KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, realizoi Seminar për gjyqtarët e rinj në Kosovë

Administrata Tatimore e Kosovës, në bashkëpunim me Akademinë e Drejtësisë, ka organizuar Seminar për gjyqtarët e rinj me temën: “Informata të përgjithshme për funksionimin e tatimeve në Kosovë”. Në këtë seminar nga përfaqësuesit e ATK-së, u prezantuan/trajtuan temat, si në vijim: Administrata Tatimore dhe Procedurat; Tatimi mbi Vlerën e Shtuar; Tatimi në të Ardhurat Personale; …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Përpjekjet e ATK-së për rritjen e përmbushjes vullnetare të tatimeve

Në Administratën Tatimore të Kosovës dje janë prezantuar të gjeturat paraprake nga testimi i Tatimit në të Ardhurat  Personale, testim ky i bërë nga ekspertet e Bankës Botërorë dhe të GIZ-it. Ky testim ka pas për qëllim të hulumtoj qasjet që mund të ndihmojnë në shtimin e efikasitetit në përmbushjen e obligimeve tatimore, përmes informimit …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, së shpejti me një shërbim të ri – Moduli për menaxhimin e rimbursimeve

Administrata Tatimore e Kosovës përmes sistemit elektronik EDI është duke punuar që të nxjerr modulin e ri të rimbursimit, i cili ka  për qëllim menaxhimin e kërkesave për rimbursim të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, Tatimit në të Ardhurat Personale, si dhe Tatimit në të Ardhurat në Korporata të cilat pranohen në mënyrë elektronike, me …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK sekuestron dokumentacion dhe fakte tjera për shmangie nga tatimi

Departamenti i Hetimeve Tatimore dhe Inteligjencës (DHTI) sot ka zhvilluar një aksion të gjerë në 6 lokacione të ndara, nën dyshimin e veprës penale shmangie nga tatimi. Lokacionet e bastisura kanë qenë: –          3 lokacione në Ferizaj (2 subjekte tatimore dhe 1 zyrë e kontabilitetit), –          1 lokacion në Kamenicë (1 subjekt tatimor), –          1 …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Roli i Marrëveshjes së Eliminimit të Tatimit të Dyfishtë në të Ardhura dhe Kapital, nё marrëdhëniet ekonomike ndërkombëtare

 Marrëveshjet për Eliminimin e Tatimit të Dyfishtë (METD) në të Ardhura dhe Kapital, janë marrëveshje bilaterale në mes të dy shteteve me qëllim të parandalimit të tatimimit të dyfishtë, evazionit dhe shmangies tatimore. Tatimimi i dyfishtë ndodh kur  që të dy- shteti i rezidencës  së personave përkatës dhe shteti tjetër ku ata krijojnë të ardhura …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Hetimet tatimore në aksion të gjerë

Departamenti i Hetimeve Tatimore dhe Inteligjencës sot është duke zhvilluar një aksion të gjerë në 6 lokacione të ndara: –          3 lokacione ne Ferizaj, –          1 lokacion ne Kamenice, –          1 lokacion ne Prishtine dhe –          1 lokacion ne Graçanice Dyshimet janë se disa subjekte dhe disa persona janë të përfshirë në transaksione fiktive, ku …

Njomza Alaj

Njoftim për tatimpagues – Mbajtja e tatimit në burim është detyrim ligjor!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat fizik afarist dhe personat juridik, se janë të detyruar të mbajnë tatimin në burim për pagesat që i bëjnë për: paga dhe pensione, interes, të drejta pronësore, qira, kategori të veçanta dhe për pagesa të caktuara për jo rezidentë, ashtu siç është përcaktuar në Legjislacionin Tatimor. Aktivitetet …

Njomza Alaj

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, realizoi seminar për zyrtarët e sektorit të financave të Organizatave Buxhetore

Administrata Tatimore e Kosovës, realizoi seminar për zyrtarët e sektorit të financave të Organizatave Buxhetore. Tema e cila u prezantuan/trajtua në këtë seminar, ishte: Mbajtja e Tatimit në Burim në Paga dhe Kontribute Pensionale Qëllimi i mbajtjes së këtij seminari ishte informimi i zyrtarëve nga sektori i financave të Organizatave Buxhetore, lidhur me Mbajtjen e …