro, më shumë se e njëjta periudhë e vitit 2015

Administrata Tatimore e Kosovës, ka mbajtur sot konferencën e rregullt vjetore për media, në të cilën është prezantuar raporti i punës për periudhën e punës Janar-Prill 2016, si dhe të arriturat tjera për këtë periudhë. Ministri i Financave Avdullah Hoti në këtë konferencë tha se jemi të kënaqur me punën që është duke bërë Administrata …

NJOFTIM PËR MEDIA

Të nderuar qytetarë, Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se shtyhet afati i dorëzimit të plikove me Kuponë Fiskal, deri me datën 04 maj 2016. Afati i paraparë i dorëzimit të plikove me Kuponë Fiskal të grumbulluar gjatë muajve janar, shkurt dhe mars, ishte nga data 01 prill 2016 deri më 30 prill 2016. Duke …