Raport nga Administrata Tatimore e Kosovës

Publikuar më November 11, 2015 14:11

vector_210-252_41-512Që nga hyrja në fuqi e Pakos së re fiskale konkretisht ligjit për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar Nr. 05/L-37, në mesin e risive ligjore janë edhe lirimet nga TVSH-ja në importim të mallrave, të cilat ndikojnë pozitivisht në aktivitetet ekonomike të tatimpaguesve. Deri para hyrjes në fuqi të këtij ligji, të gjithë importuesit (përveç rasteve specifike) është dashur të paguajnë TVSH-në në importim të mallrave.  Tani me ndryshimet ligjore të TVSH-së janë bërë avansime sa i përket importimit për një kategori të caktuar biznesore, të cilët janë të liruar nga pagesa e TVSH-në në importim. Pikërisht këto ndryshime ligjore janë mirëpritur nga tatimpaguesit, sepse ndikojnë në rritjen e kapaciteteve prodhuese dhe atyre tregtare.

Këto risi lidhen me kategorinë e prodhuesve në importimin e lëndës së parë dhe atë tregtare për pajisjet e reja të teknologjisë informative, respektivisht, nenit 29 “Lirimet në importim”,paragrafit, 1 citat: (more…)

Shtyhet afati i dorëzimit të plikove me Kuponë Fiskal

Publikuar më November 5, 2015 10:45

Të nderuar qytetarë,

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se shtyhet afati i dorëzimit të plikove me Kuponë Fiskal, deri me datën 06 Nëntor 2015.

Afati i paraparë i dorëzimit të plikove me Kuponë Fiskal të grumbulluar gjatë muajve Korrik, Gusht, Shtator, ishte nga data 01 Tetor 2015 deri më 31 Tetor 2015.

Meqenëse ATK ka evidentuar se deri me datë 31 Tetor 2015 kanë aplikuar një numër i konsiderueshëm i qytetarëve, të cilët ende nuk i kanë dorëzuar plikot me Kuponë Fiskal, ATK do t’ju mundësojë që edhe gjatë javës së parë të muajit Nëntor 2015 t’i dorëzojnë plikot e tyre në cilëndo zyre regjionale të ATK-së.

Plikot e mbyllura me Kuponë Fiskal të grumbulluar gjatë muajve Korrik, Gusht dhe Shtator, ATK do t’i pranoj deri më 06 Nëntor 2015, deri në ora 16:00. (more…)

Njoftim për tatimpagues – ATK publikon Fletëpalosjen “Marrëveshja për Eliminimin e Tatimit të Dyfishtë”

Publikuar më November 2, 2015 09:15

Marreveshja_ETDAdministrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se është publikuar Fletëpalosja “Marrëveshja për Eliminimin e Tatimit të Dyfishtë”. Qëllimi i publikimit të kësaj Fletëpalosjeje është që të informoj më për së afërmi tatimpaguesit lidhur me zbatimin e Marrëveshjeve për Eliminimin e Tatimit të Dyfishtë.

Administrata Tatimore e Kosovës, është përgjegjëse për zbatimin e dispozitave të METD. ATK ofron shërbime për tatimpaguesit, të cilët mbulohen nga METD në mes të Kosovës dhe ndonjë shteti tjetër. Gjithashtu, ATK përcakton procedurat e zbatimit të këtyre marrëveshjeve. (more…)

Page 50 of 132« First...102030...4849505152...607080...Last»