KOMUNIKATË PËR MEDIA – Rritet numri i raportimeve nga qytetaret, për lajmërimin parregullsive tatimore

Publikuar më October 20, 2016 16:12

Administrata Tatimore e Kosovës në mënyrë që të jetë e suksesshme në luftën kundër korrupsionit, evazionit fiskal dhe dukurive tjera negative, ka të instaluar linjën online, pa pagesë, 0800 80 800 dhe kutinë e vërejtjeve, përmes së cilës qytetarët mund të lajmërojnë për çdo parregullsi tatimore.

Qytetarët në vazhdimësi janë duke bashkëpunuar me ATK-në, në mënyrë që të kapen rastet të cilat krijon shmangie tatimore, korrupsion dhe keqpërdorim të detyrave zyrtare nga ana e punëtorëve të ATK-së.  Vetëm gjatë periudhës nëntëmujore të këtij viti, përmes linjës online dhe kutisë së vërejtjeve janë raportuar 598 informacione për parregullsi tatimore, ku për të cilat janë gjobitur 298 biznese.

Sigurisht një bashkëpunim si ky ka dhënë efektet e tij edhe në rritjen e të hyrave, rritjen e numrit të bizneseve të fiskalizuara, monitorim më efikas të veprimtarive të lojërave të fatit, etj. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Vazhdon inspektimi i subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë e lojërave të fatit

Publikuar më October 18, 2016 15:27

Administrata Tatimore e Kosovës, konkretisht Divizioni i Lojërave të Fatit duke vepruar në përputhje me planin operativ dhe në bashkëpunim me Policin e Kosovës dhe Doganën e Kosovës, ka zhvilluar aksion për kontrollin e lokaleve që ushtronin veprimtari të lojërave të fatit, në komunën e Prishtinës.

Gjatë këtij aksioni inspektorët tatimor, kanë hasur në subjekte të lojërave të fatit që ushtrojnë aktivitete në kundërshtim me Ligjin Nr. 04/L-080 për Lojërat e Fatit.

Nga të gjeturat në teren, konstatohet se subjektet kanë ushtruar veprimtarin e tyre si bastore sportive pa u pajisur me licencë nga Administrata Tatimore e Kosovës, si dhe gara me qen, veprimtari e cila është e ndalur me Ligjin për Lojërat e Fatit. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Administrata Tatimore e Kosovës dhe Këshilli Kosovar për Raportim Financiar sot kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi

Publikuar më October 11, 2016 15:51

Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) dhe Këshilli Kosovar për Raportim Financiar (KKRF) sot kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi. Qëllimi i kësaj Marrëveshje është që përmes bashkëpunimit ndërinstitucional të rritet efikasiteti, saktësia, transparenca dhe disiplina e raportimit financiar nga ana e ndërmarrjeve biznesore, të cilat sipas kërkesave ligjore të Ligjit Nr. 04/L-014 për Kontabilitet, Raportim Financiar dhe Auditim, janë të obliguara që të përgatisin pasqyra financiare dhe të auditojnë ato.

Me këtë Marrëveshje mund të arrihet në mënyrë më efikase përmbyllja e ciklit të raportimit financiar, i cili cikël duhet të përfundojë në përmbushjen e obligimeve tatimore nga bizneset të cilat operojnë në Kosovë, kontribut ky i drejtpërdrejt në rritjen e besueshmërisë së pasqyrave financiare dhe inkasimit më efikas të obligimeve tatimore. (more…)

Page 40 of 151« First...102030...3839404142...506070...Last»