Nga data 01 Prill 2016, plikot me Kuponë Fiskal dorëzohen në Postën e Kosovës

Publikuar më April 4, 2016 08:31

Të nderuar qytetarë,

Administrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se nga data 1 Prill 2016, dorëzimi i plikove me  Kuponë Fiskal do të bëhet në cilëndo pikë të Postës së Kosovës. Pra, ka ndryshuar vetëm vendi i dorëzimit të plikos, ndërsa procedurat tjera mbesin të njëjta.

Fillimisht, obligoheni që të plotësoni aplikacionin për rimbursim të mjeteve nga grumbullimi i Kuponëve Fiskal. Aplikacioni duhet të plotësohet në mënyrë elektronike përmes ueb-faqes së Administratës Tatimore të Kosovës www.atk-ks.org, në linkun Shërbime Elektronike – Aplikacioni për Kuponë Fiskal. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Pranimi i plikove me kuponë fiskal nga Posta e Kosovës

Publikuar më March 30, 2016 20:04

ATK_PTKTë nderuar qytetarë,

Sot, Administrata Tatimore e Kosovës dhe Posta e Kosovës, gjegjësisht Drejtori i Përgjithshëm Sakip Imeri dhe Kryeshefi Ekzekutiv Sejdi Hoxha, kanë nënshkruar marrëveshjen për pranimin, bartjen dhe shpërndarjen e plikove me kuponë fiskal.

Kjo marrëveshje parasheh që nga prilli i këtij viti qytetarët e Kosovës dorëzimin e plikove me kuponë fiskal për t’u rimbursuar për kuponët e mbledhur fiskal ta bëjnë në pikat e Postës së Kosovës. Me këtë plikot me kuponë fiskal për tremujorin e parë, Janar-Shkurt-Mars 2016, nuk do të dorëzohen në zyrat e ATK-së, por në pikat e shërbimeve të Postës së Kosovës, procedurat tjera mbetën të njëjta. (more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së mban takim me Kryeshefin Ekzekutiv të ARBK-së dhe përfaqësuesit e USAID

Publikuar më March 23, 2016 14:26

DSC_0148Drejtori i Përgjithshëm i ATK-së, Sakip Imeri, mbajti takim me Kryeshefin Ekzekutiv të ARBK-së, Gazmend Mejzini dhe përfaqësuesit e USAID, me ç’rast u diskutua për përmirësimin e ambientit në të bërit biznes.

Në këtë takim u diskutua rreth bashkëpunimit të ATK-së dhe ARBK-së në të ardhmen, në funksion të ofrimit të shërbimeve për bizneset, harmonizimet ligjore për regjistrimin e bizneseve, si dhe për Indikatorin e raportit të Bankës Botërore për të bërit Biznes, gjegjësisht për reformat që priten për thjeshtësimin dhe lehtësimin e procedurave për bizneset e reja.

Përfaqësuesit e USAID ofruan përkrahje për ATK-në dhe ARBK-në për identifikimin e barrierave dhe përshtatjen e praktikave më të mira për procesin e të bërit biznes, si dhe për përgatitjet për vlerësimin e radhës së raportit të të bërit biznes. (more…)

Page 50 of 145« First...102030...4849505152...607080...Last»