KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, së shpejti me një shërbim të ri – Moduli për menaxhimin e rimbursimeve

Administrata Tatimore e Kosovës përmes sistemit elektronik EDI është duke punuar që të nxjerr modulin e ri të rimbursimit, i cili ka  për qëllim menaxhimin e kërkesave për rimbursim të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, Tatimit në të Ardhurat Personale, si dhe Tatimit në të Ardhurat në Korporata të cilat pranohen në mënyrë elektronike, me …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK sekuestron dokumentacion dhe fakte tjera për shmangie nga tatimi

Departamenti i Hetimeve Tatimore dhe Inteligjencës (DHTI) sot ka zhvilluar një aksion të gjerë në 6 lokacione të ndara, nën dyshimin e veprës penale shmangie nga tatimi. Lokacionet e bastisura kanë qenë: –          3 lokacione në Ferizaj (2 subjekte tatimore dhe 1 zyrë e kontabilitetit), –          1 lokacion në Kamenicë (1 subjekt tatimor), –          1 …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Roli i Marrëveshjes së Eliminimit të Tatimit të Dyfishtë në të Ardhura dhe Kapital, nё marrëdhëniet ekonomike ndërkombëtare

 Marrëveshjet për Eliminimin e Tatimit të Dyfishtë (METD) në të Ardhura dhe Kapital, janë marrëveshje bilaterale në mes të dy shteteve me qëllim të parandalimit të tatimimit të dyfishtë, evazionit dhe shmangies tatimore. Tatimimi i dyfishtë ndodh kur  që të dy- shteti i rezidencës  së personave përkatës dhe shteti tjetër ku ata krijojnë të ardhura …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Hetimet tatimore në aksion të gjerë

Departamenti i Hetimeve Tatimore dhe Inteligjencës sot është duke zhvilluar një aksion të gjerë në 6 lokacione të ndara: –          3 lokacione ne Ferizaj, –          1 lokacion ne Kamenice, –          1 lokacion ne Prishtine dhe –          1 lokacion ne Graçanice Dyshimet janë se disa subjekte dhe disa persona janë të përfshirë në transaksione fiktive, ku …

Njomza Alaj

Njoftim për tatimpagues – Mbajtja e tatimit në burim është detyrim ligjor!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat fizik afarist dhe personat juridik, se janë të detyruar të mbajnë tatimin në burim për pagesat që i bëjnë për: paga dhe pensione, interes, të drejta pronësore, qira, kategori të veçanta dhe për pagesa të caktuara për jo rezidentë, ashtu siç është përcaktuar në Legjislacionin Tatimor. Aktivitetet …

Njomza Alaj

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, realizoi seminar për zyrtarët e sektorit të financave të Organizatave Buxhetore

Administrata Tatimore e Kosovës, realizoi seminar për zyrtarët e sektorit të financave të Organizatave Buxhetore. Tema e cila u prezantuan/trajtua në këtë seminar, ishte: Mbajtja e Tatimit në Burim në Paga dhe Kontribute Pensionale Qëllimi i mbajtjes së këtij seminari ishte informimi i zyrtarëve nga sektori i financave të Organizatave Buxhetore, lidhur me Mbajtjen e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – GIZ do të vazhdoj ta mbështesë ATK edhe gjatë vitit 2018

Drejtori i ATK-së Sakip Imeri ka pritur në takim misionin e përbërë nga ekspertë vendorë dhe ndërkombëtar nga projekti i GIZ-t për Reformë në Sistemin e Financave Publike në Kosovë. Qëllimi i misionit ishte planifikimi i fazës së ardhshme të projektit në Kosovë, konkretisht fushat e bashkëpunimit GIZ-ATK. Në takim u diskutua edhe për përcaktimin …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Takimi i radhës me drejtorët e zyrave rajonale

Menaxhmenti i Lartë i ATK-së ka zhvilluar takim me drejtoret e zyrave rajonale të ATK-së. Në këtë takim janë diskutuar çështjet që ndërlidhen me aktivitetet dhe ecuritë e planifikimeve operative, trendin e të hyrave si dhe realizimin e projeksionit për vitin 2018, trajtimi i kërkesave te tatimpaguesve për rimbursime tatimore, procesi i kontrolleve tatimore, fiskalizimi …