KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, e përkushtuar maksimalisht në luftimin e ekonomisë jo-formale

Publikuar më June 8, 2016 15:12

Foto001Në konferencën e organizuar sot për media, u bë e ditur se ATK gjatë kësaj periudhe ka zhvilluar aktivitete shtesë gjatë dhe pas orarit të punës në terren për trajtimin e procesit të fiskalizimit të bizneseve me Pajisje Elektronike Fiskale tek 2,681 tatimpagues, dhe si rezultat i këtyre aktiviteteve janë konfiskuar 143 printerë jo- fiskal, janë lëshuar gjithsej 782 gjoba, në vlerë 133,250.00€  për bizneset të cilat nuk janë pajisë me arkë fiskale, nuk lëshojnë kuponë fiskal dhe nuk transmetojnë të dhënat në ATK. Gjithashtu, në këtë pesë mujor nga aktivitete e realizuara në terren janë mbyllur pesë (5) njësi të subjekteve të lojërave të fatit në qytetin e  Prishtinës. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK takon përfaqësuesit e subjekteve të lojërave të fatit

Publikuar më June 6, 2016 08:18

Administrata Tatimore e Kosovës, në bazë të autoritetit që i është dhënë me ligjin  Nr. 04/L-080, për Lojërat e Fatit, si dhe me udhëzimin Administrativ Nr. 03/2013,  administron me subjektet që merren me veprimtarinë e lojërave të fatit, duke bërë  licencimin e këtyre subjekteve, kontrollin dhe mbikëqyrjen e aktiviteteve të tyre.

ATK, konkretisht Departamenti për Funksione të Veçanta, kanë mbajtur takim me të gjithë përfaqësuesit e subjekteve të lojërave të fatit në Kosovë, të cilat janë të licencuar nga ATK, për të ushtruar këtë veprimtari.

Qëllimi i takimit ishte diskutimi i çështjeve që i preokupojnë të gjitha subjektet e kësaj fushë-veprimtarie, si dhe zbatimi  dhe respektimi në përpikëri, i të gjitha kërkesave  ligjore që dalin nga legjislacioni në fuqi, si në fushën e veprimtarisë së lojërave të fatit, ashtu edhe në nivel të legjislacionit tjetër tatimor në fuqi. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Konfiskohen 143 printerë jo- fiskal

Publikuar më June 3, 2016 14:42

20160602_095001 (2)

Administrata Tatimore e Kosovës, në periudhën e fundit ka rikujtuar të gjithë tatimpaguesit se janë të obliguar të mbajnë librat dhe regjistrimet, të pajisen me Arka Fiskale dhe ti shfrytëzojnë në pajtim me ligjet e aplikueshme në Kosovë.

Gjatë aktiviteteve të rregullta brenda orarit të punës dhe pas orarit, ATK-ja ka vërtetuar se një numër i tatimpaguesve, pavarësisht nga ftesa përmes njoftimeve publike për instalimin e pajisjeve fiskale dhe shfrytëzimin e tyre në pajtim me Udhëzimin dhe Ligjin, ka konstatuar mos zbatim të konsiderueshëm, i cili shkakton efekte negative në aktivitetet biznesore, klimë jo konkurruese dhe humbje për buxhetin e Kosovës.
(more…)

Page 50 of 151« First...102030...4849505152...607080...Last»