KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK në aksion, mbyllen 15 lokale të lojërave të fatit

Publikuar më January 20, 2017 17:46

Drejtoria e Lojërave të Fatit në Administratën Tatimore të Kosovës, ka zhvilluar sot aksion tek subjektet të cilat ushtrojnë veprimtari të lojërave të fatit.

Nga aksioni i cili ka nisur nga ora 11:00 në qytetin e Prishtinës dhe të Fushë Kosovës, janë evidentuar disa parregullsi të cilat nuk janë në përputhshmëri me ligjin për lojërat e fatit.

Sipas informacioneve që kemi pranuar deri me tani nga tereni, janë mbyllur 15 lokale, prej tyre 4 bastore dhe 8 lokale të automateve. Ndërsa, janë konfiskuar 3 shtëpiza të garave me qen dhe 4 automate të pa licencuara. Vlera e gjobave të shqiptuara për parregullsi e gjetura deri më tani është 25, 000 euro. (more…)

Njoftim për tatimpagues – Raportimi i blerjeve mbi 500 €

Publikuar më 09:40

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se në bazë të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, nga data 01 Janar 2017 dhe deri me datën 31 Mars 2017, personat e angazhuar në tregti ose afarizëm, të cilët tatohen në bazë të të hyrave reale dhe që bëjnë blerje të mallrave ose shërbimeve nga personi tjetër i tatueshëm në gjithsejtë pesëqind euro (500€), apo më shumë brenda çdo viti të tatueshëm, duhet të raportojnë blerjet e tilla tek ATK. Blerjet e bëra nga Qeveria dhe Komunat e Republikës së Kosovës, gjithashtu iu nënshtrohen këtyre kërkesave për raportim.

Pra, personat e përfshirë, por duke mos kufizuar në ta, që kërkohet të dorëzojnë raportet e blerjeve mbi 500€, janë:

  • Të gjithë personat e përfshirë në afarizëm të cilët tatohen në bazë të të hyrave reale;
  • Qeveria dhe Komunat e Republikës së Kosovës;
  • OJQ-të, Institucionet Publike dhe Organizatat e ngjashme;
  • Universitetet, Spitalet dhe Institucionet e ngjashme publike apo private, pa marrë parasysh a janë të regjistruara për TVSH apo jo, etj.

(more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Mbi 1 milion pliko të dorëzuara në ATK

Publikuar më January 18, 2017 18:40

Kampanja e rimbursimit të qytetarëve nga kuponët fiskal e cila ka nisur të implementohet në muajin Prill të viti 2015, në vazhdimësi ka treguar interesimin e qytetarëve për të qenë pjesë e saj, këtë e tregojnë më së miri statistikat nëpër periudha.

Në Administratën Tatimore të Kosovës ka arritur mbi 1 milion numri i plikove të dorëzuara nga qytetaret, ndërsa shuma e rimbursuar deri më tani është 15.5 milion euro.

(more…)

Page 31 of 151« First...1020...2930313233...405060...Last»