Njoftim për tatimpagues – Deklaro saktë tatimin!

Publikuar më April 1, 2015 14:30

Administrata Tatimore e Kosovës, ri-kujton të gjithë personat, të cilët merren me aktivitete afariste, se në bazë të Legjislacionit Tatimor janë të detyruar të deklarojnë Tatimet dhe Kontributet Pensionale në mënyrë reale.

Aktivitetet e ATK-së, në vazhdimësi, do të përqendrohen pikërisht te kategoritë, si: Nën-deklaruesit e pagave të punëtorëve, Nën-deklaruesit tek bizneset e mesme dhe të mëdha; Nën-deklaruesit tek bizneset mikro dhe të vogla, me qëllim të identifikimit të atyre bizneseve, të cilat nën deklarojnë të ardhurat e tyre. (more…)

NJOFTIM PËR TATIMPAGUES – Administrata Tatimore e Kosovës funksionalizon Sistemin e Ri të Deklarimit Elektronik – EDI

Publikuar më March 26, 2015 09:42

UntitledAdministrata Tatimore e Kosovës, ju njofton se nga java e fundit e Marsit do të funksionalizohet Sistemi i Ri Elektronik Tatimor.

Sistemi i Ri Elektronik EDI, është më i avancuar, më i përshtatshëm për aplikim në të cilin janë përfshirë veçori të reja, të cilat do të lehtësojnë deklarimin dhe pagesën e tatimeve.

Me Sistemin e Ri Elektronik do të ofrohen risi në mënyrën dhe formën e deklarimit, trajtimit të formularëve tatimorë, mënyrë të re të administrimit të aplikacionit të EDI-t, korrigjimin e të gjithë formularëve tatimorë, si dhe qasje të thjeshtë në historinë e tatimpaguesve, etj.

(more…)

KOMUNIKATË PËR MEDIA – ATK, realizoi Seminaret me tatimpagues

Publikuar më March 19, 2015 12:38

008VAdministrata Tatimore e Kosovës, ka përmbyllur seminaret e organizuara me tatimpagues në të gjitha regjionet, si: Mitrovicë, Pejë, Prizren, Gjakovë, Gjilan, Ferizaj dhe Prishtinë.

Temat të cilat u prezantuan/trajtuan në këto seminare, ishin:

 

  • Deklarimi Vjetor nga Bizneset Individuale – PD
  • Deklarimi Vjetor nga Korporatat – CD
  • Deklarimi Vjetor nga Ortakëritë – DO
  • Raportimi i blerjeve mbi 500 €
  • Tatimi i Mbajtur në Burim
  • Lehtësitë në deklarimin dhe pagesën e tatimeve – Sistemi i Ri Elektronik – EDI. (more…)
Page 50 of 121« First...102030...4849505152...607080...Last»