KOMUNIKATË PËR MEDIA – Seminari i përbashkët mes ATK dhe Drejtorisë së Tatimeve të Shqipërisë

Është mbajtur seminari i përbashkët mes Administratës Tatimore të Kosovës dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve të Shqipërisë, lidhur me Transferimin e Çmimit. Qëllimi i këtij seminari ishte shkëmbimi i përvojave në fushën e transferimit të çmimit, aspekti i bazës ligjore dhe i përgatitjes së dokumentacionit të Transferimit të Çmimit. Ky seminar është organizuar nga …

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES NË REGJIONIN E FERIZAJIT – Ndërrohet lokacioni për mbajtjen e seminarit më 15.11.2017

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se seminari i planifikuar për tatimpagues në Regjionin e Ferizajt, më 15.11.2017 duke filluar nga ora 10:00, nuk do të mbahet në sallën e Kuvendit Komunal, mirëpo, mbahet në të njëjtën datë dhe në të njëjtën kohë, por në Sallën e Kulturës në Ferizaj. Pra, seminari për tatimpaguesit e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet ATK-së dhe Agjencisë shtetërore të Koresë së Jugut për Siguri të Internetit -KISA

Administrata Tatimore e Kosovës dhe Agjencia shtetërore e Koresë së Jugut për Siguri të Internetit ( KISA), kanë nënshkruar sot një Memorandum Mirëkuptimi, me qëllim të bashkëpunimit ndërmjet palëve në fushën e sigurisë kibernetike. Objektivi i përgjithshëm i këtij MiM, përfshinë lehtësimin e bashkëpunimit ndërmjet palëve, për promovimin e  projekteve që nxisin bashkëpunimin, në fushat …

Komunikatë për Media – Prezantohet vlerësimi i vëllimit të ekonomisë joformale në Kosovë

“Ministria e Financave dhe Agjencitë e saja tatim-mbledhëse kanë ndërmarrë dhe vazhdojnë të ndërmarrin veprime konkrete që ndikojnë mjaft në formalizmin e aktiviteteve të biznesit “, tha  ministri i Financave Bedri Hamza në takimin e sotëm të organizuar nga  Ministria e Financave dhe Zyra e BE-së në Kosovë, përmes projektit të financuar nga BE-ja “Mbështetja …

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – Rikujtesë: Dorëzimi i raportit për transaksionet e kontrolluara për vitin 2016

Ju njoftojmë se Ministri i Financave më 20 Korrik 2017 ka nxjerrë Udhëzimin Administrativ MF.-Nr. 02/2017 për Transferim të Çmimit, i cili përcakton rregullat dhe procedurat për administrimin dhe zbatimin e transferimit të çmimeve në përputhje me dispozitat e nenit 27 të Ligjit Nr. 05/L-029 për Tatimin mbi të Ardhurat e Korporatave. Dispozitat e këtij …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK ka bërë tërheqjen e numrave potencial fitues për TM3 2017

Administrata Tatimore e Kosovës me datë 3 Nëntor ka bërë tërheqjen e numrave potencial fitues, për rimbursim të qytetarëve nga grumbullimi i kuponëve fiskal për periudhën e TM3 2017. Tërheqja e numrave potencial fitues është transmetuar drejtpërdrejt në RTK, ku janë tërhequr tre numra potencial fitues, ashtu siç është e specifikuar në Udhëzimin Administrativ 01/2017.  …

Administrata Tatimore e Kosovës organizon seminar për tatimpagues

TEMAT: -Aplikimi i ngarkesës së kundërt të TVSH, për shërbimet e blera jashtë Kosovës -Aplikimi i ngarkesës së kundërt të TVSH, për shërbimet në lëmin e ndërtimit, brenda vendit   SEMINARI MBAHET: Në këto seminare ftohen të marrin pjesë tatimpaguesit (organizata biznesi, OJQ apo përfaqësues të tyre), përfaqësues të njësive të përhershme, kontabilistë dhe qytetarë …

Njomza Alaj