KOMUNIKATË PËR MEDIA – Takimi i radhës me palët e interesit

Administrata Tatimore e Kosovës me qëllim të adresimit të kërkesave dhe shqetësimeve të komunitetit të bizneseve, ka mbajtur sot takimin e rregullt me palët e interesit. Qëllimi i këtij takimi ishte që përfaqësuesit e bizneseve të njoftohen për së afërmi me të arriturat e deritanishme, me theks të veçantë digjitalizimin e shërbimeve ndaj tatimpagueseve, gjatë …

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – Hyjnë në fuqi dhe zbatohen edhe dy Marrëveshje për Eliminimin e Tatimit të Dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se në vitin 2017 kanë hyrë në fuqi edhe dy Marrëveshje të reja për shmangien e tatimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal, lidhur me tatimet mbi të ardhurat dhe mbi kapitalin, si: Marrëveshje në mes të Kosovës dhe Emirateve të Bashkuara Arabe; Marrëveshje në mes të Kosovës …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK prezanton të arriturat për periudhën Janar-Nëntor 2017

Drejtori i Përgjithshëm i Administratës Tatimore, Sakip Imeri ka mbajtur sot konferencë për media në të cilën ka prezantuar të arriturat që e kanë përcjell periudhën Janar-Nëntor 2017. Temat kryesore të kësaj konference ishin vlerësimet e raporteve ndërkombëtare nga FMN,UNDP dhe Komisioni Evropian, të hyrat Janar – Nëntor 2017, shërbimet ndaj tatimpaguesve, parandalimi dhe luftimi …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Administrata Tatimore dhe Doganore kanë diskutuar rreth zbatimit të vendimeve të Qeverisë së Kosovës, për lirimet doganore për prodhuesit

Drejtori i ATK-së, Sakip Imeri me bashkëpunëtor ka pritur sot në takim përfaqësues nga Dogana e Kosovës për të diskutuar rreth zbatimit të vendimeve të Qeverisë së Kosovës, për lirimet doganore për prodhuesit. Gjatë këtij takimi janë diskutuar edhe kërkesat e vendimeve dhe procedurat, të cilat duhet të zbatohen nga Dogana dhe Administrata Tatimore, për …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori Imeri u takua me ekspertët nga projekti i Binjakëzimit “Mbështetje për Regjistrimin Civil dhe Sigurinë e Dokumenteve”

Drejtori i ATK-së, Sakip Imeri ka pritur sot në takim ekspertët nga projekti i Binjakëzimit “Mbështetje për Regjistrimin Civil dhe Sigurinë e Dokumenteve”, projekt i financuar nga BE-ja dhe implementuar nga shtetet anëtare Holanda dhe Lituania ku përfitues është Ministria e Punëve të Brendshme respektivisht Agjencia e Regjistrimit Civil. Ky projekt i përmban katër komponentë: …

Njomza Alaj

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Asistenca e FMN-së në përmirësimin e menaxhimit të rreziqeve

Drejtori i ATK-së, Sakip Imeri ka pritur sot në takim ekspertet e angazhuar, pjesë të misionit të          FMN-së, të cilët gjatë pjesës së dytë të muajit Nëntor 2017 kanë ofruar asistencën e nevojshme teknike për analizën e të dhënave në përmirësimin e menaxhimit të rreziqeve të përmbushjes tatimore. Drejtori Imeri, falënderoj ekspertet e këtij misioni …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Bie perceptimi i qytetarëve për korrupsion në ATK, nga 32.5% në 17.4%

Së fundi UNDP ka publikuar raportin i cili ka të bëj me shkallen e korrupsionit në institucione, në të cilin është e përfshirë edhe Administrata Tatimore e Kosovës.  Si rezultat i luftës së vazhdueshme kundër korrupsionit,  ATK-ja nga hulumtimi i UNDP-së del të jetë një ndër institucionet më perceptim të korrupsionit më të ultë. Në …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Memorandum Bashkëpunimi mes ATK-së dhe AKA-së

Administrata Tatimore e Kosovës dhe Agjencia Kosovare për Akreditim, kanë nënshkruar sot një Memorandum Bashkëpunimi, me qëllim të shkëmbimit të të dhënave në identifikimin e statusit të marrëdhënies së punës, përkatësisht të identifikimit të statusit primar dhe sekondar, për stafin akademik të angazhuar në institucionet e arsimit të lartë. Shkëmbimi i të dhënave është më …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK sekuestron dokumentacion dhe fakte për shmangie nga tatimi

Departamenti i Hetimeve Tatimore dhe Inteligjencës, në bashkëpunim me Policinë e Krimeve Ekonomike dhe në asistim të Inspektoriatit Farmaceutik të Ministrisë së Shëndetësisë, me datë 17  Nëntor 2017, ka zhvilluar një kontroll (bastisje) tek një Klinikë në Prishtinë, ku sipas informacioneve fillestare është dyshuar se kemi të bëjmë me shmangie tatimore (deklarime të rrejshme). Administrata …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Përmbyllet me sukses cikli i seminareve me tatimpagues

Administrata Tatimore e Kosovës, ka përmbyllur ciklin e seminareve me tatimpagues në të gjitha regjionet, si: Gjakovë, Prizren, Mitrovicë, Gjilan, Pejë, Ferizaj dhe Prishtinë. Qëllimi i mbajtjes së këtyre seminareve ishte informimi i tatimpaguesve për aplikimin e ngarkesës së kundërt të TVSH-së, për shërbimet e blera jashtë Kosovës, si dhe aplikimin e ngarkesës së kundërt …