NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, edhe me një shërbim të ri elektronik!

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se nga data 28.09.2017, përmes sistemit elektronik EDI, mundësohet regjistrimi për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, gjegjësisht gjenerimi i numrit të TVSH-së. Tatimpaguesit, që obligohen apo vullnetarisht zgjedhin të regjistrohen për TVSH, kërkesën për regjistrim, do ta parashtrojnë përmes Sistemit Elektronik EDI. Pasi të parashtrohet kërkesa nga ana e …

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – Dorëzimi i raportit për transaksionet e kontrolluara për vitin 2016

Ju njoftojmë se Ministri i Financave më 20 Korrik 2017 ka nxjerrë Udhëzimin Administrativ MF.-Nr. 02/2017 për Transferim të Çmimit, i cili përcakton rregullat dhe procedurat për administrimin dhe zbatimin e transferimit të çmimeve në përputhje me dispozitat e nenit 27 të Ligjit Nr. 05/L-029 për Tatimin mbi të Ardhurat e Korporatave. Dispozitat e këtij …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK mbyll biznese që merren me shitjen e derivateve të naftës në Rajonin e Mitrovicë

Administrata Tatimore e Kosovës, ka vazhduar me aksionin e saj tek bizneset që merren me shitjen e derivateve të naftës,  të cilat nuk janë fiskalizuar. Destinacioni i radhës ishte rajoni i Mitrovicës, ku gjatë aksionit të zhvilluar në teren, zyrtaret tatimor ka vërtetuar se një numër i vogël i tatimpaguesve nga kjo fushë, po rezistojnë …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Mbyllen 5 subjekte të lojërave të fatit , 4 në qytetin e Vitisë dhe 1 tjetër në Prishtinë

Inspektoret nga Drejtori e Lojërave të Fatit kanë zhvilluar dje një aksion në qytetin e Vitisë, lidhur me aktivitetet e lojërave të fatit në këtë komunë. Gjatë këtij aksioni inspektoret kanë hasur në 4  subjekte të  lojërave të fatit që nuk i plotësojnë kushtet ligjore për të ushtruar veprimtarinë e tyre, të cilat menjëherë janë …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK ka ngritur kallëzime penale për disa subjekte të lojërave të fatit

Administrata Tatimore e Kosovës është duke vazhduar që t’i ketë në fokus të veçantë të gjitha ato subjekte që zhvillojnë aktivitetin e lojërave të fatit, të cilat veprimtarinë e tyre e zhvillojnë në mënyrë të jashtëligjshme. Përveç gjobave, mbylljeve të lokaleve dhe konfiskimeve, gjatë aktiviteteve të fundit që kanë zhvilluar inspektorët nga Drejtoria e Lojërave …

ATK mbyll biznese të pa fiskalizuara

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK mbyll biznese të pa fiskalizuara

Administrata Tatimore e Kosovës, bazuar në planit operativ ka vazhduar me aktivitet operative te bizneset që merren me shitjen e derivateve të naftës,  të cilat nuk janë fiskalizuar. Gjatë aktiviteteve të zhvilluar në teren, zyrtaret tatimor ka vërtetuar se një numër i tatimpaguesve, pavarësisht nga ftesa përmes njoftimeve publike, si dhe nga vizitat e zhvilluar …

Drejtori i ATK-së takohet me përfaqësuesit e Bankës Botërore

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori i ATK-së takohet me përfaqësuesit e Bankës Botërore

Drejtori i Administratës Tatimore të Kosovës, Sakip Imeri ka pritur sot në takim përfaqësuesit nga Banka Botërore znj. Kalina Sukarova, z. Aleksander Kocvski dhe z. Ranjan Ganguli. Qëllim i këtij takimi ishte njoftimi i ATK-së  me lancimin e Projektit për Reforma të Auditimit dhe Kontabilitetit në Sigurimin e Kualitetit. Projekti në fjalë do të punojë …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Pushojnë hetimet ndaj zyrtarëve të ATK-së

Administrata Tatimore e Kosovës me datën 13.09.2017, ka pranuar nga  Prokuroria Themelore në Prishtinë – Departamenti për Krime të Rënda,  Njoftimin Nr. PP.I. Nr. 799/2015 datë 30.08.2017, me të cilin njoftohet ATK se pas përfundimit të hetimeve nuk ka ekzistuar dyshim i bazuar  lidhur me keqpërdorimin e pozitës zyrtare nga tre zyrtaret e ATK-së, dhe …

52 student kanë përfunduar praktiken në ATK

KOMUNIKATË PËR MEDIA – 52 student kanë përfunduar praktiken në ATK

Kanë përfunduar praktiken tremujore 52 student nga grupi i tret në Administrata Tatimore e Kosovës. Ky është grup i studentëve nga Universiteti i Prishtinës “ Hasan Prishtina”, të cilët ishin përzgjedhur për angazhim në punë praktike në ATK, në bazë të Memorandumit të Bashkëpunimit në mes të Ministrisë së Financave dhe UP “Hasan Prishtina”. Studentët …