Njoftim për Tatimpagues – Mbaj dokumentacionin sipas Ligjit!

Publikuar më March 21, 2016 11:18

BroshuraAdministrata Tatimore e Kosovës, rikujton të gjithë tatimpaguesit se janë të obliguar të mbajnë librat dhe regjistrimet konform Legjislacionit Tatimor.

Tatimpaguesit, të cilët krijojnë dhe mbajnë dokumentacione jo në rregull, si: shitje pa destinim-personave fizik, blerjet nga personat fizik, mos-dokumentimi dhe dokumentimi fiktiv, malli pa prejardhje-origjinë, fryrja e shpenzimeve, lëshimi i kuponëve fiskal nga distributorët, nënvlerësimi i çmimeve nga importi, mos-lëshimi i kuponëve fiskal, mbajtja e stoqeve dhe saktësia e tyre, dokumentimet tjera jo-reale, kreditimi dhe humbja e vazhdueshme, do të jenë në fokusin e ATK-së, derisa të arrihen objektivat për krijimin e një klime të volitshme për të gjitha bizneset.

ATK vlerëson se numri i tatimpaguesve, të cilët krijojnë dhe mbajnë dokumentacionin jo në rregull është i konsiderueshëm, i cili shkakton efekte negative në aktivitetet biznesore, krijon  klimë jo konkurruese dhe jo lojale për vet operimin e biznesit dhe njëkohësisht krijon humbje për buxhetin e Kosovës. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Entuziazmi i nxënësve për t’u njoftuar rreth tatimeve

Publikuar më March 18, 2016 13:18

nx1Administrata Tatimore e Kosovës, sot është nderuar me vizitën e nxënësve nga Shkolla Fillore “Xhemajl Mustafa”- Prishtinë.

Nxënësit u pritën nga zyrtarët e Administratës Tatimore të Kosovës, me ç’rast u njoftuan me Rolin e ATK-së në mbledhjen e të hyrave për Buxhetin e Kosovës, si dhe rëndësinë e Tatimeve në zhvillimin e përgjithshëm të shtetit.

Lidhur me rolin dhe rëndësinë e tatimeve, Administrata Tatimore e Kosovës, kishte përgatitur materialin në formë vizuele, enkas për nivelin e njohurive të nxënësve, të cilin para të pranishmëve e shpalosi u.d. së Drejtorit të Shërbimit dhe Edukimit të Tatimpaguesve, Sami Salihu. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori i ATK-së mban takim me Drejtorin e Doganës së Kosovës

Publikuar më 07:45

DSC_0037 (002)Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së, z. Sakip Imeri sot   ka mbajtur një takim me Drejtorin e Doganës së Kosovës z. Lulzim Rafuna.

Në takimin e përbashkët  është diskutuar  për mundësinë e rritjes së bashkëpunimit mes dy Institucioneve në funksion të përmbushjes së obligimeve dhe ofrimit sa më të mirë të shërbimeve për tatimpaguesit, bashkëpunimin në luftimin e dukurive që shkaktojnë çrregullime në konkurrencën e drejtë në treg,  luftimin e ekonomisë joformale dhe krimeve ekonomike me qëllim të eliminimit të shmangies tatimore dhe evazionit  fiskal. (more…)

Page 31 of 125« First...1020...2930313233...405060...Last»