KOMUNIKATË PËR MEDIA – Përfaqësues nga Ministria e Financave e Landit të Bavarisë vizitojnë ATK-në

Ne Administratën Tatimore te Kosovës po qëndron një delegacion nga Ministria e Financave e Landit të Bavarisë, gjegjësisht nga përfaqësuesit e saj të lartë, z. Norbert Rossmeil dhe z.Rafael Haselsteiner. Gjatë vizitës u diskutua për bashkëpunimin e ATK-së me Ministrinë Financave të Landit të Bavarisë, bashkëpunim ky i cili ka filluar në vitin 2010. Qëllimi …

Pajisu Me Arke Fiskale

Njoftim për tatimpagues – Pajisu me PEF dhe lësho Kuponë Fiskal!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të legjislacionit tatimor aty ku nuk kërkohet të lëshohet faturë tatimore, janë të obliguar që të pajisen me Pajisje Elektronike Fiskale (PEF) dhe të lëshojnë Kuponë Fiskal. Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen te tatimpaguesit, të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtoria e Hetimeve Tatimore dhe Inteligjencës në aksion, me qëllim të luftimit të evazionit fiskal dhe shmangies tatimore

Administrata Tatimore e Kosovës, përkatësisht Departamenti i Hetimeve Tatimore (DHTI) dhe Inteligjencës, në orët e para të mëngjesit të sotëm, ka zhvilluar një aksion kontrolli/bastisje në Zubin Potok, në 4 lokacione nën dyshimin se janë kryer veprimtari të kundërligjshme / transaksione fiktive. Aksioni është zhvilluar me sukses dhe pa ndonjë problem, ku në mbështetje të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, realizoi Seminar për OJQ

Administrata Tatimore e Kosovës, në bashkëpunim me Save the Children, ka organizuar Seminar një ditor për Organizatat Jo Qeveritare me temën: Procedurat e raportimit dhe obligimet e OJQ-ve ndaj Administratës Tatimore të Kosovës. Më konkretisht në këtë seminar u prezantuan/trajtuan temat, si në vijim: Tatimi në Paga dhe Kontributet Pensionale Tatimi në Qira TVSH dhe …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK ndërmerr masa ligjore ndaj subjekteve të cilat jashtëligjshëm ushtrojnë veprimtarinë e lojërave të fatit

Nga monitorimi i vazhdueshëm i veprimtarisë së lojërave të fatit në vazhdimësi janë duke u trajtuar  rastet kur këto veprimtari nuk janë duke ju përgjigjur kritereve që dalin nga Ligji për Lojërat e Fatit. Gjatë muajit Mars 2018 veprimtaritë e lojërave të fatit të cilat kanë operuar në kundërshtim me ligjin përkatës, janë ndëshkuar me …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Edukimi i hershëm i të rinjëve për sistemin tatimor në Kosovës

Në mënyrë që nxënësit e shkollave të mesme të njoftohen me rolin e Administratës Tatimore të Kosovës në mbledhjen e të hyrave për buxhetin e Republikës së Kosovës, si dhe rëndësinë e tatimeve në zhvillimin e përgjithshëm të shtetit, ATK është duke mbajt seminare nëpër shkolla të mesme. Lidhur me rolin dhe rëndësinë e tatimeve, …

Njoftim për tatimpagues – Afati i deklarimit vjetor për periudhën 2017

Të nderuar tatimpagues, Bazuar në Legjislacionin Tatimor, afati për deklarimin vjetor dhe pagesën e Tatimit në të Ardhura Personale, Tatimit në të Ardhura të Korporatave dhe Ortakëritë, është më 31 mars ose para 31 marsit të vitit që pason periudhën tatimore. Sipas nenit 17, paragrafit 7 të Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori Imeri vizitoj Drejtorin e të Hyrave në Malin e Zi

Gjatë konferencës të organizuar në CEF për udhëheqja e ndryshimeve në një Administratë Tatimore Moderne, e mbajtur në Podgoricë, Drejtori i Përgjithshëm  i  ATK-së, Sakip Imeri me bashkëpunëtor ka vizituar Drejtorin e Përgjithshëm të Drejtorisë së të Hyrave të Malit te Zi, Miomir Mugosa.  Në këtë takim,  drejtoret z. Mugosha dhe z. Imeri diskutuan për të …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Apliko për rimbursim nga kuponët fiskal

Administrata Tatimore e Kosovës njofton gjithë qytetarë së  nga data 1 Prill 2018 mund të aplikojnë për rimbursim nga kuponët fiskal. Aplikimi për rimbursim të mjeteve nga grumbullimi i Kuponëve Fiskal për TM1/2018, fillon nga data 1 Prill 2018 dhe vazhdon deri me 30 Prill 2018. Aplikimi bëhet duke  plotësuar aplikacionin për rimbursim të mjeteve …

Njomza Alaj