KOMUNIKATË PËR MEDIA – Struktura e re organizative e ATK-së

Publikuar më March 16, 2016 11:52

DSC_3195Sot gjatë ditës, Drejtori i Përgjithshëm i Administratës Tatimore të Kosovës z.Sakip Imeri, në një takim të mbajtur me Menaxhmentin e Lartë të ATK-së, ku ishte i pranishëm edhe Ministri i Financave, bëri publik Strukturën e Re Organizative të ATK-së.

Drejtori i Përgjithshëm informoj se në bazë të përgjegjësive të përcaktuara me Ligjin për Administratën Tatimore dhe Procedurat, me datë 15 Mars 2016 ka nxjerrë Vendim mbi Strukturën e re Organizative të Administratës Tatimore të Kosovës.

Ai tha se Struktura e re Organizative është rezultat i punës së përbashkët të Menaxhmentit të Lartë, si dhe mbështetjes nga ekspert të jashtëm, FMN, GIZ dhe USAID (posaçërisht e eksperteve të FMN-së). Kjo Strukturë Organizative është në harmoni me Ligjin për Administratën Shtetërore dhe e njëjta do t’i shërbej edhe Agjensionit të të Hyrave, i cili do të formohet me bashkimin e ATK-së dhe Doganës. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK realizoi Seminar për anëtarët e IKAF

Publikuar më March 10, 2016 15:43

seminarAnetaretIkafAdministrata Tatimore e Kosovës gjatë ditës së djeshme, në mbështetje të Edukimit të vazhdueshëm profesional, ka realizuar seminar për anëtarët e Institutit për Kontabilitet, Auditim dhe Financa – IKAF.

Temat të cilat u prezantuan/trajtuan në këtë seminar, ishin:

-Aplikimi i ngarkesës së kundërt të TVSH-së për shërbimet në lëmin e ndërtimit;

-Deklarimi vjetor për Biznese Individuale – PD

(more…)

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Procedurat për Transferimin e Pronësisë tek Ndryshimi në Formën e Biznesit

Publikuar më March 9, 2016 08:25

Shpjegimipublik022016Administrata Tatimore e Kosovës, ka nxjerr Vendimin Shpjegues Publik Nr. 02/2016 mbi Procedurat për Transferimin e Pronësisë tek Ndryshimi në Formën e Biznesit.

Ky Vendim Shpjegues Publik, do të shërbejë për Tatimpaguesit, stafin e Zyrave Regjionale të Shërbimit të Tatimpaguesve, si dhe stafit të Zyrave të Regjistrimit të Bizneseve në ARBK, i cili do të ofroj sqarimet e detajuara lidhur me Ndryshimin e Formës së Biznesit.

Qëllimi i këtij Vendimi Shpjegues Publik është që bizneseve të cilat janë të interesuara të bëjnë transferim të pronësisë tek ndryshimi në formën e biznesit, t’u ofroj informata për hapat që duhet ndërmarrë për të bërë ndryshimet e tilla. (more…)

Page 40 of 132« First...102030...3839404142...506070...Last»