KOMUNIKATË PËR MEDIA – Edukimi i hershëm i të rinjëve për sistemin tatimor në Kosovës

Në mënyrë që nxënësit e shkollave të mesme të njoftohen me rolin e Administratës Tatimore të Kosovës në mbledhjen e të hyrave për buxhetin e Republikës së Kosovës, si dhe rëndësinë e tatimeve në zhvillimin e përgjithshëm të shtetit, ATK është duke mbajt seminare nëpër shkolla të mesme. Lidhur me rolin dhe rëndësinë e tatimeve, …

Njoftim për tatimpagues – Afati i deklarimit vjetor për periudhën 2017

Të nderuar tatimpagues, Bazuar në Legjislacionin Tatimor, afati për deklarimin vjetor dhe pagesën e Tatimit në të Ardhura Personale, Tatimit në të Ardhura të Korporatave dhe Ortakëritë, është më 31 mars ose para 31 marsit të vitit që pason periudhën tatimore. Sipas nenit 17, paragrafit 7 të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori Imeri vizitoj Drejtorin e të Hyrave në Malin e Zi

Gjatë konferencës të organizuar në CEF për udhëheqja e ndryshimeve në një Administratë Tatimore Moderne, e mbajtur në Podgoricë, Drejtori i Përgjithshëm  i  ATK-së, Sakip Imeri me bashkëpunëtor ka vizituar Drejtorin e Përgjithshëm të Drejtorisë së të Hyrave të Malit te Zi, Miomir Mugosa.  Në këtë takim,  drejtoret z. Mugosha dhe z. Imeri diskutuan për të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Apliko për rimbursim nga kuponët fiskal

Administrata Tatimore e Kosovës njofton gjithë qytetarë së  nga data 1 Prill 2018 mund të aplikojnë për rimbursim nga kuponët fiskal. Aplikimi për rimbursim të mjeteve nga grumbullimi i Kuponëve Fiskal për TM1/2018, fillon nga data 1 Prill 2018 dhe vazhdon deri me 30 Prill 2018. Aplikimi bëhet duke  plotësuar aplikacionin për rimbursim të mjeteve …

Njomza Alaj

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Përmbyllet me sukses cikli i seminareve me tatimpagues

Administrata Tatimore e Kosovës gjatë muajit mars 2018 ka mbajtur seminar në të gjitha drejtoritë rajonale me qëllim të informimit të tatimpaguesve lidhur shërbimet e reja elektronike, deklarimin vjetor dhe raportimin e pasqyrave financiare. Pjesëmarrësit u njoftuan për shërbimet e reja elektronike tani të zbatueshme si dhe për shërbimet që priten në ardhmen,  deklarimin vjetor …

Njomza Alaj

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Modernizimi i moduleve për zgjerimin dhe avancimin e analizës së rrezikut

Në vazhdën e modernizimit të moduleve dhe veglave për identifikimin e tatimpaguesve delikuent si dhe në zvogëlimin e ekonomisë joformale, Grupi Punues i emëruar nga Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së, në përbërjen e anëtarëve nga departamente të ndryshme si: Menaxhimi i Rrezikut, Kontrolli, Edukimi, etj. ka përfunduar punën e tij lidhur në zgjerimin dhe avancimin …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK pjesë e konferencës “Udhëheqja e ndryshimeve në një Administratë Tatimore Moderne”

Nga data 26 deri 28 Mars 2018, Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së Sakip Imeri së bashku me menaxhmentin e lartë, janë duke marrë pjesë në konferencën me temë ”Udhëheqja e ndryshimeve në një Administratë Tatimore Moderne”, e cila po mbahet në Podgoricë, Mali i Zi. Në këtë ngjarje do të trajtohen temat nga ndryshimet më …

raporti_tremujor

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Diskutohen rezultatet e raportit tremujor

Këshilli drejtues i projektit të financuar nga BE-ja “Mbështetje e mëtejshme Institucioneve të Kosovës në luftën kundër Krimit të Organizuar, Korrupsionit dhe Ekstremizmit të Dhunshëm” ka diskutuar raportin e progresit tremujor Sot është mbajt takimi i radhës i këshillit drejtues të projektit të financuar nga BE “Mbështetje e mëtejshme Institucioneve të Kosovës në luftën kundër …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, është duke realizuar seminare për tatimpagues

Administrata Tatimore e Kosovës, me qëllim të informimit të tatimpaguesve për shërbimet e reja elektronike, si dhe deklarimin vjetor dhe raportimin e pasqyrave financiare, është duke realizuar seminare për tatimpagues në të gjitha regjionet e saj. Deri më tani, janë realizuar seminare për tatimpagues në regjionet: Mitrovicë, Gjakovë, Pejë dhe Prishtinë. Sot është realizuar seminari …