PORESKA ADMINISTRACIJA KOSOVA Organizuje SEMINAR SA PORESKIM OBVEZNICIMA

Objavljeno јануар 24, 2017 11:01

TEMA:   

-Godišnji izvještaj i prijavljivanje finansijskih izveštaja izveštavanja

-Primena obrnute naplate PDV-a na isporuku usluga u oblasti građevinarstva, u zemlji.

-Izveštavanje knjiga kupovina i knjiga prodaja, preko elektronskog sistema – EDI

(више…)

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – PAK u akciji, zatvoreno 15 lokala igara na sreću

Objavljeno јануар 20, 2017 17:46

Odeljenje za igre na sreću Poreske administracije Kosova, sprovelo je akciju kod subjekata koji sprovode delatnosti igara na sreću.

Akcija koja je počela u 11:00 u gradu Prištini i Kosovu identifikovala je neke nepravilnosti koje nisu u skladu sa zakonom o Igrama na sreću.
Prema informacijama koje smo do sada dobili sa terena, zatvoreno je 15 lokala, od toga 4 kladionica i 8 lokala sa automatima. Dok je konfiskovano 3 za trke pasa i 4 nelicenciranih automata. Dosada utvrđena vrednost izrečenih kazni za nepravilnosti je 25, 000 evra. (више…)

Obaveštenje za poreske obveznike – Izveštavanje o kupovinama iznad 500 €

Objavljeno 09:40

Poreska administracija Kosova Vas obaveštava da prema Zakonu br. 03/L-222 o Poreskoj administraciji i procedurama, od 01 Januara 2017 do 31 Marta 2017 godine, lica koja se bave trgovinom ili biznisom, koja se oporezuju na osnovu realnih prihoda i kupuju robu ili usluge od drugog oporezivog lica u iznosu od petsto evra (500€) ili više u bilo kojoj poreskoj godini, treba da prijave takve prodaje u PAK-u. Kupovine izvršene od Vlade i Opština Republike Kosovo takođe podležu takvim zahtevima za izveštavanje.

Dakle, lica obuhvaćena, ali ne ograničavajući se samo na njih, koja su dužna da dostave izveštaje o kupovinama iznad 500€, su:

  • Sva lica uključena u privrednim aktivnostima, koja se oporezuju na osnovu realnih prihoda;
  • Vlada i opštine Republike Kosovo;
  • NVO, javne ustanove i slične organizacije;
  • univerziteti, bolnice i druge javne ustanove ili privatne, bez obzira na to da li su registrovani za PDV ili nisu, itd.

(више…)

Page 5 of 125« First...34567...102030...Last»