KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK prezanton raportin vjetor 2015 dhe planet për vitin 2016

Administrata Tatimore e Kosovës, ka mbajtur sot konferencën e rregullt vjetore për media, në të cilën është prezantuar raporti vjetor i punës për vitin 2015 si dhe planet për vitin 2016. Në këtë raport janë përmbledhur të gjitha aktivitet e zhvilluara gjatë vitit paraprak, të cilat njëkohësisht kanë qenë të planifikuara në bazë të planit …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori i ATK-së mban takim me përfaqsuesit e bizneseve dhe shoqatat e profesionit të kontabilitetit

Administrata Tatimore e Kosovës sot ka mbajtur takim me Shoqatat e Kontabilistëve, Aleancën Kosovare të Bizneseve dhe Odat Ekonomike, për të diskutuar rreth bashkëpunimit të deritanishëm si dhe vazhdimit të këtij bashkëpunimi edhe në të ardhmen. Në këtë takim pjesëmarrës ishin përfaqësues nga Aleanca Kosovare e Biznesit, Shoqata e Kontabilistëve të Certifikuar dhe Auditorëve të …

Shtyhet afati i dorëzimit të plikove me Kuponë Fiskal

Të nderuar qytetarë, Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se shtyhet afati i dorëzimit të plikove me Kuponë Fiskal, deri me datën 05 Shkurt 2016. Afati i paraparë i dorëzimit të plikove me Kuponë Fiskal të grumbulluar gjatë muajve Tetor, Nëntor dhe Dhjetor, ishte nga data 01 Janar 2016 deri më 31 Janar 2016. Meqenëse …

Administrata Tatimore e Kosovës organizon seminar me tatimpagues

TEMA: -Deklarimi Vjetor për Biznese Individuale (PD), Korporata (CD) dhe Ortakëri (DO) -Raportimi i Blerjeve mbi 500€ -Raportimi i Pasqyrave Financiare Për informata rreth mbajtjes së seminarit, referojuni tabelës vijuese: Në këto seminare ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ apo përfaqsues të tyre), përfaqsues të njësive të përhersheme, kontabilist dhe qytetarë të interesuar, …

Njoftim nga Administrata tatimore e Kosovës – Regjistroni veprimtaritë ekonomike dhe deklaroni të punësuarit tuaj

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor janë të detyruar të regjistrohen, pajisen me Numër Fiskal, deklarojnë dhe paguajnë tatimet (bazuar në statusin e tyre) dhe të mbajnë Tatimin në Burim dhe Kontributet Pensionale për punëtorët e tyre. Disa nga veprimtaritë në …

Komunikatë për media – Emërimi i drejtorit të përgjithshëm të ATK-së

Me datë 19.01.2016 Kryeministri i Republikës se Kosovës ka nxjerr Vendimin Nr. 003/2016 mbi emërimin e z. Sakip Imeri në pozitën e  Drejtorit të Përgjithshëm të Administratës Tatimore të Kosovës. Në Administratën Tatimore të Kosovës sot u mbajt ceremonia e pranim-dorëzimit të detyrës së drejtorit të përgjithshëm, nga Ushtruesi i Detyrës së Drejtorit të Përgjithshëm …

Njoftim për tatimpagues – Apliko saktë normën e TVSH-së

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat, të cilët janë Deklarues të TVSH-së, se në bazë të Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, janë të detyruar të aplikojnë saktë Normën e TVSH-së në furnizimet e tyre, si: furnizim të mallrave apo furnizim të shërbimeve. Deklaruesit e TVSH-së duhet të deklarojnë saktë …

Komunikatë për media- ATK dhuron gjak

Sot gjatë ditës në Administratën Tatimore të Kosovës kanë qëndruar një ekip i Qendrës së Kosovës për Transfuzion të Gjakut. Me këtë rast një numër i madh i zyrtarëve të ATK-së dhuruan gjak vullnetarisht. Me këtë stafi i ATK-së, sikurse edhe vitet tjera, vazhdon traditën e dhurimit të gjakut duke qenë të vetëdijshëm për rëndësinë, …

Njoftim për tatimpagues – Raportimi i blerjeve mbi 500 €

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, nga data 01 Janar 2016 dhe deri me datën 31 Mars 2016, personat e angazhuar në tregti ose afarizëm, të cilët tatohen në bazë të të hyrave reale dhe që bëjnë blerje të mallrave ose shërbimeve nga …

Komunikatë për media – Ministri Hoti përgëzon ATK-në për të arriturat gjatë vitit 2015

Ministri i Financave Avdullah Hoti ka marrë pjesë sot takimin e fundit për këtë vit të Administratës Tatimore të Kosovës, ku të pranishëm ishin u.d Drejtori i përgjithshëm  i  Administratës Tatimore të Kosovës Nahit Sharku dhe zyrtarë tjerë të lartë të këtij institucioni. Në këtë takim Ministri Hoti përgëzoi të gjithë punonjësit në Administratën Tatimore …