Njoftim për tatimpagues – Mbajtja e tatimit në burim është detyrim ligjor!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat fizik afarist dhe personat juridik, se janë të detyruar të mbajnë tatimin në burim për pagesat që i bëjnë për: paga dhe pensione, interes, të drejta pronësore, qira, kategori të veçanta dhe për pagesa të caktuara për jo rezidentë, ashtu siç është përcaktuar në Legjislacionin Tatimor. Aktivitetet …

Njomza Alaj

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, realizoi seminar për zyrtarët e sektorit të financave të Organizatave Buxhetore

Administrata Tatimore e Kosovës, realizoi seminar për zyrtarët e sektorit të financave të Organizatave Buxhetore. Tema e cila u prezantuan/trajtua në këtë seminar, ishte: Mbajtja e Tatimit në Burim në Paga dhe Kontribute Pensionale Qëllimi i mbajtjes së këtij seminari ishte informimi i zyrtarëve nga sektori i financave të Organizatave Buxhetore, lidhur me Mbajtjen e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – GIZ do të vazhdoj ta mbështesë ATK edhe gjatë vitit 2018

Drejtori i ATK-së Sakip Imeri ka pritur në takim misionin e përbërë nga ekspertë vendorë dhe ndërkombëtar nga projekti i GIZ-t për Reformë në Sistemin e Financave Publike në Kosovë. Qëllimi i misionit ishte planifikimi i fazës së ardhshme të projektit në Kosovë, konkretisht fushat e bashkëpunimit GIZ-ATK. Në takim u diskutua edhe për përcaktimin …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Takimi i radhës me drejtorët e zyrave rajonale

Menaxhmenti i Lartë i ATK-së ka zhvilluar takim me drejtoret e zyrave rajonale të ATK-së. Në këtë takim janë diskutuar çështjet që ndërlidhen me aktivitetet dhe ecuritë e planifikimeve operative, trendin e të hyrave si dhe realizimin e projeksionit për vitin 2018, trajtimi i kërkesave te tatimpaguesve për rimbursime tatimore, procesi i kontrolleve tatimore, fiskalizimi …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK ka bërë tërheqjen e numrave potencial fitues për TM1 2018

Administrata Tatimore e Kosovës me datë 10 Maj ka bërë tërheqjen e numrave potencial fitues, për rimbursim të qytetarëve nga grumbullimi i kuponëve fiskal për periudhën e TM1 2018. Tërheqja e numrave potencial fitues është transmetuar drejtpërdrejt në RTK, ku janë tërhequr tre numra potencial fitues, ashtu siç është e specifikuar në Udhëzimin Administrativ 01/2017.  …

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Njoftim për qytetarë, Administrata Tatimore e Kosovës njofton të gjithë qytetarët të cilët janë bërë pjesë e kampanjës dhe kanë aplikuar për rimbursim nga kuponët fiskal për periudhën  TM1 2018, se sonte do të bëhet tërheqja e Numrave Potencial Fitues. Tërheqja e NPF do të bëhet drejtëpërdrejtë në Radio Televizionin e Kosovës, duke filluar nga …

Administrata tatimore e Kosovës organizon seminar për organizatat buxhetore

TEMA: Mbajtja e Tatimit në Burim në Paga dhe Kontribute Pensionale SEMINARI MBAHET: Data Regjioni Ora Vendndodhja 14.05.2018 Prishtinë 10:00 Hotel Grand Prishtina – PRISHTINË Në këtë seminar ftohen të marrin pjesë zyrtarët nga sektori i financave në Organizatat Buxhetore, me qëllim që të informohen lidhur me mbajtjen e Tatimit në burim në Paga dhe …

Njomza Alaj

Njoftim për tatimpagues – Mbajtja e tatimit në burim është detyrim ligjor!

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat fizik afarist dhe personat juridik, se janë të detyruar të mbajnë tatimin në burim për pagesat që i bëjnë për: paga dhe pensione, interes, të drejta pronësore, qira, kategori të veçanta dhe për pagesa të caktuara për jo rezidentë, ashtu siç është përcaktuar në Legjislacionin Tatimor. Aktivitetet …

Njomza Alaj Njoftimet

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK çdo muaj tejkalon planin e të hyrave

Administrata Tatimore e Kosovës, vetëm për muajt Janar – Prill 2018 nga të hyrat e rregullta ka mbledhur 162.8 milion euro, në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar kemi rritje për 20.1 milion euro apo 14.2 %.   Ndërsa, në raport me planin janë mbledhur 9.4 milion euro apo 6.1 % më shumë …

Njomza Alaj

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK me aksion në Graçanicë

Departamenti i Lojërave të Fatit mbrëmë ka ndërmarr një aksion në komunën e Graçanicë – konkretisht në fshatin Gushtericë e ulët, në bazë të informacioneve të pranuara paraprakisht se në këtë vend dyshohet se organizoheshin lojëra të fatit pa licencë, si dhe aktivitete tjera të ndaluara me ligj. Si rezultat i këtij aksioni, i cili …