KOMUNIKATË PËR MEDIA – Donatoret vazhdojnë mbështetjen e tyre për ATK-në

Publikuar më May 19, 2016 20:42

Administrata Tatimore e Kosovës ka mbajtur takimin e radhës me donator, i cili mbahet çdo vit. Në takim pjesëmarrës ishin përfaqësues nga Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar, USAID, GIZ, Ambasada e Shqipërisë, Ambasada e Francës, Ambasada Britanisë, Komisioni Evropian, IFC.  Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i progresit të ATK-së deri më tani, mbështetja e deritanishme nga donatoret dhe prezantimi i nevojave për mbështetje në të ardhmen.

Në takim drejtori i ATK-së z. Sakip Imeri tha se Administrata Tatimore ka shënuar progres me theks të veçantë  në ofrimin e lehtësirave për përmbushje vullnetare, të cilat ndikojnë në trajtimin e barabartë të të  gjithë tatimpaguesve si dhe realizimin me sukses të planit për  mbledhjen e të hyrave.

z. Imeri duke i falënderuar përfaqësuesit e donatoreve për përkrahjen e deritanishme, ka shprehur gatishmërinë e ATK-së për vazhdimin e bashkëpunimit edhe në të ardhmen, për arritjen e sukseseve të përbashkëta. Ai gjithashtu, shpalosi progresin e arritur për vitin 2015 dhe për periudhën janar-prill 2016. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Maturantët njoftohen me Sistemin Tatimor në Kosovë

Publikuar më May 11, 2016 15:00

20160414_121045Administrata Tatimore e Kosovës, në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, si dhe Drejtoritë e Arsimit në Komunat përkatëse, ka mbajtur Seminare për maturantët në të gjitha Regjionet e saj.

Maturantëve të Shkollave të Mesme, u është prezantuar tema “Sistemi Tatimor në Kosovë”.

Qëllimi i këtyre seminareve ishte edukimi i nxënësve/maturantëve, lidhur me funksionimin e Sistemit Tatimor në Kosovë.

Prezantimi është mbajtur në të gjitha Regjionet e ATK-së, ku pjesëmarrës ishin maturantët e shkollave të mesme nga komunat, si: Prishtinë, Obiliq, Fushë Kosovë, Drenas, Lipjan, Podujevë, Gjilan, Ferizaj, Prizren, Rahovec, Malishevë, Gjakovë, Deçan, Junik, Istog, Klinë, Pejë, Vushtrri, Mitrovicë dhe Skenderaj. (more…)

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – ATK, publikon mostrën e Librit të Blerjes dhe Librit të Shitjes

Publikuar më May 6, 2016 15:58

photoAdministrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se së shpejti do të kërkohet deklarimi i Librit të Blerjes dhe Librit të Shitjes nëpërmjet Sistemit Elektronik EDI.

Obligues për të deklaruar Librin e Blerjes dhe Librin e Shitjes, do të jenë të gjithë tatimpaguesit të cilët janë Deklarues të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar.

Në momentin kur do të filloj procesi i këtij deklarimi, Libri i Blerjes dhe Libri i Shitjes, do të plotësohen dhe do të deklarohen në mënyrë elektronike, në baza mujore nga data 01 deri me datë 20 të muajit vijues, pra librat do të deklarohen në periudhën kur dorëzohet edhe Deklarata e TVSH-së.

ATK, ju mundëson që paraprakisht të keni qasje në mostrën e Librit të Blerjes dhe Librit të Shitjes, si dhe Udhëzuesit për plotësimin e tyre, me qëllim që në kohë të keni njohuritë e nevojshme për plotësimin e këtyre librave. (more…)

Page 40 of 138« First...102030...3839404142...506070...Last»