Trajnime online

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Trajnimet online për stafin

Duke qenë se jemi duke kaluar në një periudhë të vështirë në aspektin e shëndetësisë, si rezultat i pandemisë COVID19, si dhe duke respektuar masat e parapara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, për të ruajtur shëndetin e secilit prej nesh, ATK ka organizuar 9 trajnime për 13 ditë, të cilat …

Njomza Alaj

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Ministri i deritanishëm në detyrë i Financave dhe Transfereve ka takuar menaxhmentin e ATK-së

Ministri i deritanishme në detyrë i Financave dhe Transfereve Besnik Bislimi, dje ka vizituar Administratën Tatimore të Kosovës, me ç ‘rast është takuar me menaxhmentin e ATK-së. Ministri Bislimi falënderoj Drejtorin e Përgjithshëm të ATK-së Ilir Murtezajn, si dhe gjithë stafin e ATK-së për bashkëpunimin e treguar në ecjen përpara të proceseve të punës, e …

Njoftim për qytetarë

Të nderuar qytetarë, Duke pas parasysh që kemi pranuar një numër të konsiderueshëm të pyetjeve tuaja, lidhur me ri-fillimin e kampanjës për rimbursim nga kuponët fiskal, e cila siç jeni të njoftuar është ndërprer me qëllim që ta ruajmë shëndetin e secilit prej nesh, dhe në të njëjtën kohë të parandalojmë përhapjen e COVID 19. …

Vendim i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës ndaj ankesës së Administratës Tatimore të Kosovës kundër gazetës online Insajderi

Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës ka miratuar ankesën e Administratës Tatimore të Kosovës lidhur me publikimin e lajmit të pavërtetë nga gazeta online Insajderi, në të cilin kjo gazetë ka keq-informuar opinionin publik lidhur me aktivitetin e prokurimit, për  modernizimin e sistemit të teknologjisë informative, për të cilin me datë 19.02.2020  gazeta Insajderi publikoi …

Njomza Alaj

Njoftim për tatimpagues – Shfuqizohet Vendimi Nr. 28/2020 i datës 23.03.2020 për lirimin e përkohshëm nga pagesa e TVSH-së në importet e grurit dhe miellit, për prodhimin e bukës dhe produkteve të bukës

Të nderuar tatimpagues, Administrata Tatimore e Kosovës njofton të gjitha subjektet biznesore të cilat me Vendimin nr. 28/2020 të datës 23.03.2020 të Ministrit Financave dhe Transfereve, kanë përfituar  lirim të përkohshëm nga pagesa e TVSH-së për importe të grurit dhe miellit, të dedikuara për prodhimin e bukës, i njëjti është SHFUQIZUAR me Vendimin e ri …

Njoftim për tatimpagues – Përmes Sistemit EDI, korrigjoni gabimet gjatë aplikimit për të përfituar nga Pakoja Fiskale Emergjente

Të nderuar tatimpagues, Komisioni i përbashkët ATK dhe MEPTINIS, i mandatuar me Vendimin Nr. 32/2020, datë 15.04.2020 nga Ministri i Financave dhe Transfereve, është duke i shqyrtuar kërkesat e tatimpaguesve, të cilët kanë aplikuar për të përfituar nga Pako Fiskale Emergjente. Me këtë rast, ky Komision, ditë më parë ka publikuar adresën elektronike PakoEmergjenteFiskale@atk-ks.org, në …

Njoftim për tatimpagues – Aplikimi online për kërkesë të marrëveshjes për pagesë të obligimeve tatimore me këste

Administrata Tatimore e Kosovës, vazhdimisht është në përpjekje që të ofroj lehtësira më të mëdha për tatimpagues. Andaj, me qëllim që tatimpaguesit të kenë sa më të lehtë përmbushjen e obligimeve tatimore,  ATK në sistemin elektronik EDI ka shtuar edhe një shërbim të ri, i cili ka të bëjë me kërkesën për marrëveshjen e pagesës …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Të hyrat nga ATK në kohë pandemie

Administrata Tatimore e Kosovës përkundër gjendjës emeregjente shëndetësore në vend, është duke u angazhuar në vazhdimësi në zhvillimin e aktiviteteve të saj, në mënyrë që të realizoj objektivat e parapara.  Mirëpo, ndikimi i pandemisë COVID 19, po rezulton dukshëm me rënje të inkasimit të të hyrave sipas projeksioneve të planifikuara, pasi që me vendimin e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Administrata Tatimore e Kosovës dhe Prokurori i Shtetit nënshkruan memorandum bashkëpunimi

Drejtori i  Përgjithshëm i Administratës Tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj dhe Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi kanë nënshkruar sot memorandum bashkëpunimi ndërinstitucional, me anë të së cilit synohet të intensifikohet bashkëpunimi i ndërsjellët në ngritjen e efikasitetit në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe shpëlarjes së parave. Qëllimi i këtij memorandumi të bashkëpunimit është …