KOMUNIKATË PËR STAFIN – ATK mban seminar me tatimpagues

Administrata Tatimore e Kosovës ka organizuar seminar me tatimpagues me temën “Zbatimi i udhëzimit administrativ për Transferimin e Çmimit”, që kishte për qëllim informimin e tatimpaguesve që janë subjekt i Tatimit në të Ardhurat e Korporatave dhe të cilët marrin pjesë në një apo më shumë transaksione të kontrolluara me palët e lidhura, që gjenden …

Njomza Alaj

SQARIM PËR QYTETARË

Administrata Tatimore e Kosovës  njofton të gjithë qytetarët, të cilët kanë qenë fitues nga tërheqja e numrave potencial fitues për periudhën TM4 2017, se procesi i verifikimit të plikove me kuponë fiskal ka përfunduar, dhe tani presim që të ekzekutohen listat e fituesve për rimbursim të mjeteve. Rimbursimi i fituesve do të bëhet më së …

seminar

Administrata Tatimore e Kosovës organizon seminar për tatimpagues

TEMA: ZBATIMI I UDHËZIMIT ADMINISTRATIV PËR TRANSFERIMIN E ÇMIMIT  SEMINARI MBAHET: Data Ora Vendndodhja 06.03.2018 10:00 Hotel “EMERALD” Prishtinë Në këtë seminar ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit që janë subjekt i tatimit në të ardhurat e korporatave dhe të cilët marrin pjesë në një apo më shumë transaksione të kontrolluara me palët e lidhura që …

Njomza Alaj

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK merr vendim mbi pezullimin nga puna për dy inspektorë tatimorë

Administrata Tatimore e Kosovës njofton opinionin publik se bazuar në informatat e pranuara nga Prokuroria dhe duke u mbështetur në nenin 69  të Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Kosovës, ka marr vendim mbi pezullimin parandalues nga marrëdhënia e punës në ATK për dy zyrtarëve – inspektorë tatimorë të dyshuar për korrupsion dhe keqpërdorim …

Njoftim për tatimpagues – Përzgjedhja e punëdhënësit primar apo sekondar, është obligim ligjor!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë punëdhënësit, se janë të detyruar, që në momentin e pagesës së pagës për të punësuarin, të mbajnë tatimin në burim në paga dhe kontribute pensionale, ashtu siç është përcaktuar në Legjislacionin Tatimor. Punëdhënësi, përmes deklarimit të listës së pagesës mujore, në formatin elektronik të përcaktuar nga Administrata Tatimore …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Banka Botërore dhe GIZ-i vazhdojnë me mbështetjen e tyre për ATK-në

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së, Sakip Imeri ka pritur në takim një ekip nga Banka Botërore, si dhe zyrtarë nga organizata GIZ. Gjatë këtij takim është diskutuar për proceset aktuale në Administratën Tatimore dhe objektivat në fushën e modernizimit të ATK-së.  Gjithashtu, u diskutua edhe për mundësinë e zhvillimit të programit të mbështetjes, në fushën …