NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – Rikujtesë: Dorëzimi i raportit për transaksionet e kontrolluara për vitin 2016

Publikuar më November 7, 2017 15:40

Ju njoftojmë se Ministri i Financave më 20 Korrik 2017 ka nxjerrë Udhëzimin Administrativ MF.-Nr. 02/2017 për Transferim të Çmimit, i cili përcakton rregullat dhe procedurat për administrimin dhe zbatimin e transferimit të çmimeve në përputhje me dispozitat e nenit 27 të Ligjit Nr. 05/L-029 për Tatimin mbi të Ardhurat e Korporatave.

Dispozitat e këtij Udhëzimi Administrativ janë të zbatueshme për transaksionet e kontrolluara në mes të personave të lidhur, që janë subjekte të juridiksioneve të ndryshme tatimore, andaj me qëllim të zbatimit të ligjit dhe udhëzimit administrativ, Administrata Tatimore e Kosovës, kërkon që të gjitha bizneset që kanë obligim për raportim të transaksioneve të kontrolluara, të dorëzojnë formularin “Njoftimi i transaksioneve vjetore të kontrolluara”.

Raportimi të bëhet për transaksionet e kontrolluara të vitit 2016.

Afati për dorëzimin e formularit është 30 Nëntor 2017. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK zgjeron bashkëpunimet ndërkombëtare

Publikuar më November 6, 2017 19:50

Drejtori i ATK-së me bashkëpunëtor, ka pritur sot një ekip ekspertesh nga Koreja e Jugut-konkretisht nga Agjencia Koreane për Internet dhe Siguri (KISA dhe Qendrës për Zhvillim Globale për Siguri), me qëllim të ofrimit të mbështetjes në fushën e  sigurisë kibernetike.

Ky ekip i ekspertëve do të ofroj asistencë teknike për ATK-në, në hartimin e një programi të qëndrueshëm për menaxhimin e sigurisë kibernetike të sistemimit informativ, i cili do të mbështetë programin e modernizimit të ATK. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK ka bërë tërheqjen e numrave potencial fitues për TM3 2017

Publikuar më 11:25

Administrata Tatimore e Kosovës me datë 3 Nëntor ka bërë tërheqjen e numrave potencial fitues, për rimbursim të qytetarëve nga grumbullimi i kuponëve fiskal për periudhën e TM3 2017.

Tërheqja e numrave potencial fitues është transmetuar drejtpërdrejt në RTK, ku janë tërhequr tre numra potencial fitues, ashtu siç është e specifikuar në Udhëzimin Administrativ 01/2017.  Numri i qytetarëve potencial të cilët kanë fituar për këtë periudha është 1,582.

(more…)

Page 5 of 160« First...34567...102030...Last»