SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – Još malo vremena da se iskoristi od otpisa dugova prema Poreskoj administraciji Kosova

Objavljeno јул 5, 2017 11:28

Poreska uprava Kosova sprovodi Zakon br. 05 / L-043, dopunjen Zakonom br. 05 / L-0119 o oproštaju javnog duga. Ovaj zakon je na snazi samo do 01. septembra 2017. godine, dakle subjekti mogu iskoristiti od opraštanja javnog duga u skladu sa ovim zakonom, ovo pravo mogu ostvariti samo do tog datuma.
Sva fizička i pravna lica koja imaju dugovanja prema PAK do 31. decembra 2008. godine, mogu imati koristi od opraštanja dugova, ukoliko ispunjavaju kriterijume i podležu procedurama predviđenim u PAK-u za oproštaj tih dugova.
Poreska uprava Kosova je identifikovala sva lica koja imaju neizmirene obaveze i da mogu da koriste prednosti oproštaja javnog duga, za period do 31. decembra 2008. godine. (више…)

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK povećao prihode za 15,6 miliona sati 8,7% više nego u istom periodu prošle godine

Objavljeno јул 4, 2017 07:51

Generalni direktor Poreske uprave, Sakip Imeri je održao konferenciju za štampu danas na kojoj je predstavio razvoj koji je pratio period januar-jun 2017.

Na ovoj konferenciji, sa razgovaralo sa posebnim fokusom na prihode, novi oblik refundacije iz fiskalnih kupona, kao i izveštaj revizora za finansijske izveštaje za 2016. godine. (више…)

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK održao seminar za kosovske notare

Objavljeno јул 3, 2017 15:24

Poreska uprava je sprovela seminar za članove Komore notara na temu: poreski sistem na Kosovu.

Tačnije su na ovom seminaru predstavljene /obrađene teme kao što su:

-Pružanje usluga od strane notara;

-Transfer biznisa za svrhu PDV-a;

-Tretman prihoda od zakupnine, vlasničkog prava, kamata, dividendi, kapitalne dobiti, itd.;

-Transakcije preko 500 evra;

-Izdavanje poreske fakture ili fiskalnih računa. (више…)

Page 5 of 145« First...34567...102030...Last»