KOMUNIKATË PËR MEDIA – ZGJONA, në funksion të transparencës dhe një sistemi modern tatimor

Administrata Tatimore e Kosovës ndër prioritetet kryesore ka përmirësimin e proceseve kyçe tatimore, përmes implementimit të shumë projekteve të cilat inkurajojnë përmbushjen e obligimeve tatimore nga ana e tatimpaguesve, në funksion të një sistemi modern tatimor dhe në funksion të lehtësirave të arritjes së objektivave të përgjithshme. E një ndër ta është edhe  projekti i Zyrës …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Në Prizren mbyllen 6 subjekte të lojërave të fatit dhe gjobiten me 30, 000 euro

Linja e bashkëpunimit pa pagës 0800 80 800 është duke treguar rezultate në vazhdimësi. Një qytetarë nga komuna e Prizrenit përmes kësaj linje, ka raportuar se pas vizitave që i janë bërë disa subjekteve të lojërave të fatit, nga ana e inspektorëve të ATK-së, pronarët e këtyre subjekteve të nesërmen kanë rihapur lokalet e tyre, …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK diskuton të arriturat dhe zhvillimet tjera me FMN-ën

Nga 25 Tetor deri më 7 Nëntor 2017, në ATK do të qëndrojë një mision i FMN-së, “Asistenca Teknike në Reformat e Administratës Tatimore”. Dje është mbajt takimi hyrës i këtij misioni, ku janë prezantuar objektivat e misionit dhe në përgjithësi agjenda e punës. Asistenca Teknike në Reformat e Administratës Tatimore, do të përfshijë funksionet …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Rritet besimi i qytetarëve ndaj ATK-së

Rritet bashkëpunimi mes qytetarëve dhe Administratës Tatimore të Kosovës, duke raportuar parregullsitë tatimore, evazionin fiskal, rastet korruptive, si dhe dukurit tjera negative që ndërlidhen me sistemin tatimor në Kosovë. ATK në mënyrë që të jetë më e suksesshme në luftimin e këtyre dukurive, ka të instaluar linjën pa pagesë 0800 80 800, si dhe kutit …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori i Imeri vizitoj Zyrën Regjionale të ATK-së në Ferizaj

Në  vazhdën e vizitave të planifikuara në zyrat regjionale të ATK-së, Drejtori i Përgjithshëm  i  ATK-së, Sakip Imeri  fillimisht ka vizituar  regjionin Ferizajt.  Në këtë takim,  drejtori Imeri foli për të arriturat dhe sfidat që ka pasur ATK gjatë kësaj periudhe dhe kërkoj angazhim të vazhdueshëm, me qëllim të ofrimit të shërbimeve kualitative për tatimpaguesit dhe përmbushjes …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Qendra e Shërbimit të Tatimpaguesve, shërbime të shpejta dhe profesionale për tatimpagues

Përmbushja vullnetare e obligimeve tatimore, ofrimi i shërbimeve profesionale, transparente dhe efikase ka qenë dhe vazhdon të jetë ndër qëllimet kryesore të Administratës Tatimore të Kosovës,  në raport me  tatimpaguesit. Këtë e dëshmon edhe Qendra për Shërbim të Tatimpaguesve në Prishtinë, e cila i këshillon dhe shërben rreth 40 mijë tatimpagues në tërë regjionin e …

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK e përkushtuar në luftimin e ekonomisë joformale

“Mbështetja e mëtutjeshme e institucioneve të Kosovës në luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe ekstremizmit të dhunshëm”, ka qenë tema e trajnimit dy ditorë në të cilin pjesëmarrës ishin edhe  përfaqësues nga ATK. Administrata Tatimore e Kosovës vazhdimisht bën përpjekje në luftimin e ekonomisë joformale, duke u bazuar në praktikat më të mira të …

Njoftim për tatimpagues – ATK publikon Fletëpalosjen “Transferimi i Çmimit”

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se është publikuar Fletëpalosja “Transferimi i Çmimit”. Qëllimi i publikimit të kësaj Fletëpalosjeje është që të informoj më për së afërmi tatimpaguesit për zbatimin e Udhëzimit Administrativ për Transferim të Çmimit. Transferimin e Çmimit mund ta kontaktoni çdo ditë në Nr. Tel: 038 200 250 71 nga ora 8:00 …