Filluan ligjëratat e trajnimit për inspektorët e Administratës Tatimore të Kosovës

Sot, me 5 nëntor 2018, filluan ligjëratat me grupin e parë të inspektorëve të Administrata Tatimore e Kosovës (ATK) të cilët po i nënshtrohen trajnimit në programin “Ekspert Tatimor” të modeluar enkas për punonjësit e këtij institucioni. Gjithsej 75 inspektorë të ATK-së nga Njësia e tatimpaguesve të mëdhenj dhe Njësia e tatimpaguesve të mesëm do të jenë …

Njomza Alaj

KOMUNIKATË PËR MEDIA – 23 studentë kanë përfunduar praktikën në ATK

Kanë përfunduar praktikën tremujore 23 studentë nga grupi i tretë në Administrata Tatimore e Kosovës. Ky është grup i studentëve nga Universiteti i Prishtinës “ Hasan Prishtina”, të cilët ishin përzgjedhur për angazhim në punë praktike në ATK, në bazë të Memorandumit të Bashkëpunimit në mes të Ministrisë së Financave dhe UP “Hasan Prishtina”. Studentët …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – 14 milionë euro më shumë se plani si dhe 40.8 milion euro të inkasuara më shumë së viti i kaluar

Projeksioni i të hyrave nga ATK po vazhdon të tejkalohet, deri me 31 tetor 2018 ATK ka grumbulluar 88 % të të hyrave të përgjithshme vjetore, apo shprehur në shifra 391.6  milion euro.   Se kemi një nivel shumë të mirë sa i përket realizimit të planit të të hyrave,  këtë e tregon edhe krahasimi …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – 13.8 milion euro të inkasuara nga Qendra e Thirrjeve

Qendra e Thirrjeve në Administratën Tatimore të Kosovës sot ka shënuar 7 vjetorin e themelimit. Gjatë gjithë kësaj periudhe, Qendra e Thirrjeve ka kontaktuar dhe komunikuar me tatimpagues, gjithashtu ka krijuar dhe ka përdorë metoda të përshtatshme dhe me kosto efektive,  për tatimpaguesit që e kanë kontaktuar Qendrën e Thirrjeve. Detyra e kësaj qendre është …

TM3-2018Info

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Tërheqja e numrave potencial fitues për periudhën TM3/2018

Administrata Tatimore e Kosovës me datë 8 Nëntor 2018, duke filluar nga ora 18:00 do të bëjë tërheqjen e numrave potencial fitues për rimbursim nga kuponët fiskal, periudha TM3/2018. Tërheqja e numrave potencial fitues do të bëhet drejtpërdrejtë në RTK. Ju rikujtomë,  se numri i përgjithshëm i qytetarëve të cilët kanë aplikuar deri më tash …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Vizita në zyrën regjionale të ATK-së në Ferizaj

Drejtori i ATK-së Sakip Imeri ka vizituar zyrën regjionale të ATK-së në Ferizaj. Gjatë këtij takimi janë diskutuar çështjet që ndërlidhen me aktivitetet dhe ecuritë e planifikimeve operative, me theks të veçantë trendin e të hyrave, si dhe realizimin e projeksionit për vitin 2018, trajtimi i kërkesave të tatimpaguesve për rimbursime tatimore, procesi i kontrolleve …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – GIZ ka organizuar punëtorin tjetër për zyrtarë nga ATK dhe Dogana e Kosovës

GIZ ka organizuar punëtori për zyrtarët nga ATK dhe Dogana e Kosovës lidhur me komunikimi joverbal dhe hyrje në inteligjencën emocionale si kornizë logjike në komunikim. Në këtë punëtori kanë ligjëruar profesorë nga Universiteti Prishtinës “Hasan Prishtina”, Dr. Prof.  Aliriza Arënliu dhe Dr. Prof. Dashamir Bërxulli. ATK, është mirënjohëse dhe e çmon shumë bashkëpunimin me …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Trajnim i përbashkët mes ATK-së dhe Doganës

Në kuadër të bashkëpunimit  në mes ATK-së dhe Doganës së Kosovës,  është  mbajtur trajnimi  një ditorë me temën: Leximi i rubrikave të rëndësishme për Dokumentin Unik Doganorë (DUD-ve). Ligjërues të këtij trajnimi kanë qenë zyrtaret nga Dogana e Kosovës. Në këtë trajnim përveç udhëheqësve të  ekipit të kontrollit dhe inspektoreve kontrollit, pjesëmarrës kanë qenë  edhe këshilltarët nga …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK merr vendim për pezullim nga puna për një inspektor tatimor

Administrata Tatimore e Kosovës njofton opinionin publik se bazuar në informatat e pranuara nga organet kompetente dhe duke u mbështetur në nenin 69 të Ligjit Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Kosovës, ka marrë vendim mbi pezullimin parandalues nga marrëdhënia e punës në ATK për një zyrtarë – inspektorë tatimorë të dyshuar për “Keqpërdorim i …