KOMUNIKATË PËR MEDIA – Tatimpaguesit të kënaqur me shërbimet e ofruara nga ATK

Administrata Tatimore e Kosovës në bashkëpunim me Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, sot ka mbajt konferencë të përbashkët, në të cilin janë prezantuar rezultatet e anketës me tatimpagues për vitin 2017 lidhur perceptimet e tatimpaguesve, përfshirë individët dhe bizneset e madhësive dhe sektorëve të ndryshëm, lidhur me punën dhe shërbimet e ofruara nga …

REAGIM

Administrata Tatimore e Kosovës e ka parë të arsyeshme të reagoj ndaj deklaratës së deputetit të Kuvendit të Republikës së Kosovës Milaim Zeka, i cili në seancën e ditës së djeshme të kuvendit ka folur lidhur me rimbursimin e  TVSh-së për tatimpaguesit. Administrata Tatimore e Kosovës njofton opinionin e gjerë se kërkesat për rimbursim të …

Njomza Alaj

Komunikatë – Seminare për Drejtoritë Rajonale të ATK-së

Divizioni për Transferimin e Çmimit së bashku me Drejtorinë për Bashkëpunim ndërkombëtar këshiltarët tatimorë nga departamenti i kontrollit prej datës 21.05.2018 deri me datën 01.06.2018 ka mbajtur seminare nëpër të gjitha Drejtoritë Rajonale të ATK, Drejtorinë e Tatimpaguesve të Mëdhenj, me Drejtorinë e hetimeve tatimore dhe intelegjencës dhe me zyrtarët e ATK të cilët kanë …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Konferenca rajonale për stabilitet financiar dhe mjedis të ri global

Administrata Tatimore e Kosovës ka marr pjesë në samiti rajonal i cili është mbajtur në Beçiq të Malit të Zi me temë “Stabiliteti Financiar Rajonal në Mjedisin e ri Global” në të cilën pjesëmarrës ishin Guvernatorë, Ministra të Financave dhe Drejtorë të Administratave Tatimore të rajonit. Qëllimi i kësaj konference ishte diskutimi i reformave të …

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, edhe me një shërbim të ri elektronik!

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se nga data 01 qershor 2018 është publikuar versioni i ri i Sistemit Elektronik – EDI, i cili ofron edhe shërbimin – Menaxhimi i Rimbursimeve. Shërbimi i ri elektronik për Menaxhimin e Rimbursimeve është funksionalizuar në sistemin elektronik EDI, dhe është në dispozicion për tatimpaguesit, të cilët bëjnë kërkesë …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – 9 lokale të lojërave të fatit të mbyllura dhe 31 pajisje të konfiskuara

Departamenti i Lojërave të Fatit-ATK,  ka mbyllur edhe 9 lokale të tjera të lojërave të fatit në qytetin e Suharekës. Këto lokale janë mbyllur pasi inspektorët kanë konstatuar se lokalet në fjalë veprimtarin e tyre e kanë ushtruar duke mos i plotësuar kriteret e Ligjit për Lojërat e Fatit. Nga ky aksion janë konfiskuar 31 …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Konferenca për krijimin e kapaciteteve në fushën e tatimeve

Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Sakip Imeri është duke marr pjesë në konferencën për krijimin e kapaciteteve në fushën e tatimeve, e cila është duke u mbajtur në Stokholm. Konferenca në fjalë është organizuar nga  Ministria e Financave dhe Ministria e Punëve të Jashtme në Suedi. Ndërtimi i kapaciteteve në administratë tatimore aktualisht është një …

Njoftim për qytetarë

Administrata Tatimore e Kosovës njofton të gjithë qytetarët se në rrjetin social Facebook janë hapur disa llogari në emër të ATK-së, të ngjashme si kjo https://www.facebook.com/kuponatfiskal/ . Ne ju bëjmë më dije se e vetmja llogari zyrtaren në Facebook e ATK-së është kjo https://www.facebook.com/rks.atk/ krejt çka ju intereson të dini rreth aktiviteteve të administratës tatimore, …

Njoftim nga Administrata Tatimore e Kosovës – Regjistroni veprimtaritë ekonomike dhe deklaroni të punësuarit tuaj!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të regjistrohen, pajisen me Numër Unik të Regjistrimit të Biznesit / Numër Fiskal, deklarojnë dhe paguajnë tatimet (bazuar në statusin e tyre) dhe të mbajnë Tatimin në Burim dhe Kontributet Pensionale për …